DE WERELD NU

Corona – all resistance is futile – maar niets doen kan niet

Corona

De uitbraak van het Corona-virus zal naar ik vermoed interessant materiaal leveren voor een onderzoek naar realiteitszin van overheden.

Waarmee ik overigens niet op voorhand de indolentie van onze eigen overheid wil goed praten. Niettegenstaande die indolentie blijkt opnieuw dat de superieure aanpak van veel problemen inderdaad gelijk is aan de traditionele basishouding van de Nederlandse regering: niets doen is bijna altijd het veiligste. Een willekeurige serie Teletext-tweetjes onderstreept mijn punt tamelijk gruwelijk:

Corona

Corona

Bonus: Israël overweegt iedereen die het land binnen wil eerst twee weken in quarantaine te nemen. De Britse huisdierenaanpak. Late update: de Britten gaan dat nu alsnog doen.

Corona

Op een eiland kan dat werken – mits je op tijd begint – maar dit is te beperkt om zinvol te zijn. Gezien de houding van de omliggende landen is Israël inderdaad een soort eiland, maar helpen zal het toch niet: het is al te laat.

Voor de rest van de wereld is het al even hopeloos, zo niet erger. Laten we de kenmerken van het virus even bezien en de gevolgen die dat heeft:

 • Een incubatietijd die 14 tot 29 dagen lijkt te zijn, gedurende welke de aanstaande patiënt net zo besmettelijk is als vanaf het moment wanneer de ziekte zich openbaart. In die tijd kun je als incuberende alle continenten tweemaal bezoeken, en dan heb je ruimte over voor een gebraden leguaan bij de Indianen van de Amazone.
 • De uitbraak van de ziekte werd pas na circa twee maanden op de juiste waarde geschat, nadat besmette mensen zich al vluchtend over de hele wereld hadden verspreid.
 • Elke poging tot verzorging garandeert grote gevolgen voor degenen die dat doen (zie Breda, hierboven) – met een zichzelf versterkende lawine tot gevolg. Tegelijk is dit een angstwekkend perspectief dat de sociale cohesie niet ten goede komen zal.
 • Het afsluiten van hele streken is zinloos, als dat mensen het gevoel geeft dat ze in een sterfhuis worden opgesloten waar hulp per definitie onvoldoende beschikbaar zal zijn – als het IJzeren Gordijn al niet afdoende was om mensen binnen het Oostblok te houden, is deze ad hoc afsluiting volstrekt zinloos, en niet meer dan symptoombestrijding.

Hieruit zijn conclusies te trekken, maar die zullen velen van u niet bevallen, en heel begrijpelijk ook. Ze bevallen mij evenmin:

1. Er zijn meer kenmerken van het virus van belang, maar bovenstaande is genoeg om te illustreren dat elke vorm van quarantaine vanaf nu niet meer is dan symboolpolitiek. Vanaf heden is de kwestie: je krijgt het of je krijgt het niet. En: als je het krijgt ga je er aan dood. Of niet.

2. De economie gaat van Corona een enorme opdoffer krijgen. Dat besef is in Den Haag al doorgedrongen, gezien de luidkeelse beweringen dat het geen probleem is.

3. De quarantaine van besmette mensen is zinloos geworden, omdat het effect niet voldoende zal zijn om de kans op besmetting substantieel te verminderen.

4. Wat nog zou kunnen werken is zelfquarantaine: naar huis, de deur achter je op slot doen en wachten tot het over is. Maar voor wie niet voor circa 8 maanden voorraden in huis heeft, is het alternatief dat je van tijd tot tijd je kansen zult moeten nemen. En ook alle rekeningen moeten betaald blijven worden, anders sluiten ze je af van eerste levensbehoeften als elektriciteit en water (en gas, als ze er dan toch gelijk zijn). Het zal niet eenvoudig blijken dit vol te houden.

Maar als je kansen keren en je besmet raakt, dan is alle streven verder futiel.

Zal dit de regering weerhouden van het nemen van reeksen onzinnige maatregelen? Helaas niet, en ook daarvoor zijn meerdere redenen:

 1. Mensen verwachten nu eenmaal van de overheid dat ze de schijnt poogt op te houden controle te hebben.
 2. Als deze pandemie inderdaad miljoenen het leven gaat kosten, dan is het een te mooie kans om niet de dagelijkse waanzin waarvan iedereen last heeft aan te pakken. Corona als de grote gelijkmaker? Ach, ook sport verbroedert naar men zegt.
 3. Hoe langer dit duurt, des te minder natuurlijk of moreel gezag zal na afloop van de epidemie resteren. Dat zal men op moeten vangen met afgedwongen autoriteit, iets dat weinig goeds belooft.

Meer over het Corona-virus en haar economische gevolgen vindt u hier op Veren of Lood.

13 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Goed doordacht artikel.

  ————–Een vraag blijft : wordt China aansprakelijk gesteld ? ————–
  – De uitbraak was waarschijnlijk al maanden eerder, dan bekend werd. En de uitbraak werd daarna zo lang mogelijk ontkend.
  – Zeer waarschijnlijk, is het een kunstmatig virus : SARS + i.i.g. 2 HIV inserts.
  – En dan vermoed ik : een mislukt experiment; met een uitbraak door een ongeluk of door mis-management.[ proef-dieren verkopen].

  I.i.g. is het zo, dat de verspreiding zo divers en wereldwijd is, dat ‘containment’-maatregelen, alleen een tijdelijk afvlakkend effect op besmetting hebben.
  Wat specialisten zeggen : binnen 1 jaar, is sowieso, het grootste deel van de wereld-bevolking, er mee in aanraking geweest; en het zal als seizoen-golf, in een bepaalde mate, terugkomen.

  Laatste opmerking : vooral vitamine D is belangrijk; naast basis-hygiene.

 2. Cool Pete schreef:

  Over de economische kant :

  – De beurzen stonden, al jaren, onnatuurlijk hoog. Een correctie was te verwachten; en biedt zicht op gezond maken van de markt.
  – Paniek over de economie is zwaar overdreven. De enige onzekerheid is de productie in China. Verder is er niets veranderd.
  Mooie kans, om productie terug te halen; en de productie in de Westerse wereld weer op te starten.
  – Wat wel van belang is, is de situatie in de agrarische sector, wereldwijd.
  – Dat S-A een olie-prijs-“oorlog” voert, is eigenlijk niet indrukwekkend. De wereld-productie blijft overeind.

 3. Erik schreef:

  UV doodt virussen, dus bij een stralingsintensiteit van 6 zal de verspreiding afnemen.
  Dat de opwarming vlug moge toeslaan.

 4. D. G. Neree schreef:

  Het enige wat de mensen helpt is het geven van zo uitgebreid mogelijke voorlichting over het virus, maar onze regering drukt zich uit in nietszeggende plattitudes, zoals “we kunnen het aan”. Mijn alarmbellen gaan rinkelen altijd als politici het over “we” en “ons” hebben. Ik vraag me dan af wat ze precies bedoelen. In het geval van Rutte: bedoelt hij de bevolking, de mensen, of bedoelt hij de machtsstruktuur waar hij de 1e minister van is? Mijn wantrouwen is groot en wordt groter naar gelang de beweringen nietszeggender worden.

  Er is grote onzekerheid over de dodelijkheid van het virus en dat zal de paniek vergroten. Tot voor kort ging men uit van een sterftegetal van 2,5%, maar de gebeurtenissen in Iran en Italië wijzen eerder op 5%. En dat is gerekend naar het totale aantal besmettingen. 80% schijnt in meer of mindere mate milde verschijnselen te krijgen. Wat wordt ondergesneeuwd is, dat 20% van de besmette personen in kritieke toestand komt, waarbij acute medische hulp nodig is, zoals beademing en medicatie om bijverschijnselen te onderdrukken. Krijgen deze mensen die hulp niet, dan is het sterftecijfer een stuk hoger dan 2,5%.

  Ook is er onduidelijkheid, of het wordt bewust verzwegen, over berichten dat genezing iemand geen immuniteit geeft en dat een tweede besmetting of het opnieuw de kop opsteken van de ziekte ernstiger kan zijn dan de eerste keer. Er komen berichten dat het virus blijvende schade aan de longen en het zenuwstelsel kan veroorzaken.

  2,5% is trouwens een factor 10 hoger dan het sterftecijfer bij griep. Bovendien gaat de vergelijking ietwat mank, aangezien die 0,25% voornamelijk bestaat uit ouderen en mensen met andere complicaties waardoor de weerstand sterk afgenomen is. In hoeverre Covid-19 (corona) ook mensen dodelijk treft die jonger en gezond zijn is ook volkomen onduidelijk. De slachtoffers in China, onder ander andere de dokter die het eerst aan de bel trok, zijn voor een deel mensen in de kracht van hun leven.

  Er is zo veel onduidelijk bij het publiek (de ruis op sociale media is enorm) en het niet geven van de juiste informatie door de regering is een misdaad op zich.

 5. D. G. Neree schreef:

  Misschien dat het slim is om contant geld in je portemonnee te ontsmetten en de spullen die je in de supermarkt koopt thuis eerst onder de kraan af te spoelen als dat mogelijk is en indien mogelijk thuis meteen uit de winkelverpakking te halen en in eigen containers op te slaan. Of ben ik nu te paniekerig?

 6. Willie schreef:

  Alles onder Rutte is naar de knoppen of het nu zorg is of de belasting niets werkt meer goed. Wie denkt dat dit kabinet goede maatregelen gaat nemen gaan bedrogen uitkomen. We worden de komende dagen overwoekerd door leugens en verdraaiingen.

 7. Jan schreef:

  De aarde, ik bedoel die grote bol waar we op lopen er en onze behoeften op doen, zou wel eens heel dankbaar kunnen zijn voor deze sigaar uit eigen doos.
  De effecten van de miljarden van timmermans die hij over de balk wil gooien voor een klein stijf plassertje vallen in het niet bij deze corona.
  Maar is het zo erg of?
  We zien het vanzelf, kop op we leven nog

 8. Ravian schreef:

  @ Jan

  We leven nog omdat het nog moet beginnen…

 9. Ravian schreef:

  @ D.G.Neree

  Kennis over hoe gevaarlijk dit virus is, hoe dit virus zich precies verspreid, en hoe je de weerstand er tegen kunt vergroten, is inderdaad cruciaal.
  En het is niet enkel zo dat deze informatie niet verstrekt wordt, het is nog veel erger, er wordt desinformatie verstrekt.
  De incubatie tijd is 14 dagen = niet waar.
  Mensen die niet zichtbaar ziek zijn die zijn ook niet besmettelijk = niet waar.
  Het is maar een griepje = niet waar.
  Enz.
  Met als gevolg dat er door een groot deel van de bevolking zeer nonchalant gereageerd wordt, en dat degenen die wel verspreiding willen voorkomen in de meeste gevallen niet weten hoe ze dat moeten doen, wat grootschalige verspreiding onontkoombaar maakt.
  Het is te hopen dat onze westerse genetische opbouw ons inderdaad minder gevoelig maakt voor dit virus (nog geen hard bewijs voor), want anders gaat dit een slachting aanrichten, met name onder onze bejaarden.
  Mocht dit gaan gebeuren, en die kans zit er dik in, dan is het wel te hopen dat de verantwoordelijken daar eindelijk eens de rekening voor gepresenteerd krijgen.

 10. D. G. Neree schreef:

  Ravian, we staan inderdaad aan het begin. Nu komt er bericht uit China, dat het aantal nieuwe besmettingen fors daalt met als implicatie, dat de uitbraak over zijn hoogtepunt is. In hoeverre dit de waarheid benadert is is een open vraag. Er circuleren video’s op internet van beelden uit Wuhan waar ’s avonds vrijwel alle lichten in de flatgebouwen uit zijn, dit in tegenstelling tot een paar weken geleden toen de meeste lichten in de appartementen aan waren.Ook zijn er straatbeelden waar geen enkele activiteit kan worden waargenomen. Geen enkele. Geen mensen, geen auto’s, geen boten op het water. De beelden geven de indruk van een spookstad en er wordt gesuggereerd dat ze daar allemaal dood zijn. Ik kan echter geen enkele bevestiging geven van de waarheid van de video’s, waar of wanneer ze precies geschoten zijn en zoals ik eerder schreef, er is ontzettend veel ruis in de berichtgeving. Het is moeilijk in te schatten wat er al of niet klopt.. Maar de stad ziet er bijzonder verlaten uit. De enige lichten die branden zijn die bij de stadions en andere gebouwen die als massa-quarantaineplekken dienen. Het is moeilijk ze te bekijken zonder een bijzonder donker voorgevoel te krijgen. Hopelijk hebben de video’s en de commentaren daarop het mis.

 11. Ravian schreef:

  @ D.G. Neree

  Het is allemaal mis gelopen omdat de Europese overheden niet in willen zien dat er in Peking een totalitair regime huist voor wie liegen natuurlijk gedrag is.
  Zelfs nu wordt er nog beleid gebaseerd op bewezen gelogen overheidsinformatie afkomstig uit China.
  We worden dus OF door volslagen debielen geregeerd, OF dit dient het een of andere crimineel EU plan, OF het betreft een combinatie van beide.
  En het zou mij niets verbazen als Wuhan inmiddels inderdaad een dode stad zou blijken te wezen, dat gaat het Chinese regime ons beslist niet vertellen tenslotte.

 12. Willie schreef:

  Net die persvoorlichting gezien door Rutten. We zijn verloren in dit land, wat een onbenulligheid.

  Ravian
  9 maart 2020 om 19:12
  @ D.G. Nerée

  Het is te hopen dat onze westerse genetische opbouw ons inderdaad minder gevoelig maakt voor dit virus (

  Die hoop is er niet.In Italië 500 doden .Niets bekent over wat voor mensen leeftijd enz.

 13. Ravian schreef:

  @ Willie

  Aziaten zijn blijkbaar zeer vatbaar voor dit virus, Arabieren ook, omdat ze genetische links hebben met Aziaten, en Zuid Europeanen hebben dus (veelal onvrijwillige) genetische links met Arabieren.
  De gevoeligheid van de Noord Europeanen moet nog blijken.