DE WERELD NU

Cordon sanitaire – om de opvolging van de PvdA

hoe een parlement de democratie af schaft

Waar komt die plotselinge heropleving van een cordon sanitaire – die de onderhandelingen over de colleges van B&W de afgelopen drie maanden onuitgesproken domineerde – nu eigenlijk vandaan?

Het cordon sanitaire dat na 21 maart moest verhinderen dat er rechtse partijen in de gemeentelijke colleges kwamen, had ditmaal niets van doen met politieke geschillen tussen ‘links’  en ‘rechts’, maar is een direct gevolg van de ondergang van de PvdA. Dat D66 al heeft erkend dat er een oekaze van bovenaf was uitgegeven een strategie te hanteren, die zou werken als een cordon sanitaire was eigenlijk nieuw. Curieus genoeg was het de CU (naar aanleiding van de onderhandelingen in Den Helder) waaraan moest worden uitgelegd dat ook zij geacht worden zich hier aan te conformeren.

Maar voor het bepalen van de onderlinge verhoudingen – en daarmee de strijd om het ‘leiderschap op Links’ – waren de afgelopen maanden van groot belang. Zo bezien waren de landelijke verkiezingen van 2017 de eerste voorronde, en de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de tweede. Vorig jaar ging de PvdA definitief ten onder als grote landelijke partij, dit jaar bewees dat ze niet op korte termijn terug zal komen. Het karkas van de PvdA moet nu politiek worden leeg gevreten, en de partij die de komende jaren het meest ‘deugt’ zal zich de grootste brokken toe eigenen. Welbeschouwd hebben we de voorrondes van het Nederlands kampioenschap Deugen voor Gevorderden zien plaatsvinden. Ook de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar gaf diverse wedstrijdjes ‘deugen’ te zien, vooral tegenover het FvD, dat eerder aanleiding dan oorzaak bleek.

Er staat veel op het spel. De partij die de PvdA op zal volgen als Leider op Links zal niet alleen beeldbepalend worden voor de inhoudelijke aanpak door ‘links’ in tenminste het komende decennium, maar zal ook kans maken een volgende premier te leveren. Niet alleen komt die plaats vacant als Rutte verdwijnt (dit zal zijn laatste kabinet zijn), maar het CDA lijkt met Buma evenmin als de VVD met Dijkhoff een logische kandidaat te hebben. Als een linkse partij nu plotseling substantieel groter zou worden dan de anderen, zou de leider daarvan werkelijk de meest logische premierskandidaat worden.

De grote strijd gaat tussen D66 en GL. Dat de SP dit voorjaar voorlopig afviel hebben we uit zowel de verkiezingen zelf als de uitslag daarna kunnen concluderen. Maar ook valt op dat in de onderhandelingen in grotere steden sindsdien GL en D66 elkaar alom vast hielden. Het risico van een aleingang van de andere zijde wilde men nergens nemen, terwijl de politieke verschillen tussen beide clubs sinds het vertrek van Femke Halsema alleen maar zijn gegroeid.

Maar in zo’n worsteling past geen coalitie op gemeentelijk niveau met Leefbaar, FvD of de PVV, ook niet als er op dat niveau weinig inhoudelijke verschillen zouden bestaan. Voor GL is dat risico niet al te groot (werkelijk te links), maar de positie van D66 zou zonder begeleiding tot ‘ongelukjes’ kunnen leiden. Dat beide partijen in Den Haag een coalitie aangingen met Groep de Mos was opmerkelijk, maar in mijn optiek alleen mogelijk juist doordat ook GL er aan deelneemt.

Onderhandelingen in zowel Rotterdam als Amsterdam zagen een ietwat dociel D66 dat vaak eenvoudig achter GL aan boemelde, omdat die partij in maart vaak de grootste werd. Maar een deelname van D66 zonder GL aan colleges met rechtsige partijen bleek onbespreekbaar. ook niet als daar nadrukkelijk en met relatief aantrekkelijke voorwaarden voorstellen toe werden gedaan. Met D66 in het kabinet en GL in de oppositie vindt de top van die partij het risico van een groot GL-succes bij de eerstvolgende landelijke verkiezingen blijkbaar te groot, en hoopt verder dat de kiezer gevoelig zal blijken voor een ‘regeerbonus’ vanwege het nemen van verantwoordelijkheid.

Deze titanenstrijd zal de komende jaren de Nederlandse politiek domineren, daarmee en passant bevestigend dat de PvdA voortaan een irrelevante bijwagen zal blijken.

 

 

 

10 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.

  In grote lijnen :
  Dat “EU”-konstrukt is een corporatistische / socialistische machts-greep.
  Het moet koste war het kost, overeind gehouden worden –
  dat is wat de elites willen AFDWINGEN.
  Daarom moeten OVERAL – lokaal, regionaal, nationaal –
  bestuurs-lichamen / regeringen aan de touwtjes trekken die dat overeind houden,
  steunen.
  Vandaar, steeds die ‘cordons sanitair’ = afschaffen van de werkende democratie !!!!!
  Zie: bijv :
  – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag; London, Parijs, enz.
  – Nederland, België, Spanje, enz. Zelfs ook : Griekenland, Italië.

  Ze weten heel goed, dat – nog steeds – de meerderheid van de kiezers in de landen,
  TEGEN :
  – “EU”-konstrukt
  – illegale massa-immigratie
  – islamisering
  zijn.
  Zo drukken ze dat door ………………………………..

 2. Carthago schreef:

  Markante analyse.Een eventuele opleving van fvd zou ook een fvd premier kunnen leveren , mits het stemvee in gaat zien dat het niet meer te grazen wil worden genomen.Curieus wordt het nog welke kant de huidige farizeeërs gaan kiezen wanneer dan het licht tijdelijk uit gaat.

 3. Erik schreef:

  In hoeverre de uitkomst van de strijd op links relevant is, is de vraag, links is een krimpende kiezersmarkt.
  Zo Titanic zal de strijd dus wel niet worden.
  De grote vraag is, hoe snel kunnen de patriottische krachten groeien en het partijkartel breken?

 4. jan schreef:

  FvD is een kartel partij.
  Staan voor de show en als bliksemafleider op de kaart.
  Is allemaal fake.

 5. Erik schreef:

  Titanic , mooie verschrijving van de iPad .
  Links als de Titanic .
  Bedoeld was titanisch.

 6. Dick H. Ahles schreef:

  Jammer dat Hannibal niets zegt over de rol van de VVD als partij die de beschreven strategie van GL en D66 ondersteund. In wiens belang is dat in vredes naam?

 7. Juanito schreef:

  De vraag is of de uitsluitingsstrategie van de “verbindende” regressieve partijen bij de volgende verkiezingen opnieuw mogelijk zal zijn. Het zou best kunnen dat avantgardistische partijen dan +50% van zetels gaan halen, al moet ik wel toegeven dat dergelijke verschuivingen in Nederland wel erg langzaam gaan. Waarschijnlijk zal Nederland wat dit betreft de hekkensluiter in Europa zijn.

 8. Erik schreef:

  De rol van vvd en CDA in het partijkartel wordt steeds vreemder, en lijkt zich steeds verder van de traditionele achterbannen te verwijderen.
  Dit lijkt op hetzelfde proces waarop cpn en nu PvdA verdwenen of aan het verdwijnen zijn, de oorspronkelijke achterban overboord zetten en gokken op nieuwe kiezers.

 9. Karina schreef:

  @Jan

  Vaker als eens betrap ik FvD op uitspraken en handelingen dat mij doet twijfelen of deze partij idd een goed alternatief is voor PVV.

 10. El Cid schreef:

  De VVD is verantwoordelijk voor de vernietiging van “rechts” in Nederland. In feite is de VVD een belangenbehartiger van grote bedrijven. Best knap en job well done VVD!

  Het Forum geef ik definitief op. Juridische haarkloverij gaat dit land niet redden. Het niet steunen van de PVV de-islamisering motie is wat dat betreft de druppel. Lidmaatschap opgezegd en zoek het verder maar uit met je gewauwel Baudet.

  Ik wil nog niet zo ver gaan om het Forum weg te zetten als gecontroleerde oppositie maar ik verdenk ze er nu wel van.

  De situatie is nu langzaam zo dat ik ga zitten wachten op de verlosser die vanuit rechts zal gaan opstaan.