DE WERELD NU

Collectivistisch links – kwaadaardig èn dom

racistische drek 9

Dat collectivistisch links als term bijna een pleonasme is – voor schrijvers als Orwell en Hayek was het zelfs identiek – beseffen te weinig mensen.

Dat gaat misschien pas langzaam doordringen als ik u vertel dat collectivistisch links technisch gezien óók een ander woord is voor totalitair. Ronduit angstwekkend wordt het als u beseffen gaat hoe breed de tendensen in onze maatschappij deze politieke kant op bewegen.

De beweging richting een federale EU is niet direct verbonden met dat streven naar een groot collectief, maar dat het die zaak politiek faciliteert staat vast. Ik ga een en ander voor u in perspectief zetten.

Het engste van collectivisme is overigens dat een kleine groep pretendeert  namens de grote massa te spreken, en namens hen te regeren. Het meest extreme voorbeeld daarvan is Pol Pot en zijn Khmer Rouge, die eerder collectivistisch dan marxistisch geïnspireerd waren.

Essentieel aan de herkenbaarheid van collectivisme is haar moorddadigheid. Alle oppositie wordt gesmoord met moord. Slechts het absolute collectief mag – nee moet – blijven bestaan. Daarmee wordt immers ook de pretentie van uitvoering van de wil des volks gelegitimeerd?

Herkenbaar is dat juist de meest fanatieke linksige bewegingen zich door collectivistische tendensen bijeen houden. Dat markeert ook het resterende feminisme voor wat het is:

De collectivistische attitude maakt ook in één klap duidelijk wat het probleem met clubs als Antifa is, en waarom die zo te keer gaan tegen mensen die bijvoorbeeld de viruswaanzin aanhangen:

Kwaadaardig
Waar de Antifa zich tegen keert is tegen mensen die zelfstandig denken en redeneren. Mag niet! Niet hun soort links. Komen ongelukken van, zo vinden deze verdwaasden. Dat ook deze mensen vaak van linkse politieke huize zijn? Dat kan best zijn, maar vanuit het perspectief van de Antifa-activisten niet van de juiste soort links (dat er inderdaad diverse soorten eenvoudig herkenbaar links apart te onderscheiden zijn die weinig overlap vertonen kom ik nog uitgebreider op terug als ik dit alles samenvoeg tot een groot overzicht). En niet de juiste soort links had wat betreft Antifa-aanhangers net zo goed gewoon rechts kunnen zijn.

Let wel: in de periode van ’68 had men de Viruswaanzinnigen als links[1] beschouwd – en toen was dat ook de correcte observatie. Maar zoals collectivisme inherent links is, is individualisme als haar tegenpool qualitate qua rechts. Dat zowel Antifa als onze regering hen daarom als gevaarlijk beschouwen is een teken aan de wand van hoe ver onze regering afgedreven is. Ook onze leidende elites vinden dat de individualisering – van het volk dan, hè? – te ver is doorgeschoten.

Dat het CDA zich bij die individualisering nooit senang voelde, wortelt in de veilige collectiviteit van het christelijk geloof. Het curieuze aan een internationaal collectivisme bepleitende elitaire club als D66 is dat ze dat vooral doet voor het hoeden (als herders) van lokale bevolkingen (dat stuurt en dwingt makkelijker). Maar voor zichzelf reserveert men het recht op individualisme. Omdat ze er zelf beter mee om kunnen gaan? Ze beseffen niet eens dat ze zo redeneren, overigens. Het blijkt vooral uit hun daden.

Dom
Wat hier uitgesproken dom aan is, is de coalitie die Antifa en andere linkse groepen overal aangaan met Afrikaanse immigranten en moslims. Dit zijn groepen die vanuit een cultureel perspectief wat achtergebleven zijn (mag je zo niet noemen, maar is volstrekt legitiem feit), maar vanuit die groep het vermogen bezitten hun wensen krachtig kenbaar te maken. Kenmerkend is dat de nestgeur van collectivistisch redeneren hen aantrekkelijk maakt, terwijl de afstoting door de wel degelijk opgemerkte rechtse overtuigingen bij deze groepen wordt genegeerd. In het achterhoofd lijkt de gedachte te spelen dat deze mensen te gelegener tijd weer leiding nodig hebben, en die wil collectivistisch links dan best leveren.

Het domme is dat niemand nog beseft hoe dat in Iran door de ayatollahs werd opgelost, toen hun revolutiegenoten van de Mujahedin Khalq eisen leken te kunnen gaan stellen. Na twee jaar meedoen met de revolutie van de mullahs was het plotseling ophangen, kop er af, en binnen een paar weken was het probleem door Khomeiny opgelost.

Eindpunt
Wat veel Europese aanhangers van collectivistisch links niet beseffen (ze beseffen vaak maar weinig van hun eigen politieke denken) is dat als puntje bij paaltje komt het eindpunt van een collectivistische formatieperiode plaatsvindt als de meest rücksichtslose groep de macht in handen neemt. Dan volgen de zuiveringen. En zoals ik in de inleiding al memoreerde: het gaat dan niet langer meer om waarachtige zuiverheid in de leer., maar om meebuigen met de eisen van de grote groep – en vooral haar leiding. Mensenlevens spelen dan geen rol meer; wie een gevaar voor de eenheid van de beweging zou kunnen betekenen wordt zo snel en efficiënt mogelijk geëlimineerd.


 1. Kun je links èn rechts tegelijk zijn? Welzeker. Het hangt af van het onderwerp in groter verband en de richting waarheen je wilt. Politicologisch is dat te beredeneren, maar eenvoudig zal het voor velen niet zijn het te vatten.

Meer artikelen waar belangrijke aspecten van collectivistisch links worden besproken vindt u hier.

9 reacties

 1. Neef Jansen schreef:

  Persoonlijk ben ik een groot voorstander van sociale rechtvaardigheid, ecologisch verstandig beleid, sociale markteconomie en hoge scores in de Human Development Index, de Social Progress Index en de World Happiness Index, en ongeveer 20 jaar terug zou ik geneigd zijn het streven ernaar te verbinden met Links, met Sociaal Links, met Groen-bewust Links, met sociaal-democratisch Links, maar tegenwoordig krijg ik steeds weer de indruk dat Links bezig is met een totaalgenocidale aanval op alles wat ook maar in de buurt komt van samenleving en cultuur dat aan een dergelijk streven tegemoet komt. Kijk bijvoorbeeld eens hoe Zweden heel strak en gedisciplineerd bezig is zich te reduceren tot derdewereldland in 2030. En kijk eens hoe Duitsland enorme inspanningen pleegt om dit Wirtschaftswunder af te breken richting een dysfunctionele shariastaat. In de UK kunnen ze er ook wat van, wat betreft praktisch gedogen van grooming gangs en ondertussen al een half miljoen slachtoffers. Overal zie je Links te keer gaan als betreft het een pathologische drang om af te breken, om kapot te maken wat functioneert, om niveaus van welvaart en welzijn naar beneden te drukken. Links lijkt mij totaal gek geworden. En dat kan. Zo’n massapsychose is mogelijk. Is ook heel taai vaak. Je komt er niet snel van af.

 2. Eddie schreef:

  Interessant, die voetnoot. Ik realiseer me al heel lang dat ik zowel links als rechts ben, afhankelijk van het onderwerp.

 3. Neef Jansen schreef:

  @Xantil — Ik ben het helemaal eens met Anne-Marie Waters. Ik volg haar ook regelmatig. We kijken aan tegen een nieuw soort bolsjevisme dat met de miljoeneninjecties van Soros en de voltooide mars door de instituties bezig is met een soort genocide en rassenoorlog op het in het marxisme zo gehate christelijke en kapitalistische westen, en dat daarvoor de massa-immigratie en de islam en de klimaatwaan instrumentaliseert om maar zoveel mogelijk schade aan te richten in zo kort mogelijke tijd, voordat het westerse publiek eindelijk wakker wordt en gaat terugbijten. In de VS lijkt dit alles tot een burgeroorlog te leiden. Hier in Europa krijg je dat waarschijnlijk ook als AFD, FVD, PVV enzovoort regeermacht verwerven.

 4. Neef Jansen schreef:

  @Xantil — Het is frappant hoe snel het gaat, als Links met vereende krachten de islam aan de macht brengt en wat je dan krijgt aan ‘cultuur’ of eigenlijk criminele barbarij die ons door Links verkocht wordt als zijnde de rijke veelkleurige multiculturele samenleving. Anne-Marie Waters legt uit: https://www.youtube.com/watch?v=kmacgmRykLs.

 5. Cool Pete schreef:

  Subliem artikel.

  Zo denk ik al vele jaren, sinds negentiger jaren,
  over deze onderwerpen.

  “Links” = per definitie : totalitarisme.
  En : nogmaals, omdat het een draai- punt is : Hitler was een socialist.
  Ook : zie het totalitarisme van dat “EU”-konstrukt.

 6. Cool Pete schreef:

  @Neef Jansen : uw uitleg, geeft het allemaal duidelijk weer….

  Na 11-9-2001 had de Westerse wereld anders moeten reageren,
  en hadden we in de actieve verdediging van de Westerse beschaving en vrijheid
  moeten gaan …

 7. Fran schreef:

  U vergeet dat kunstschilder Hitler en zijn Nationaal-Socialistische bende ook collectivistisch waren.

 8. Juvenalis schreef:

  @ Fran

  Dat klopt helemaal!! Maar daarvoor moet u dus in gedachten houden dat iemand op verschillende politieke assen tegelijk links of rechts kan zijn. Dat is precies waar altijd de verwarring ontstaat en linkse mensen in staat zijn om naar Hitlers nationalisme (=rechts) te wijzen als de enige marker die er toe zou doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.