DE WERELD NU

De ChristenUnie is aan boord (met UPDATE)

ChristenUnie

Zo. Gert-Jan Segers zit aan tafel bij de Bende van Tjeenk. De Volkskrant was benieuwd welke stijl en inhoud ons te wachten staan als zijn ChristenUnie veel inbreng krijgt en bracht een portret van de fractieleider.

1. Minder ‘vermarkting’ van het publiek belang. De Volkskrant-verslaggever noemt het opvallend dat Segers op dit punt samenwerkte met Ronald van Raak van de SP. Dat mag zo zijn, maar de gegeven casus — het is idioot dat de mensen tegenwoordig “drie postbodes per dag” zien — is geen SP-dingetje. Ook ‘rechtsere’ mensen zien dat Nederland op dit punt compleet is doorgeslagen en hoe extremistisch VVD en D66 eigenlijk zijn. Verder is Ronald van Raak niet het onprettigste en onredelijkste SP-kamerlid.

2. Onverwachte coalities en moties. ChristenUnie en PvdA werkten samen in de strijd tegen (uitwassen in de) prostitutie, waarbij PvdA-kamerlid (en kamervoorzitter) Arib eerder nog riep dat de CU er op dit terrein als de kippen bij is om te scoren en haar “moreel gelijk” wil halen.

Door Segers ging de PvdA eind 2014 toch overstag. Hij wist links (PvdA, SP) en rechts (CU) te verenigen in de wens om mensenhandel aan te pakken.

Ook hier overdrijft de Goedvolkbode. De CU is zeker niet (alleen maar) “rechts”.

3. Samenwerking buiten de politiek. De krant hoorde Arjan Lubach over zijn debat met Segers over “de rol van godsdienst in het openbare leven”. Segers, aldus de zelfbenoemde Farao van de Polder,

is van de categorie van mijn christelijke grootouders:  hij doet geen vlieg kwaad, ook al hangt hij in mijn ogen iets waanzinnigs aan.

4. De CU blijft tegen stervenshulp. Segers wordt geportretteerd als iemand die heel sterk bereid is zich verdiepen in anderen met hun zorgen en problemen. Ook op medisch-ethisch gebied zou hij genuanceerd(er dan vroeger) denken over onhoudbare situaties, zoals uitzichtloos lijden en ongewenst zwanger raken door verkrachting. Toch maakt zijn geloof hem (opnieuw volgens Lubach)

minder flexibel. Een akkoord over voltooid leven kan hij bijvoorbeeld niet sluiten, omdat dit onvergeeflijk is in zijn achterban.

5. Iedereen heeft vrijheid van godsdienst, ook moslims, en Europa moet vluchtelingen fatsoenlijk opvangen. Maar de CU vindt niet dat voor iedereen plek is. Da’s geen nieuws; het is terug te vinden in enkele van mijn recente blogs op deze site. In het motorblok kan deze cilinder (iets) beter draaien dan de sekte van Jesse “Heel Afrika Bakt in de Polder” Klaver.
Volgens het Volkskrant-portret kan Segers ver meegaan in de analyse van Wilders over de duistere kanten van de islam. Segers haakt af

zodra Wilders geen onderscheid maakt tussen vrijheidslievende moslims en mensen die onze ideologische tegenstander zijn.

Helaas is dit geen juiste samenvatting van het discours van de PVV. “Vredelievende moslims” raadt Wilders aan zich te bevrijden van de islam; het staat hem vrij om hiertoe op te roepen. Politici vragen wel vaker aan mensen of ze zich willen aanpassen. Voor moslims die besluiten in de islam te blijven, zou de PVV aan de macht veel minder vergaand (en geen verwerpelijk) beleid voeren dan Segers en zijn watchers hier suggereren. Als Wilders waarschuwt, is dat niet voor niets. Waarbij iedereen het zijne mag vinden van manier waarop hij het brengt. (Lees: de manier waarop welke politicus dan ook communiceert.)
Iemand als Segers, met kennis van de profeten uit de tijd van het zgn. Oude Testament, zou dat moeten beseffen. Zitten we niet met het gegeven dat de minderheid van de moslims die juist niet vredelievend handelt en denkt, schrikbarend veel groter blijkt dan het politiek-correcte discours ons wil doen geloven? Sla de onderzoeken en interviews met professor Ruud Koopmans erop na. De hetze tegen Koopmans en de manier waarop deze Nederlandse hoogleraar in Berlijn gedemoniseerd wordt, zegt genoeg over de wens om de omvang van het ‘moslimprobleem’ onder de pet te houden. Dat probleem is dat veel moslims nou juist niet van de categorie Opa en Oma Lubach zijn. Godsdienstvrijheid für Alle declameren, is dan even een tikje te populistisch.

Overigens is het best duidelijk wat Segers allemaal vindt. De schoen wringt bij de uitvoering. Immigranten (trouwens, ook hun kinderen en kleinkinderen) “moeten” van Segers de rechtsstaat en de vrijheid van godsdienst en seksuele geaardheid in Nederland respecteren. Zo’n opvatting is gelukkig wijd verbreid. Net als die over het trio onderbetaalde postbodes aan uw deur vandaag.

Als dan een christen, ex-moslim of homo bedreigd wordt in een AZC, dan moeten we direct een streep trekken.

“Moeten we”. Wie zijn die “we”? De Wir van Wir Schaffen Das? De “we” van de veldwachter in de Achterhoek die een Lelijke Eend vol dronken Cuby & The Blizzards-gangers tegenkwam en baste: “Waar gaan wij met z’n allen naartoe?” We is vaag annex grappig taalgebruik. Voor Jiskefet, cabaretiers (de leukere, niet de Varabetiers) en bobo’s. Als “we” een zelfstandig naamwoord was, stond het op de Bullshit Bingokaart.
Wat betekent “direct”? Is er, bijvoorbeeld, voldoende politie? Zitten de (particuliere) beveiligers en directie van het COA er voortdurend bovenop? Hoe zwaar zijn de sancties tegen de bedreigers? Hoe groot is de pakkans? Helpen Westerse sancties überhaupt tegen immigranten uit culturen waar geseling en amputatie van ledematen nog voorkomen? Zijn alle christenen, ex-moslims en homo’s veilig in AZC’s? En daarbuiten? En Joden? Nee, want het paradijs bestaat niet (meer) in dit ondermaanse. Echter, de gevaren die specifieke kafir lopen, zijn onaanvaardbaar groot geworden naar de maatstaven van de samenleving die Nederland zou moeten zijn en ooit was.

Dus wat gaat Segers daaraan dóén? Liefst acuut eigenlijk.

Hoe gaat Segers in het motorblok de eerst sluipende en nu hollende verandering van onze samenleving tegen als het gaat om (individuele) vrijheden, cultuur en leefbaafheid? Merk op dat wat Segers’ vindt sterk overeenkomt met de opvattingen van staatssecretaris Klaas Dijkhoff; zijn daden benne klein. De meeste mensen hebben genoeg gezond verstand om te zien wat er mis gaat en waarom. Net als met die drie postbodes.

Liever out of the box dan in de boot
Gert-Jan Segers, ben je bereid onorthodox beleid te gaan voeren? Ik zie er nog te weinig bewijzen voor. Verdiep je je óók echt in het grote leed van veel PVV-stemmers? De geïnterviewden in het boek Kwaad van Joost Niemöller? Heb je bedacht dat je wel kunt roepen dat Nederland nu eenmaal niet de hele wereld kan opvangen (alleen echte vluchtelingen, chapeau). Maar snap je eindelijk de immense kracht van het (omvolkings)principe “binnen = binnen en buiten = buiten”? Hoe werk je iedereen — letterlijk: iedereen — d’r uit die geen echte vluchteling blijkt te zijn? Begrijp je dat zo ongeveer alle burgemeesters in Zuid-Italië, die alle dobbernegers knuffelen, in tegenstelling tot die van Rome, jou hier gigantisch tegenwerken?

Segers c.s. zijn nu aan boord. Maar zij moeten out of the box die onze huidige rechtsstaat is. Die wordt immers beperkt door van de jurisprudentie van D66-rechters en het frame van internationale verdragen. Aan de ChristenUnie de taak om, met de talenten van Gert-Jan Segers en in zijn kracht, de politiek-correcte bolwerken (vergelijk 2 Korinthe 10 vers 4 en 5) te slechten. Ik wens de vierde cilinder veel succes.

UPDATE: Wilders plaatste een gisteren een korte videoboodschap (die ook zonder geluid te volgen is) waarin hij wetenschappelijke cijfers aanhaalt over de bereidheid van moslims om geweld te gebruiken. Volgens die cijfers zou het om 100.000 personen gaan, “tweemaal de sterkte van het Nederlandse leger”. Eerder deze week schreef “een van de huisgluiperds” van de NRC dat zowel Thierry Baudet als Geert Wilders “hopen” op een aanslag in Nederland. Het geeft slechts blijk van een koers die deze krant al bijna twintig jaar vaart. Inzicht? Berouw, bekering? Hoor en wederhoor? Ho maar. Ach, laat ook maar. Zelfs sommige theologen lijken te geloven dat de Oudtestamentische profeten Jeremia en Ezechiël een monsterverbond hadden met de koningen in het oude Israël en de Babylonische ballingschap maar wát graag wilden zien komen…

2 reacties

  1. carthago schreef:

    Het zal de cruciale vraag zijn of segers niet de kracht maar wel de moed heeft de bovenstaande kwestie over de omvolking en de reeds begonnen islamoorlog in Nederland aan te pakken .Helaas niet dat kon hij nml al veel eerder doen,maar nooit iets van gemerkt, waarvan akte.

  2. wim schreef:

    En Segers zag dat het goed was …die uitsluiting van de PVV.