DE WERELD NU

ChristenUnie duikt over Spekman de Uitsluiter

Open brief van Dick Kraaij aan Gert-Jan Segers (met update).

Beste Gert-Jan,

Je duikt over Hans Spekman. Jammer. Zag je die onderkop op volkskrant.nl? ‘Ook Spekman krijgt geen greep op Wilders’. Spekman bijt hond moet het zijn voor de “kwaliteitspers”. *Slok koffie van toetsenbord veegt*

Als de voorzitter van de tweede regeringspartij Wilders ‘een gevaar voor de democratie en de rechtsstaat’ noemt (dus NIET: bepaalde voorstellen of ideeën van Wilders zijn gevaarlijk, maar de persoon zelf is een gevaar) dan moet de discussie slechts dáárover gaan. Wij bijten PvdA-eindbaas.

Met kritiek op Wilders worden ‘de legitieme zorgen van heel veel burgers niet weg’ genomen. Dat zeg je terecht tegen de Volkskrant. Maar je recyclet ook dat de PVV-leider ‘een antidemocratisch klimaat’ schept door parlement en rechtspraak in twijfel te trekken, vrouwen te ‘bewapenen’ met (nep-)pepperspray,  en ‘te hinten op een revolte’. Je wilt niet dat Wilders ‘krachten losmaakt die hijzelf straks niet meer onder controle heeft. Hij vist in troebel water.’ Geert Wilders zelf tegen De Volkskrant:

Ik ben een democraat. Ik heb altijd gezegd dat het verzet geweldloos moet zijn. Ik heb ook niet gedreigd met een revolte, maar er voor gewaarschuwd.

Wat jij zou moeten doen, is Spekman de Uitsluiter slopen. Dat doe je om allerlei redenen niet, hoewel hij een slecht mens is. Zo verdorven als Marcel van Dam en Folkert Jensma. Ik begrijp je tactiek heel goed. Want politiek. Want House of Cards en zo.

Maar onder de streep is het laf. Moreel gezien is Spekmans optreden tot de grond toe afbranden de enige optie. Voor de zoveelste keer is een PvdA-bobo, verteerd door blinde haat en frustratie, te ver gegaan. Hij moet zich bekeren en dat publiekelijk laten weten, of opzouten. Want als hetzij Spekman of zijn positie niet verandert, worden de legitieme zorgen van heel veel burgers alweer teveel genegeerd.

Intussen loopt Volkert 2.0 zich al warm. Althans, dat zou zomaar kunnen. Waar de Azijnbode suggereert dat er ongure elementen rondlopen onder het volk dat met Wilders sympathiseert, geldt dat natuurlijk nog veel meer voor extreem-links. Extreem-links is in Nederland gevaarlijker en invloedrijker dan extreem-rechts, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Spekman gaf een license to kill af aan types die we kennen van de anti-Pegida-demonstraties, opgehitst door politieke hooligans als Rutger Groot Wassink van GroenLinks Amsterdam en (in mindere mate) Peter Kwint van de SP Amsterdam. Voor zover hun partijen nog te goeder trouw zijn — wat ik niet geloof — denk jij niet dat in hun kringen alláng krachten zijn losgemaakt die zij niet onder controle hebben? Vissen zij niet veel meer in troebel water? Mooie metafoor. Ik heb het in dit verband vaak over bruinlinkse ratten, die terug moeten in de riolen van de Grachtengordel.

De PVV is in deze slechts ‘reactionair’, Gert-Jan, snap je wel?

Ik heb een- en andermaal uitgelegd wat Wilders volgens mij bedoelt en waarin verstandige mensen met hem meegaan, vooral als het gaat om dat nepparlement. Je blijft echter gaan voor je eigen exegese.

De deskundige in De Volkskrant (je weet, ik vertrouw deskundologen nooit voetstoots, maar voor wat het waard is):

Een revolte hoeft niet gewelddadig te zijn.  Dat zijn achterban zich verder afkeert van het politiek bestel als de PVV straks weer buitenspel staat, is ook heel goed mogelijk.

Wat de deskundige verder zegt, is louter speculatie. Ik zie haar liever inzoomen op de onwilligheid van the powers that be (met name de vierde macht) om zich democratisch op te stellen als Wilders straks wel wat meer doet dan gedogen. Enfin, ook deze politicologe heeft een baantje aan een of andere universiteit waar men links van het midden moet denken.

Als je de rechtsstaat wilt dienen, denk dan eens na over de mogelijkheden van preventieve detentie voor AFA-tuig. En ga eens kijken of er geen ‘impeachment’ mogelijk is voor Groot Wassink. Dan overweeg je te zorgen dat Amsterdam minder z’n eigen ding kan doen als het gaat om het in de watten leggen van illegalen die allang het land uit hadden moeten zijn. Wie er ook nog zijn: krakers. Jouw idee, een kraakverbod. Wat komt er in de praktijk van terecht? Veel. Iets. Substantieel. Maar nog lang niet genoeg. Opnieuw Wilders, in De Volkskrant:

De geest gaat alleen terug in de fles als de politiek eindelijk gaat doen wat het volk wil.

Ik weet hoe je denkt over de volkswil. Dat een politicus niet een-op-een beleid kan voeren op basis van zondagse Hondcijfers. Het zal je misschien verbazen, maar dat zal ook Wilders niet doen. Enfin, in m’n blogs staat hoe het zit.

O ja, voor ik het vergeet. Wat is er in hemelsnaam tegen het opheffen van een verbod op pepperspray voor vrouwen?

Wijsheid,
Dick

PS: ‘Het probleem is groter dan je [jongerenimam Yassin Elkorfani – DK] suggereert. Er is nooit een islamitisch land geweest waar een volledige gelijkberechtiging van moslim en niet-moslim gerealiseerd werd. (…) Als politicus [heb ik] een gespleten verantwoordelijkheid. Ik heb moslims lief, maar ik heb ook een politieke verantwoordelijkheid over de vraag hoe we om moeten gaan met radicale moslims.’

Dat doe je dan weer best goed, Gert-Jan.

UPDATE: Hans Spekman heeft niet alleen zichzelf niet onder controle, de PvdA-koning heeft onder zijn grondtroepen nog duisterder krachten losgemaakt, in ieder geval bij een hertog van hem in… (daar is-ie weer!) Joswienenstan. Willem “Nomen Est Omen” Den Hertog heeft zijn (strafbare?) tweet ingetrokken, niet omdat hij vanuit diep zondebesef een Canossatocht naar een van de zware kerken in Katwijk heeft volbracht, maar met de kennis van nu: ‘…gezien de reacties….’ Den Hertog wil dus nog steeds dat Wilders zwijgt, to put it mildly. Merk op: dit is een PvdA-voorzitter, geen lid van de linkervleugel van GroenLinks, geen SP’er, laat staan AFA-tuig, Krapuul of leider van de Internationale Socialisten.

3 reacties

 1. Jantje schreef:

  Beste Dick,
  Jammer dat je eindigt met ‘Radicale’ moslims. Er is maar 1 soort moslim. De radicale moslim is een verzinsel van gutmenschen. Als er ergens de pleuris uitbreekt dan scharen de moslims zich als één man (ik generaliseer) achter de moslim. Kijk maar naar de historische enquête van de Volkskrant. Daarin werd duidelijk hoe de zaken er voor staan. Meer dan 80% van de moslims in NL staat achter ISIS. Waarom? Gewoon, ISIS is de zuivere islam. En Asscher, iemand van joodse komaf, nota bene, wil dan een nieuw onderzoek omdat ze de vraag niet goed zouden hebben begrepen.
  Waar ben je dan, in hemelsnaam, mee bezig? Ook jij Dick.
  In Nederland hebben we vrijheid van godsdienst. Het is verstandig om hele oude wetten zo nu en dan eens tegen het licht te houden om te zien of ze de tand des tijds nog kunnen doorstaan.
  Als je ‘Mein kampf’ als maatstaf neemt voor een boek dat verboden moet zijn, dan geldt dat nog veel meer voor de Koran. Daar druipt de haat naar anders- en niet-gelovigen vanaf.
  De redenatie dat je sommige passages figuurlijk moet nemen, kennen de moslims niet sterker, je bent dan afvallig, dus je kop mag eraf.
  Vraag aan je Christenbroeders (voor zover die er nog zijn) in het midden-oosten maar eens wat het is om te leven onder moslimheerschappij of, makkelijker, vraag het aan de gevluchte Christenen hier, die alle ontberingen tussen moslims hebben overleefd, hoe moslims omgaan met andere geloven. De ‘kopvoddentax’ van Wilders is er zeer onschuldig bij.
  Zelf hoop ik op een omwenteling zoals in Polen.
  Met vriendelijke groeten,
  Jantje.

 2. carthago schreef:

  Goede analyse!
  De twee clowns van de pvda spekman en samson hebben als enige strategie het demoniseren van tegenstanders, redeneren kennen en kunnen ze niet,maar redeneren valt ook niet mee omdat de standpunten die ze pretenderen te mogen hebben, uiteindelijk van een andere planeet of zelfs uit een kalifaat afkomstig blijken te zijn.

 3. Cool Pete schreef:

  Prima en nodig artikel!
  @Jantje: zeer sterke reactie! Helemaal mee eens.