DE WERELD NU

Ceuta – groot nieuws en herkenbaar verraad

Ceuta

De 116 migranten die gisteren Ceuta binnen stormden zijn door Spanje per kerende post weer teruggestuurd naar Marokko. Dit is belangrijk en veelzeggend.

Ceuta

Het kan dus wèl. Tamelijk eenvoudig zelfs. Dat dit blijkbaar niet al te ingewikkeld bleek nadat men een akkoord met Marokko gedurende langere tijd nauwelijks had gebruikt, roept de vraag op waarom het zo lang geduurd heeft eer men deze mensen direct terug over de grens zwiepte? Je zou er een complotdenker van worden:

Spanje heeft 116 Afrikaanse migranten die gisteren de grens overstaken van de Spaanse enclave Ceuta in Marokko alweer uitgezet. De Spaanse autoriteiten beroepen zich op afspraken uit 1992. Marokko neemt de groep migranten op.

En ongetwijfeld zal de regering van Marokko er zorg voor dragen deze mensen met gezwinde spoed over de eigen (zuid)grenzen te zetten. Op termijn werkt dat ook het beste. Wie nu nog niet gelooft dat de beste aanpak van illegale immigratie terugsturen is, wil het eenvoudig niet weten.

De Afrikanen klommen gisteren over het zes meter hoge hek op de grens tussen Spanje en Marokko. Ze maakten deel uit van een groep van 300 migranten die met veel geweld de afscheiding bestormde. Bij de actie raakten zeven agenten en elf asielzoekers gewond.

En het zag er niet mooi uit, hoe ze het beleefden:

Zijn dit het soort mensen waarop we in Europa zitten te wachten? De lieve huisvaders van de toekomst, die hun aandeel in de verzorging van ouderen en behoeftigen vrijwillig op zich zullen nemen? Vriendelijk gezegd krijg je er de indruk niet van. Dit zijn voorlopers, mavericks die hun eigen belang nastreven, en niets anders.

Want als ze de verkenners zijn van een migrerende massa in beweging, wat voor massa zal dat zijn? Het probleem met de asielmigratie is niet de migratie. Migratie is van alle tijden. Het probleem van de asielmigratie is de integratie, speciaal de integratie van grote grepen. Want hoe groter de groepen, des te moeilijker ze zich aan anderen zullen aanpassen. Het echte probleem van migratie is dus wie en wat de migranten zijn, en wat je daarvan verwachten kunt. Individuen en kleine (familie)groepjes kun je eventueel tot integratie dwingen, grotere groepen zijn letterlijk veroveraars, en vertonen ook dat soort gedrag.

Spanje lijkt nu de stier bij de horens te vatten, en de indringers terug te sturen. Als men verstandig is, is dit niet meer dan een begin. We zullen komende tijd nauwkeurig op Brussel moeten letten om te zien hoe men daar op dit nieuwe feit reageert. Want de EU, het EHRM en hun attitude tegenover migranten zijn het echte probleem vandaag  de dag.


Meer over Ceuta en de problematiek van de Spaanse exclaves in Noord-Afrika vindt u hier.

12 reacties

 1. Juanito schreef:

  Is het echt waar dat deze illegale indringers, ‘onze toekomstige noeste werkers’, er weer uitgekegeld zijn? Zijn er beelden van of komt de informatie van een ‘officiële’ verklaring?

 2. Karina schreef:

  Hun gedrag doet mij aan apen denken. Misschien kan Bokito nog een plaatsje vrij maken in zijn boomhut. Gezellig saampjes bananen eten.

 3. Kanaloa01 schreef:

  Karina, apen gedragen zich een stuk beschaafder. Apen en andere dieren moorden alleen om in hun eigen behoefte te voorzien, dat kan van het soort wat tegenwoordig de grenzen over komt niet gezegd worden, tenminste als we alle moord en verkrachtings gevallen van de laatste tijd in de media lezen en horen.
  Een bekend spreekwoord luidt:” Als je de mensen leert kennen ga je van de dieren houden”.

 4. Thomas schreef:

  Men zou bij asiel en migratie een variant op de uitspraak van wijlen president Kennedy moeten toepassen. Die zei: “What can you do for your country and not what can your country do for you.” Daar zou men van moeten maken: “Wat kunnen ze voor ons land betekenen en niet wat kan ons land voor hun betekenen. In dit licht gezien kunnen de twee Armeense kinderen Howack en Lily die vandaag door de Raad van State definitief zijn uitgewezen blijven, omdat ze Nederlands zijn opgevoed en kunnen miljoenen anderen die niet eens Nederlands spreken en niet integreren meteen uitgezet worden met een inreisverbod,

 5. max schreef:

  Moslims en negers horen thuis in het Midden Oosten en Afrika. Daar moeten zij hun problemen oplossen en wellicht staan voorbehoedsmiddelen ook op de agenda.

 6. Pablo schreef:

  Max jij bent een ramdebiel zouden bij jouw al je ledematen eraf hakken kk mongooltje

 7. San Salvador schreef:

  Zouden de socialisten in Spanje nu ook eindelijk door hebben dat het binnenhalen en binnenlaten van afrikaanse en islamitische apen niet gratis is.

 8. Joop schreef:

  Beetje stroom op de hekken doet wonderen.

 9. Erik schreef:

  Pablo,
  Het is bijzonder ongezond, understatement, voor ongelovigen en anders gelovigen, moslims toe te staan in hun land te komen wonen.
  Die moslims beschouwen dat als overgave en zien het bezetten van land van ongelovigen als de 2e vorm van jihad die ook toegang geeft tot het paradijs , de hijrah.
  Hoe meer moslims, hoe meer onvrijheid, bedreigingen, straatterreur en moorden.
  Dat is overal in de wereld statistisch aangetoond.
  Ik sta voor een vrije en promiscue samenleving en die wordt door moslims op termijn onmogelijk gemaakt, dus stop islamisering en draai die terug.
  Na de oorlog hebben we vele andere overtuigingen en geloven mogen begroeten, die genieten hier allen van hun vrijheden, slechts de islam wens haar suprematisme op te leggen aan alle anderen.
  Dat is waarom het voor alle anderen beter is als ze teruggaan naar de 51 moslim staten die er al zijn.

 10. Juanito schreef:

  Het gelijk van Putin:

  “In Russia live Russians. Any minority, from anywhere, if it wants to live in Russia, to work and eat in Russia, should speak Russian, and should respect the Russian laws. If they prefer Sharia Law, and live the life of Muslims then we advise them to go to those places where that’s the state law. Russia does not need Muslim minorities. Minorities need Russia, and we will not grant them special privileges, or try to change our laws to fit their desires, no matter how loud they yell ‘discrimination’. We will not tolerate disrespect of our Russian culture. We had better learn from the suicides of America, England, Holland and France, if we are to survive as a nation. The Muslims are taking over those countries and they will not take over Russia.”

 11. Jannes schreef:

  @Max
  Goed punt.

 12. Prikker schreef:

  @ Juanito.

  Dat klinkt als verfrissende common sense. Dat hek stelt trouwens geen reet voor, waarom eigenlijk, die anderhalve kilometer kan Brussel toch wel een hekje timmeren?