DE WERELD NU

Censuur in vertrouwde handen – bij D66 & GL

D66, Sigrid Kaag, Neergang van Nederland, NL2021, Censuur 15

Het is opmerkelijk hoe juist partijen die altijd luidkeels hebben geroepen om vrijheid van meningsuiting nu voorop staat om andersdenkenden via censuur de mond te snoeren.

Maar ‘het is voor een goed doel, voor de goede zaak’, zeggen deze aspirant-knevelaars als je ze vraagt naar hoe consequent dat is. Ook dat klinkt bekend: de Spaanse inquisitie dacht ook voor het zielenheil van hun slachtoffers in de weer te zijn. Er zit geen licht tussen het een en het ander. Ook dat men dat klaarblijkelijk zelf niet beseft geeft overigens al aan dat hier van weinig licht sprake is.

Wel een interessant punt is hoe snel mensen beseffen dat ze een uitglijder hebben gemaakt. Premier Rutte was er wat dat betreft snel bij gisteren. Met het excuus van de aangifte door Erdogan tegen Geert Wilders in Ankara haalde hij stevig uit naar de Turkse president. Het ongemak ermee waarvan Wilders getuigde is reëel, en gebaseerd op ervaring.

Censuur

Met de kwinkslag in de laatste alinea – die mijns inziens vooral getuigt van respect – maakte Rutte zijn misstap van maandag – toen hij de zaak aanvankelijk negeerde – weer goed.

Een vergelijkbaar verhaal is dat van een troepje politiemensen in Noorwegen – dat iemand die twintig posters waarin hij de islam aansprak voor de onthoofding van Samuel Paty aanplakte in zijn thuisdorp. Deze politiegroep deed eerst een poging met grof geweld de plakker te bewegen zijn posters weg te halen, maar ging vervolgens diep door het stof toen iemand zin verstand bij elkaar kreeg:

According to local broadcaster NRK, the man, 40, went around the Kongsberg town center, mostly in “visible places such as the shopping center, the train station, and the library” and hung 20 of these posters.
(..)
The man’s identity was compromised by surveillance camera footage, allowing police to identify him. On the same day, four police officers showed up at the man’s house, requesting him to remove the offensive posters. Later, police walked back their request and apologized for overstepping the man’s freedoms.
“We cannot order him to take them away. We shouldn’t also say anything about statements that are hung up,” Aas said, describing it a “mistake”.

Je zou verwachten dat Kamerleden hun verstand op dit vlak heel wat beter bij elkaar zouden moeten hebben. Helaas! Niet in Nederland, en zeker niet bij D66 en GroenLinks.

Karel van Wolferen is initiatiefnemer van het blad Gezond Verstand, dat overigens inderdaad een complottheorie propageert:

Gezond Verstand, waarvan het eerste nummer eind september uitkwam, moet elke twee weken gaan verschijnen in een oplage van 100.000 exemplaren. Oprichter is de 79-jarige Karel van Wolferen, voormalig correspondent Oost-Azië voor NRC Handelsblad en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Van Wolferen is een uitgesproken tegenstander van het Corona/beleid en stelt dat er sprake is van een kunstmatige pandemie. Hij presenteert Gezond Verstand als een blad dat ‘objectief en waarheidsgetrouw’ lezers informeert met ‘hoogstaande journalistiek’.

Maar dan! Dan komt de dommigheid van de betreffende personages in deze klucht seer open en bloot op straat te liggen:

In de Tweede Kamer komen ze tot hele andere conclusies. ‘Het verspreiden van desinformatie verpakt onder de noemer ‘gezond verstand’ heeft niets met journalistiek te maken’, briest Lisa Westerveld (GroenLinks) op Twitter. In de tweede editie stelt Gezond Verstand onder meer dat mondkapjes voor hersenschade bij kinderen kunnen zorgen. Tweede Kamerlid Paul Smeulders (GroenLinks) beticht het blad van stemmingmakerij. ,,Terwijl we nu juist solidariteit nodig hebben.
D66’er Kees Verhoeven denkt daar hetzelfde over en richt zich direct tot Bruna en AKO, fysieke boekwinkels die het blad aanstaande woensdag in de winkelrekken leggen. ‘Na Amerikaanse techreuzen gaan nu ook Nederlandse boekhandels en AKO desinformatie verspreiden. Met hetzelfde slappe argument: ‘we gaan niet over de inhoud’. Naïef en kortzichtig. Ieder bedrijf heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid’, twittert Verhoeven.

Solidariteit inzetten om geen zaken te verkondigen die in gaan tegen de heersende leer? Ook deze GL-Kamerleden zouden het indertijd bij de Spaanse Inquisitie heel goed hebben gedaan. Om over de stemmingmakerij waarin aan GL gelieerde de huisorganen zich regelmatig schuldig maken maar te zwijgen. Splinter-balk is het vriendelijkste dat je er over zeggen kunt.

Maar voor overtreffende domheid is altijd Kees Verhoeven beschikbaar. In zijn pogingen door media geciteerd te worden overschreeuwt hij zich regelmatig en geroutineerd. Voor Kees Verhoeven bestaat er maar één waarheid+ de waarheid zie zijn eigen partij op dat moment uitdraagt.

Dat hij het benul mist om te beseffen hoe tendentieus dat in een delicate situatie als deze is tekent de man en zijn partij. Het besef dat hij het punt van Van Wolferen aannemelijker maakt ontbreekt volledig ende totaal. Dat is uiterst treurig, en zelfs zijn partij zou dat moeten beseffen. Ook al heeft die met minister Ollongren de sterkste voorstandster van censuur in Nederland in de gelederen.


Meer over censuur en haar bijverschijnselen leest u hier op Veren of Lood.

15 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Kees Verhoeven is bij uitstek een kandidaat om het principe in praktijk te brengen dat mensen die in hun huidige functie geen zinvolle bijdrage leveren zo snel mogelijk moeten worden weggepromoveerd naar één van die duizenden al dan niet min of meer nuttige organisaties die met belastinggeld in stand gehouden worden.

 2. Fran schreef:

  Ik mis in het artikel wat, volgens de schrijver, de definitie is van “complot theorie”.
  Dan weten we waarover we het hebben en kunnen we dat toetsen.

 3. carthago schreef:

  Ik vermoed dat bij rutte een bepaald omslagpunt is bereikt Maar je weet het nooit zeker met de a.s. verkiezingen. Dat geheugen hè.

 4. El Cid schreef:

  Doodeng die censuur! Gepropageerd door een naar eng ventje van regeringspartij D66. Wat mij betreft reden om Kees het actief en passief kiesrecht te ontnemen, en D66 te ontbinden als D66 geen afstand neemt van deze grove schending van de mensenrechten.

  Dat andere partijen met D66 blijven samenwerken zegt alles over die partijen.

 5. Youp schreef:

  Het is beslist geen domheid van D66 en GL. Ze beseffen heel goed dat een minderheid een meerderheid alleen kan besturen indien die meerderheid grosso modo in overeenstemming is met de afgekondigde maatregelen. Het is vanuit bestuursobjectief absoluut noodzakelijk om de meerderheid der neuzen dezelfde kant te laten uitwijzen. Daarvoor moet je de informatiestromen controleren en de meningen die daaruit voortvloeien manipuleren. Een zekere mate van tegenspraak is geen probleem, maar je mag niet serieus aan de wortels van de boom knagen.

  Nu wij dankzij het Internet toegang hebben tot een veelheid aan informatie, van doogeschoten samenzweringstheorieen tot legitieme en geloofwaardige kritiek, verliezen de machthebbers de controle. Dat is uiterst gevaarlijk en zorgwekkend, met name voor de machthebbers. De vorige keer toen dit gebeurde, na de uitvinding van de boekdrukkunst, ontaarde dit in de Reformatie: een buitengewoon bloedige godsdienstoorlog.

  Daadwerkelijke vrijheid van meningsuiting is er natuurlijk nooit geweest en voor zover het er was konden de vrijsprekers afgeserveerd worden als malloten. Het is niet voor niets dat overheden van oudsher de media kanalen controleren. Het is niet voor niets dat bij een revolutie als eerste de radio en TV stations worden bezet. De hoofdjes moeten gecontroleerd worden.

 6. Cool Pete schreef:

  Heel belangrijk artikel.

  @Hannibal : u maakt een cruciale fout, door een publicatie :
  “een complottheorie” te noemen.
  Dat is volkomen onverantwoord, en in strijd met de VvMU.
  Het bedoelde blad, overtreedt geen enkele wet, geen rechter kan dit veroordelen.
  Het blad is gewoon ‘uitings-vrijheid’ in de praktijk.

  ——– CENSUUR IS GEESTELIJKE TERREUR ———————–
  Altijd.
  Censuur is het begin van de ondergang.
  Het is niet anders.

 7. Cool Pete schreef:

  Vervolg : die zogenaamde angst voor een veelheid aan wel / niet kloppende
  berichten, is volkomen ongegrond. Het is een middel van machthebbers en diktators, om elke kritiek te smoren en verbieden.

  Het is juist omgekeerd :
  alleen in een veelheid van berichten, kan de werkelijkheid aan het licht komen. Daarom zijn onafhankelijke, veelzijdige media ONMISBAAR.
  ———————– OPEN DEBAT——————————–

  Denkt aan de uitspraak van Van Randwijk, monument Wetering-plantsoen !!!!

 8. Bennie schreef:

  Hadden we van de GL communisten dan iets anders verwacht?.
  D66 zit al jaren op een glijdende schaal en met die Kaag en Ollengren wordt het alleen maar erger.

 9. Henk Albarda schreef:

  Rutte wist verrekte goed dat hij geen keus had, wilde hij niet het gevaar lopen zelfs in de peilingen een duik te maken.

  Zolang een enkeling de VVD nog op 42 zetels zetten (volslagen idioot en zeker gemanipuleerd) kan hij in zijn bubble blijven.
  Overigens ‘die peilingen’ bestaan niet. We hebben in Nederland diverse vrijwel uitsluitend ONbetrouwbare peil-organisaties, naar mijn overtuiging met als basis dat de uitslag van te voren wordt vastgesteld. Alleen bij MdH heb ik soms de indruk dat hij een panel (wel vrij klein, dus ook niet representatief) heeft dat soms goed richting aangeeft.

  Wat ik dan weer niet snap van Baudet is dat hij in ieder interview zou kunnen stellen dat er maar 1 ‘peiling’ enige autoriteit heeft, de uitslag van de eerstkomende TK. Ik meen dat hij dat antwoord niet geeft.

  Manipulatie van enquetes en peilingen was al bekend en in gebruik toen ik het tweede jaar HEAO in Arnhem volgde, 1983, met voor Commerciele Economie een praktijk docent. Hij liet ons zien hoe makkellijk enquetes en peilingen gemanipuleerd worden.

 10. scherpschutter1943 schreef:

  Dood 66. De dood in de pot. Letterlijk is het Dood66 te doen om onze organen. Dat zien ze als een verdienmodel.
  Na hun initiatief voor de donorwet, die helaas is aangenomen, ben ik helemaal klaar met Dood66, ongeacht wat ze doen, denken of voorstellen. Het komt allemaal uit dezelfde totalitaire koker. Zie Jetten, zie de terroristenbruid Kaag, zie de dictator Ollengren en u weet voldoende voor de komende 50 jaar. Niet op stemmen dus. Zo is naziduitsland ook begonnen. Een kleine agressieve minderheid die de meerderheid haar wil oplegt dor middel van manipulatie en intimidatie. Door zulke lieden worden wij mede geregeerd. Let eens op Kees verhoeven tijdens de kamerdebatten, het geeft niet waar het over gaat. Als hij Wilder interpeleert gaat het altojd over de toot en nooit over de inhoud. Dat is het mantra van alle dood66 kamerleden als het over de PVV gaat.

 11. Cool Pete schreef:

  @H.A. : heel juist.

  Peilingen zijn vooral manipulaties.
  Want : nooit open vragen, nooit grote groepen, nooit willekeurig moment, enz.

 12. Dick Kraaij schreef:

  Ook omdat er – inderdaad – verkiezingen aankomen en omdat Rutte inmiddels een bepaalde handigheid annex sluwheid bezit, las ik de laatste zin op Teletekst toch anders. Hannibal schrijft:

  “Met de kwinkslag in de laatste alinea – die mijns inziens vooral getuigt van respect – maakte Rutte zijn misstap van maandag – toen hij de zaak aanvankelijk negeerde – weer goed.”

  Mijn interpretatie was de Rutte het eventuele zwijgen en mompelen van andere partijen, inclusief DENK, bij voorbaat pacificeerde. Als Rubberen Rutte, Rabiate Rutte was had hij moeten zeggen: ‘Ik roep ook F. Azarkan op niet langer met meel in de mond over een islamofascist Erdogan te praten’, of iets in die geest. Nu geeft hij, naar mijn smaak, ruimte voor het tegenoverstelde, terwijl Wilders hier letterlijk kamerbreed steun zou moeten krijgen.

 13. Willie schreef:

  Geef me de media en ik heb het volk” – Joseph Goebbels

 14. Keyser Soze schreef:

  Sommige complotten bestaan gewoon. Soms zijn er maar 2 mensen voor nodig met heel veel macht. Wie gelooft dat er geen enkel complot in de wereld bestaat, is pas echt wappie.

  “The greatest trick the devil ever pulled, was convince the world he didn’t exist”.

 15. Evert schreef:

  Gezond Verstand verkondigt geen complottheorie met ‘kunstmatige pandemie’. Er zijn niet meer doden gevallen dan bij een vergelijkbare griep golf. Dus is er geen pandemie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.