Categorie: Essay

Alleen rechts feminisme kan emancipatie doen slagen

Alexander van Gouwen richt zijn pijlen op het hedendaagse feminisme, trekt een paar pijnlijke conclusies en bouwt vervolgens naar een – vanuit het huidige discours gezien – verrassend welwillende conclusie. Geen gemakkelijk verhaal maar...

Marktwerking

Vrije markten, of markten met volkomen concurrentie dienen voor de ruil van goederen en diensten van dezelfde soort, die onderling vervangbaar zijn. In principe bestaat op zo’n markt een ongelimiteerd aantal aanbieders en vragers.

De karavaan trekt verder…

Willem Seepman plaatst in dit essay de grote asielmigratiestroom van de laatste maanden in het perspectief van de hijra, de islamitische geloofsmigratie die er op is gericht het grondgebied van de islam uit te...

usa2016

Ze zijn niet goed wijs, die Trump-haters

In mijn stuk van vorig weekend, haalde ik drie keer dezelfde quote aan van de volgende president van de VS: “These are stupid people”. De Nederlandse variant – ze zijn niet goed wijs –...

Onderwijs

Wat gebeurt met het rapport Dijsselbloem?

Acht jaar geleden, op 13 februari 2008, presenteerde de Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen haar eindrapport, dat al snel bekend kwam te staan als het rapport Dijsselbloem.

De relevantie van ‘links’ en ‘rechts’ voor dieren en andere politieke kwesties

Alexander van Gouwen betoogt dat het wegvallen van de begrippen ‘links’ en ‘rechts’ als verhelderend begrippenpaar vooral te wijten is aan onbegrip van wat deze termen eigenlijk impliceerden, en geeft handvatten waarmee ze opnieuw...

Links of rechts? Ook in de economie is het niet altijd zo duidelijk

Een tijd van TTIP, een tijd waarin serieuze Amerikaanse commentatoren overeenkomst signaleren tussen de presidentskandidaten Trump en Sanders, een tijd dat PVV, SP en PvdD weer (even?) in hetzelfde kamp lijken te zitten, is...