Categorie: Essay

Organische propaganda

Organische propaganda

De PVV blijft groot in de peilingen. Door heel Europa zien we hoe het vertrouwen in de gevestigde orde ondergaat aan vijandigheid jegens het eigen volk. En dat de reactie navenant is. Toch is...

Machiavelli

Machiavelli, Tonkens en Wilders

Machiavelli, de Florentijnse filosoof en geschiedschrijver was in zijn eigen tijd en eeuwen daarna berucht vanwege zijn geslaagde poging om feitelijke en normatieve zaken uit elkaar te houden, ook als het over mensen en...

prostitutie

Op naar Zweedse prostitutie model – importeer USA-christenfundamentalisme

De ChristenUnie acht het de christelijke kern van haar politieke taak om zwakkeren te helpen.

christendom

De betekenis van het Christendom voor de moderne samenleving

In het debat over normen en waarden dat in Nederland plaats vindt wordt weinig onderscheid gemaakt tussen christelijke en humanistische waarden en dat is niet onbegrijpelijk.

leven

De morele kern: recht en plicht van LEVEN

De universele kern van menselijke moraliteit is overleving en voorspoed voor de groep. Leven! Darwin en moraliteit is vaak genoeg behandeld, dus ik zal er aan refereren zonder de zoveelste herhaling over natuurlijke selectie...

Collectivisme en individualisme

Collectivisme, zegt het woordenboek, is het tegenovergestelde van individualisme. Of in een andere definitie: collectivisme is het ‘de voorkeur geven aan de belangen van de collectiviteit boven die van het individu’.

Een geschiedenisje van hippiedom en onmaatschappelijkheid

Er zijn twee redenen waarom de repressie jegens drugs, prostitutie en dergelijke me stoort (waardoor ik er veel over schrijf): repressie is betuttelend dus antiliberaal (ik geloof in ‘baas in eigen brein c.q. over...