Categorie: Essay

onderwijs

De problemen in het onderwijs

De afgelopen jaren hebben zich opmerkelijke ontwikkelingen voorgedaan in ons onderwijsstelsel. Daar is het onderwijs niet beter van geworden.

religie

Religie en zingeving in de 21ste eeuw

Elke dag is er wel een incident tussen de westerlingen en de moslims in West-Europa. In een Brusselse school werd Moederdag afgeschaft vanwege onder andere culturele gevoeligheden. In een reportage werd onthuld hoe Brusselse...

Mohammedanisme

Halsema en de relatie tussen mohammedanisme en voetballen

Sinds de dood van Hans Jansen zijn in Nederland enkele vrouwelijke [1] topdeskundigen op het gebied van het mohammedanisme naar voren getreden.

oorzaak en gevolg

Oorzaak en gevolg

De Modale Structuur van het Juridisch Oorzakelijkheidsverband van Dooyeweerd is een mededeling van de KNAW en telt maar 48 bladzijden. De belangrijkste niet-religieuze gedachten van de gereformeerde filosoof Dooyeweerd zijn er op een overzichtelijke...

Nederlandse stierenvechter

Recensie van het boek van Ybeltje Berckmoes

Politiek gezien was afgelopen week de week van Ybeltje Berckmoes. De publicatie van haar boek :Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn gaf niet alleen een overzicht van de chaos binnen de VVD-fractie...

srebrenica-emquete

De Srebrenica-enquête

Toon Kasdorp analyseerde de Srebrenica-enquête, en werd ongewild droevig van de blatante incompetentie van alle actoren.

burgeroorlog

De weg naar een burgeroorlog

Vaak hoor je mensen tegenwoordig verzuchten dat we op weg zijn naar een burgeroorlog. De voorwaarden er voor zijn onmiskenbaar aanwezig. Dit essay verscheen eerder als serie van drie losse artikelen die ik vandaag...