Categorie: Essay

bezorgd 6

Bezorgd – waar maak ik me druk om?

Zijn belangstelling voor de islam en de veranderingen die die in de maatschappij teweeg brengt, leverden Ad Rek geregeld commentaar op van mensen die zich afvroegen waarom hij bezorgd is.

Vreemdeling 1

De vreemdeling – geen Kerstverhaal

Bijgaand treft u een gesproken versie aan van De Vreemdeling. Bepaald geen Kerstverhaal op het eerste gezicht, al suggereert de titel u dat wellicht.

Syrië, S400 8

Syrië, Koerden, Turkije

De Amerikaanse terugtrekking uit Syrië werd heel plotseling aangekondigd gisterochtend. Het lawaai in de Amerikaanse en wereldpers toont de ratio daarvan.

wildersproces2 6

Wildersproces2 – Een aanval op de trias politica?

Al voor het begin van Wildersproces2 heeft de Nederlandse vereniging van rechtspraak haar zorgen uitgesproken over de kritiek die Wilders heeft op de Nederlandse rechtsstaat.

staatsbelang 5

Staatsbelang is geen volksbelang – doch weinig politici willen dat zien

Voor velen is staatsbelang identiek aan volksbelang. Die pretentie wordt door veel westerse politici nog steeds gehuldigd.

sterke leider, Leiderschap

Vergeet populisme, het gevaar is de hang naar een sterke leider

Vergeet populisme, het gevaar is de hang naar een sterke leider, betoogt Alexander Sassen van Elsloo in dit korte essay.

feminisme

Feminisme – mannelijke wrok en de onderdrukking van de vrouw

Nog eens een stukje van mij over het feminisme, maar ditmaal wil ik de feministen niet zozeer bekritiseren maar de vrouwen uitleggen waarom zij worden onderdrukt door mannen.