Categorie: Essay

islamcriticus

De ontmaskering van islamcriticus ‘ene Tarek Fatah’

De correspondent van de NOS in Berlijn, ene Wollaars, wees me erop dat ik te weinig kritisch was naar een beroemde ‘islamcriticus / hervormer’. Om mijn dankbaarheid aan Wollaars te tonen voor deze opbouwende...

Een Ander Joods Geluid

Een Ander Joods Geluid – het Israëlische conflict van de andere zijde

Bryon Adams nam de argumenten voor Een Ander Joods Geluid eens onder de loep. Een voor hen pijnlijk exposé.

islam

De islam moet hier weg

Mensen uit een moslimsamenleving zijn niet gemakkelijk in een ander soort samenleving dan die van de islam in te passen.

Erkenbrand

Erkenbrand: potsierlijk, puberaal of gevaarlijk?

Vanuit de groep Erkenbrand kwam jongstleden maart steun voor Forum voor Democratie in de vorm van een ‘stemadvies’. Wat is het voor club en hoe beducht moet FvD zijn voor deze ‘steun’?

Defensie

Meer geld naar Defensie is zinloos zolang het zijn burgers niet wil beschermen

Nu steeds meer politici zich zorgen gaan maken over de deplorabele staat waarin Defensie verkeert, begint er eindelijk hoop te ontstaan bij militairen dat de nieuwe regering, na jaren van bezuinigingen, er opnieuw in...

Overheid

Hoe een overheid beter zou kunnen presteren

Toon Kasdorp zet het functioneren van de overheid gedurende de laatste kabinetsperiode af tegen wat wenselijk is. Hij ziet noodzaak en mogelijkheden voor reorganisatie en een verhoging van de kwaliteit.

EVP

De Europese volkspartij EVP – foute bedgenoten van het CDA

De invloed van de Oostblokkers is ons in de EU boven het hoofd gegroeid. Vooral het CDA heeft zich laten slachtofferen, want de EVP is niet langer christendemocratisch.