Categorie: Economie

economische aanraders 0

Economische aanraders 05-07-2020

Economische aanraders: Veren of Lood biedt u op zondag wekelijks een inkijkje in (minstens) 15 belangrijke of informatieve artikelen en interviews die vooral de voorafgaande 7 dagen op economisch terrein verschenen op onafhankelijke sites.

pensioenen 1

Pensioenen – is het stelsel nog te redden?

Rob de Brouwer en Jan Ilsink bespreken de veranderingen die de stelselwijzigingen van Koolmees in de pensioenen te weg zullen brengen. En tevens de noodzaak van controle.

Daniel Lacalle, stagflatie, Corona-crisis, goud, beurs, Economisch kort 1

Lacalle – Gelijkheid door overheden is negatief effect

Daniel Lacalle betoogt dat overheidsingrijpen ten behoeve van gelijkheid alleen in negatieve zin effect zal hebben. En economisch daarom contraproductief is.

EU denktank Bruegel, Corona 3

EU denktank Bruegel – Stijgt belang euro door Corona?

Bij EU denktank Bruegel is men hoopvol over de effecten die Corona zal hebben op de toekomst van de euro. Of dat realistisch is?

Man, Economy, and State 0

Man, Economy and State – hoofdstuk 1 met Jeff Deist

Man Economy and State is een belangrijk werk van de Amerikaanse economisch publicist Murray Rothbard, icoon van het Liberlarisme.

Corona,, beurs en cycli, Brexit, recessie, centrale banken 0

Beurs – Gold Miners, Low Interest Rates and Recessions

Op de beurs wordt gekeken naar rendement, en dat ziet er tijdens een recessie nooit heel goed uit. Dus wil je je kapitaal beschermen.

Corona land 1

Stille Lente – kroniek van Nederland Corona-land

Op zaterdag 4 juli verschijnt ‘Stille Lente’, de hoogst actuele geschiedenis van Nederland Corona-land. Waarvoor Syp Wynia het nawoord schreef. U leest dat vandaag ook hier.