Categorie: Dossiers

Untergang?

Afgelopen week heb ik met stijgende verbazing het hoopvolle gekakel van veel ‘politieke analisten’ aangezien, die allen beweerden dat de coalitie op het punt staat uiteen te vallen. Toegegeven, er zijn een hoop zaken...

Enquete

Een enkele keer werp ik wel eens een blik op de verslagen van de commissie De Wit, die de banken en de crisis in 2008 onderzoekt. Enquêtes door het parlement zijn nuttig, als er...

Terugsturen naar Irak moeilijker?

Minister Leers liet vandaag weten dat hij zo snel mogelijk met Irak in overleg gaat over het terugsturen van asielzoekers. Nu de Amerikanen zo ongeveer vertrokken zijn, heeft Irak weinig behoefte aan mondig geworden...

Nu de neut aan de man komt

Nu de neut aan de man komt, komt ook Nout Wellink met een boek over de gevaren die de euro bedreigen. Er moeten ‘heel snel’ maatregelen komen die de ‘ondermijning van het systeem’ stoppen....

Het Wildersproces (III) gaat internationaal!

Drie Marokkanen (Marokkaanse Nederlanders schrijft men op Teletext) hebben bij het VN-comité voor de Mensenrechten in Genève een klacht tegen Nederland ingediend. Ze vinden dat de Nederlandse staat hen niet heeft beschermd tegen wat...

klimaat

De prijs van beschaving

Een belangrijk probleem van veel progressief redenerende mensen is dat tegenwoordig alles maar in geld wordt uitgedrukt. Men spreekt dan laatdunkend over mensen die de prijs van alles kennen, maar van niets de waarde...

klimaat

Godsdienst is opium voor het volk

De titel van dit stukje staat vooral bekend als een uitspraak van Karl Marx, maar de gedachte is al veel ouder. Marx deed niet meer dan het formuleren van het Leitmotiv dat alle intelligente...