DE WERELD NU

Boerkaverbod – minister tast eigen geloofwaardigheid aan

Toeslagenaffaire

Het boerkaverbod wordt pas over drie jaar geëvalueerd, en niet eerder, aldus minister Ollongren, die hiermee haar eigen geloofwaardigheid aantast.

Zou het geloofwaardig zijn als een minister van Volksgezondheid een nieuw gezondheidssysteem voor ouderen zou introduceren, al na een paar maanden bleek dat het aantal overledenen verdrievoudigd was en dan zou zeggen: over drie jaar kijken we er naar?

Misschien alleen voor D66?

Dat dit systeem nu al totaal verrot is weet de minister zelf ook wel. Dit is dan ook zowel obstructie àls incompetentie.

Boerkaverbod

De scene waarin een verslaggever Ollongren tot vier maal toe de kans gaf te zeggen dat er mee geconfronteerde handhavers het verbod zelfstandig mochten handhaven maar het niet deed vertelde iedereen die het weten wilde wat de houding van de minister is: wie zelfstandig handhaaft riskeert ontslag. Hoewel de NOS deugdzaam meldde:

In principe kunnen burgers ook overgaan tot een burgerarrest en iemand vasthouden totdat de politie komt, maar volgens Grapperhaus is dat sinds 1 augustus nog nooit gebeurd.

Ik raad het u dringend af. U zult er altijd meer last mee krijgen dan de boerkadraagster. Veel meer.

De laatste twee weken heb ik vaak een vergelijking gezien met het app-verbod op de fiets, waar men begon met draconische boetes uit te delen, maar fietsers die dat nu doen bekijkt men al niet meer. Duidelijker aanpak, maar tegelijk ook nog eens van een onderwerp waarover getwist kan worden. Maar dat kon wel? Ook wordt dat app-verbod trouwens dom gehandhaafd, als men dat al doet nog. Je moet geen boetes geven, maar telefoons afpakken. Moet u eens opletten hoe snel iedereen in het gelid gaat.

Dat een aantal provocatrices nu het OV teistert met hun verschijning lijkt de minister het idee te geven dat dat wel over zal gaan als je er geen aandacht aan schenkt. Voorts was ze er zelf altijd al een tegenstandster van, in haar eigen shithole van herkomst (Amsterdam) werd tevoren al gezegd dat niet zou worden gehandhaafd – maar dat doet men daar met niks, behalve met bestemmingsplannen voor viswinkels.

Ollongren denkt dat het wel dood bloedt, dat boerkadragen. Als de Kamer na evaluatie zou besluiten dat het boerkaverbod beter algemeen zou moeten worden, zou de minister het dilemma tegen kunnen komen dat ze moet uitvoeren of aftreden. Over drie jaar zal ze geen minister van Binnenlandse Zaken meer zijn, dus dan wordt het het probleem van een ander.

Dat de uitvoerende diensten opnieuw begrepen zullen hebben dat ze er alleen voorstaan, en dat ze van ruggesteun van de boven hen geplaatsten niets hoeven verwachten, zal er dan opnieuw diep zijn ingehamerd. Dat je door dit zo te accepteren de rotting van de maatschappij laat voortwoekeren, schijnt  de Tweede Kamer niet te willen begrijpen. Daarmee laat ze in de eerste plaats zien haar prioriteiten niet op orde te hebben.

Niemand ook die opstaat en zegt di nog te weigeren te accepteren? Als het kleinzielig eigenbelang voorgaat in tijden van grote onrust, dan is het einde van een systeem als het onze nabij. Dat is geen verzuchting of dreigement, maar kennis van de loop der geschiedenis en wat daarbij om hoeken kijken komt.

 

 

 


Meer over het boerkaverbod leest u op VoL hier.

6 reacties

 1. Kees schreef:

  Over drie jaar zijn er nog veel meer van die wandelende tenten! Er komt helemaal geen evaluatie, nu niet straks niet en nooit.
  Het zou beter zijn als er op de politiebureaus ook voorgedrukte aangifteformulieren kwamen tegen boerkadraagsters.

 2. Bert van Heemst schreef:

  De minister tast haar eigen geloofwaardigheid niet aan, ze heeft voor haar eigen principes gestaan. Alleen gaan die tegen een meerderheidswens in maar dat zal haar worst wezen. Ze heeft effectief een wet waarvan ze niet wilde dat hij er kwam, de nek omgedraaid door hem eigenhandig volkomen onuitvoerbaar te maken. Ze zal hiermee haar carriere in Den Haag of Europa een enorme zwiep geven – omhoog wel te verstaan. Men is namelijk hard op zoek naar mensen die zo goed mogelijk kunnen doen alsof ze ergens iets aan doen.

 3. bennie schreef:

  Wat hadden we van die Ollongren kunnen verwachten.
  Zij is een ordinaire collaborateur.

 4. BegrensEuropa! schreef:

  De boerka is natuurlijk gewoon acceptabel in de ogen van wat Pennings noemt: “het met de islam collaborerende links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat,” waartoe Ollongren stellig behoort, niet alleen omdat zij zich met kennelijk plezier wentelt in het eigen gelijk, maar ook omdat zij meent het recht te hebben dit gelijk op te kunnen leggen aan de samenleving, ook al heeft die bij monde van regering, Tweede Kamer en Eerste Kamer uiterst democratisch, zij het hier en daar met frisse tegenzin, het zogenaamde boerkaverbod, eigenlijk alleen om praktische redenen en niet eens uit weerzin tegen dit krankzinnige islamitische gebruik, bij wet vastgelegd. De boerka is niet zomaar een kledingstuk, maar – opnieuw in de woorden van Pennings – enigszins verkort en gekuist weergegeven, een tartende klap in het gezicht van al wat humaan is uit naam van de totalitaire ideologie die islam (= onderwerping) heet. De boerka staat gelijktijdig voor de dagelijkse onderwerping van vrouwen in de islamitische wereld en voor de voortgang van de onderwerping van de ongelovigen in het Westen aan de islam.” Men kan met nog zo veel ernst beweren dat de islam een godsdienst is en de boerka een daarin godsvruchtig gebruik, maar wie dat gelooft is ernstiger door waanzin aangetast in zijn of haar denken dan de fundamentalistische haatbaarden die het gebruik opleggen aan dan wel propageren bij hun eigen en andermans vrouwen. Het zou misschien nog aanvaardbaar zijn als diezelfde haatbaarden niet bij voortduring lopen te sissen naar vrouwen zonder boerka, als behoorden zij tot hun met slavinnen gevulde harem, of als diezelfde lieden niet onophoudelijk kenbaar maken de sharia boven die van hun gastland te stellen en dus zoiets als de wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ niet te erkennen. Het signaal dat Ollongren afgeeft is overduidelijk. Het enige wat eraan ontbreekt is dat zij zich zelf in een boerka hult om in de voor GL/D66 gereserveerde zendtijd voor politieke partijen het volk bestraffend toe te spreken via de welbekende en nog steeds enigszins bekeken nepnieuwszenders van de overheid. In het Zweden waar Ollongren oorspronkelijk vandaan komt weet men inmiddels niet meer hoe het islamitisch fundamentalisme (ofwel islam pur sang) in bedwang gehouden moet worden. Handhaving van het wet gezichtsbedekking was een mooie start geweest. Aan waarschuwingen geen gebrek sinds 9/11.

 5. Juanito schreef:

  Argumenten, hoe logisch of redelijk dan ook, maken geen enkele sjoege op deze minister of haar goegemeente.

  En die goegemeente, die zit overal in Nederland (en in de rest van de Eu) op strategische posities om dit afbraakbeleid nog lang voort te kunnen zetten. Gesteund door gesubsidieerde activisten van alle soorten en maten.

  Als verkiezingsuitslagen leiden tot meer van hetzelfde en meer olichargie, wat blijft er dan nog over?

 6. Karina schreef:

  Het arresteren van boerka’s kan meer nut hebben dan alleen dit stukje onacceptabel gedrag te verbieden.
  Bij legitimatie kan er nadien achtergrondonderzoek gedaan worden. Ik wed dat er heel wat extreem verwarde mannen aangehouden kunnen worden.