DE WERELD NU

Boerenprotesten en politieke eerlijkheid

Toeslagenaffaire 28

De boerenprotesten gisteren lieten nog iets anders zien dan eerlijke boeren, en dat was gek genoeg het contrast tussen eerlijke en oneerlijke politici.

Van een verbijsterende hypocrisie bij deze boerenprotesten was dat veel politici verstek lieten gaan omdat “hun veiligheid niet kon worden gegarandeerd”. Dat Geert Wilders wel komen kon en zelfs even spreken ontkrachtte dit argument beter dan woorden konden  ooit konden doen. VVD, CDA en PvdA ontbraken om andere redenen.

Van de PvdA verbaast dat niet – iedere boer die ooit PvdA stemde hoort in een gesticht, en ze weten het bij die partij. Wie dat niet gelooft moet maar eens kijken bij hun reactie op ‘frauderende vissers’ van afgelopen zaterdag. Maar het ontbreken van het CDA – eertijds dè partij van boeren, en de VVD, die die positie van het CDA overnam na de val van Balkenende was niet verdedigbaar, en alleen verklaarbaar met de constatering dat wat deze partijen betreft het vonnis over de landbouw al is geveld. En dat lees je ook uit hun reacties vanaf het Binnenhof:

VVD-Kamerlid Lodders zegt achter de boeren te staan en CDA-fractievoorzitter Heerma spreekt van een historische demonstratie. Hij vindt dat hun geluid gehoord moet worden.

Al even leugenachtig en vol eigenbelang was minister Schoten. Haar uitspraken klonken wel aardig – tot je ze op de snijtafel legt: De NOS rapporteerde:

“Zolang ik minister ben, komt er geen halvering van de veestapel”, zei minister Schouten dinsdagmiddag op het Malieveld. Die uitspraak werd met gejuich onthaald. Boeren voelden zich vanmiddag gehoord. “Ik denk dat ons punt duidelijk is”, zei een melkveehouder in NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. “Ik ben tevreden.”

Die tevredenheid van deze melkveehouder zou heel wat minder zijn als hij besefte dat Schouten nog slechts circa anderhalf jaar minister zal zijn, en dat het in die tijd godsonmogelijk is de veestapel te halveren zonder een burgeroorlog te ontketenen. Dat ze zich zou onthouden van het treffen van voorbereidingen voor een dergelijke maatregel hoorde ik weer niet. Dat zegt mij genoeg: ze heeft niets beloofd, en is nergens aan gebonden.

Dat een D66-Kamerlid langskwam om het bekende drampraatje nog eens te houden was ook relatief goedkoop, al demonstreerde ook dit dat het veiligheidsargument om weg te blijven nergens op sloeg. D66-stemmers waren er gisteren toch niet, en wat hij onuitgesproken liet was veelzeggend genoeg.

GroenLinks
Wie mij wel verbaasde was Jesse Klaver. Hij zei dat hij het begreep – wat dubieus was, maar aangezien protesteren GL eigen is zou het iets van waarheid in zich kunnen dragen. Zeer opmerkelijk was echter zijn eerlijkheid. Mogelijk was hij zelfs het eerlijkst van allemaal:

‘Jullie voelen je genaaid, en terecht. Als het gaat over de aanpak van klimaatverandering, of stikstof, gaat het niet alleen over de agrarische sector, maar ook over Schiphol en de industrie. Ik vecht voor een aanpak die u zo min mogelijk raakt, maar het gaat u raken. Dat is de waarheid.’

Klaver vertelt inderdaad het eerlijke verhaal. Vertaald naar dagelijkse termen: ‘Rot voor jullie, maar jullie zijn gedoemd om te veranderen zoals wij dat willen, of ten onder re gaan.’ Hij zei het vrijwel letterlijk, en zijn partij kennende is dat ook precies wat men komende jaren zal doordrammen.

De boeren gingen tevreden naar huis, want zij denken dat hun vertoon van eenheid en macht op Den Haag indruk heeft gemaakt. Wie weet. Interessanter was de aankondiging dat de boeren verwachten binnen vier weken meer en nauwkeuriger te horen wat Den Haag als strategie gaat kiezen. Hoeveel boeren dan terugkomen en zich grommend netjes blijven gedragen zal voor hun lot belangrijker worden dan de demonstratie van gisteren.

Farmers Defence Force, een van de organisaties die het boerenprotest organiseerde, geeft de politiek vier weken de tijd om met plannen voor de agrarische sector te komen. Als het kabinet of de Kamer voor die tijd niet met concrete plannen komt, zullen boeren opnieuw demonstreren.
‘We hebben ze een ultimatum gesteld van vier weken,’ zegt woordvoerder Sieta van Keimpema. “Als er niets gebeurt, zijn de boeren echt bereid opnieuw actie te ondernemen.

Of men dit waar weet te maken wordt de echte lakmoesproef. Dat je op het Malieveld minstens 400 trekkers kwijt kunt was alvast goed om te weten.

28 reacties

 1. carthago schreef:

  Voor de farizeeërs was het genoeg dat yasser er stond ,die tenminste eerlijk de komende burgeroorlog aankondigde.

 2. Juanito schreef:

  Is het nu de bedoeling dat Nederland een groot natuurgebied wordt met:
  industrie,
  vliegvelden,
  een dicht verkeersnet
  intensieve landbouw en
  17 miljoen inwoners en waarbij er jaarlijks nog eens 200.000 cultuurvreemden naar binnen worden gedragen die de woorden ‘klimaat’ en ‘milieu’ niet eens kennen?

  Is dat de bedoeling?

 3. Cool Pete schreef:

  No farmers, no food.

  Min. Schouten hield een oplichters-praatje : 49% is geen 50%.
  K.v. Arib insinueerde geweld : ongehoord schandalig.
  Er zijn film-beelden van een militaire vrachtwagen-colonne langs een snelweg vlakbij :
  Rutte scheet in zijn broek.

  Regering en “EU”-konstrukt, zullen proberen hun “klimaat”-alarmisme –
  wan-beleid door te drukken.
  Dit boeren-protest is nog maar het begin, van wat nodig is.
  De hele Nederlandse bevolking moet wakker worden, en gaan protesteren :
  Gele Hesjes.NL altijd, overal.

 4. Pieter schreef:

  Belangrijker om te weten is hoeveel trekkers je op het Binnenhof kwijt kan, of misschien beter in het Binnenhof.

 5. BegrensEuropa! schreef:

  Tjeerd de Groot gaat over milieubeleid bij D66. Zie het stuk “halveer de veestapel” op parlement.com. Voor hem is landbouw, en dan met name intensieve landbouw, de frontlinie van milieubeleid. Het stikstofgebeuren geeft hem het platform om zijn ideeen over kringlooplandbouw te promoten. Het idee is simpel: N (= stikstof) zorgt voor eutrofiering van kwetsbare natuurgebieden, waardoor bepaalde, in Nederland zeldzame planten en dieren minder overlevingskansen hebben. Dat is in strijd met Natura2000 beleid, zoals dat binnen de EU bij wet is vastgelegd en waardoor de Raad van State, voorgezeten door GL/D66 Thom de Graaff, alles wat N produceert of gebruikt, ook al is het in minieme hoeveelheiden, plat heeft kunnen leggen. Of dat had gemoeten, is vraag 1. Nu is het zo dat N voor natuur en landbouw onontbeerlijk is. Er is een natuurlijke depositie van ongeveer 20 kg N/ha/jaar, ook zonder ingewaaide N uit Duitsland. Dat is voor intensieve landbouw onvoldoende. Daarom begon men in de 19e eeuw met bemesting, eerst met guano uit Chili, dit allemaal naar aanleiding van zeer succesvolle proeven door Von Humboldt. Er zijn standbeelden opgericht voor mesthandelaren, o.a. in Drenthe. In de loop van de 60er en 70er jaren is de NL kunstmestgift uit de hand gelopen. Die is inmiddels tot meer verantwoorde proporties teruggebracht. De uiterst logische basisgedachte is dat er niet minder, maar ook niet meer, aan de grond moet worden toegevoegd dan er met gewassen wordt uitgehaald. Dan komt het modewoord kringlooplandbouw naar voren. Allerhande cycli spelen een grote rol in de natuur. Lees Gaia van Lovelock. Prachtig boek. Maar dan de boerenpraktijk. Het simuleren van natuurlijke cycli in een economisch haalbare landbouw kan niet zonder externe meststoffen. Dat is logisch, want de mensen die de landbouwproducten eten wonen niet naast de boer. Ook in ontwikkelingslanden werkt dat niet, trouwens, ook al deden in een ver verleden Chinezen met hun ‘nachtaarde’ (peop) wel hun best, maar dit weer ten koste van de menselijke gezondheid. Nu zegt De Groot o.a. dat de landbouw 70% van alle N in Nederland in het milieu brengt. Ik vraag me wel af hoe dat precies bepaald wordt, want als een belangrijk deel van die N weer door landbouwgewassen wordt opgenomen dan is er niet veel aan de hand. Maar het zal best, want landbouw, behalve die van arme keuterboeren, kan nu eenmaal niet zonder N (of, in mindere mate, P, K etc.) en verder zijn er geen activeiten in Nederland die zo sterk afhankelijk zijn van N. De vraag is: wat willen we eigenlijk? Was de invulling van Natura2000 in Nederland wel de juiste? Ik zie gebieden in Frankrijk, Engeland, en Polen ter grote van Nederland met vrijwel helemaal geen Natura2000 stukjes. Hebben juist de boeren er niet toe bijgedragen dat Nederland niet al helemaal is volgebouwd, zeker in het westen, zuiden en midden van het land. Ofwel, het zijn juist de boeren die voor het nodige natuurbehoud hebben gezorgd, zij het misschien niet volgens de specifieke Natura2000 normen. Gezien de natuurlijke N depositie, wordt er niet al te moeilijk gedaan over een paar kg N/ha/jaar meer of minder? Koppelt men niet al te snel de N problematiek aan die voor fijnstof en de afkeer voor intensieve landbouw (die trouwens voor de wereldvoedselvoorziening en het natuurbehoud een absolute noodzaak is). E.e.a. lijkt wel heel erg het patroon van de klimaathysterie te volgen. Ik mis de werkelijk inhoudelijke discussie, vooral ook bij GL/D66.

 6. Dick Kraaij schreef:

  En anders zijn er genoeg vitale verkeersknooppunten in de Randstad. Een half dozijn trekkers per locatie is vaak al voldoende. Gans het radarwerk!

 7. Bennie schreef:

  Nederlanders moesten in de jaren 50 emigreren , want te vol
  In de jaren 60 werden de gastarbeiders massal binnen gehaald.
  Nu zitten we op 17,5 miljoen inwoners met ongeveer 4 miljoen niet Nederlanders.
  Het is genoeg geweest, Stop de immigratie.

 8. grapjas schreef:

  Maar dit alles is wat HOLLANDERS willen!
  Waarom anders stemmen zij elke keer – ELKE-KEER_WEER-op dezelfde anti-NL-partijen?
  Hmm? EN ELKE GEVESTIGDE PARTIJ IS DAT OPENLIJK SINDS DE JAREN ’90.
  Maar dan wordt er weer 1000 euro beloofd-en jawel. STemmen als ALTIJD.
  Dus niet zeuren. Uw kleinkinderen zullen arabisch-negroide zijn, zie het EUSSR-beleid om de nieuwe EU-slaaf te kweken- u liever ‘fatsoenlijk’ dan een ‘nazi’.
  De hollandse ‘cultuur’ (welke nog dan? ROetveeghollanders?) snel vervangen door een links-extremistische fantasie van ‘internationale gelijkheid’.
  Wij Friezen zullen ook dan SMALEND terugdenken aan jullie tijdelijke aanwezigheid in ONS land. Want WIJ zullen er nog altijd zijn. In onze BLANKE verschijning, onze EIGEN cultuur belevende, met onze EIGEN TAAL, etc,.etc.
  Ook na de communistisch- globalistische dictatuur uit Brussel verslagen te hebben. Wij waren hier het eerst-wij zijn er nog-wij zullen hier ALTIJD zijn.
  EALA!

 9. K Meesters schreef:

  Ik hoor bijna niemand over de dubieuze stikstofmetingen van RIVM, behalve de boeren zelf. You Tube: De truukendoos van RIVM.

 10. Wim schreef:

  @grapjas Ook de Friezen zijn al jaren lang door hun stemgedrag faciliteerders van de voortdurende immigratie; vonden dat prima, zolang het maar een dingetje van ‘Holland’ bleef. De PVV… zo slecht! Dat was in 2011 al zo: met 100 prominente Friezen die zich in de Volkskrant uitspraken tegen de PVV. Dat is nog zo met bekladden van de woningen van een PVV kandidaat.

 11. Ravian schreef:

  In een klein overbevolkt land een op eindeloze bevolkingsgroei gebaseerd beleid voeren en dan tevens de “natuur” op de eerste plaats willen zetten; de waanzin ten top.

 12. Wim schreef:

  Wie het van afschuw en ingehouden woede vertrokken gezicht van Klaver terugziet (tijdens zijn ‘eerlijke’ speech) op het Malieveld, weet dat hier een groene dictator staat die geen tegengeluid verdraagt.

 13. El Cid schreef:

  remigratie NU! Ook voor een schoon milieu.

 14. Cassandro schreef:

  Het wordt tijd dat de groene kmer tegengas krijgt en weggeblazen wordt.
  En de politiek zou weer aan eerlijke en gefundeerde belangenafweging moeten doen zonder al die onbespreekbare heilige huisjes en niet afrekenbare bovenbazen in de coulissen
  Weg met dat blauw met gele en groene fascisme.

 15. Jaan schreef:

  Dit land is al lang verloren. Tom Staal die een intervieuw hield voor Geen Stijl sprak met een jonge boer, die het had over de import van 100000 negers en arabieren elk jaar, alsof dat geen stikstofbommen zouden zijn. Duurzame energie schijnen onze Nederlandse bomen te zijn als je ze opstookt in bio-centrales. Gewasbescherming gebeurt met spuitbussen tegen taxusrupsen waardoor alle koolmezen de pijp uit gaan. De natuur beschermen doen ze door de vossen, kraaien en eksters te beschermen. Door de toename van vossen en kraaien zijn er bijna geen kieviten en kiekendieven meer. Eksters zitten tegenwoordig overal en roven bijna alle nesten van merels, tortelduiven en tegenwoordig ook al zwaluwen leeg.
  Onze kippenboeren moeten stoppen en dan worden er fipronilkippen uit de Oekraïne ingevoerd. Kijk naar Amerika. Democraten daar zijn bereid om het hele land naar de donder te helpen omdat ze de verkiezingen verloren hebben en verzinnen kletskoek over Poetin die filmopnamen over een pissende Trump zou hebben.. Merkel hoort in een gesticht met haar open grenzen en Energiewende, maar bestuurt wel heel Europa.
  Verwacht van zulke leiders niks.

 16. Juanito schreef:

  Dit zijn geen leiders, maar krankzinnigen. Het partijsysteem zorgt ervoor dat de grootste krankzinnigen boven komen drijven. In gewone en echte banen maken zij geen kans. Te weinig iQ, kennis en inzicht. Nergens anders kunnen zij, zonder iets te kunnen, meer salaris naar binnen schuiven. Vriendjes en kruiwagens is het enige waaraan gewerkt moet worden.

 17. Ernie van de Wal schreef:

  Ik kan niet anders schrijven dan dat ik qua demonstreren ook liever lui dan moe ben. Maar in aanvulling op wat Dick Kraaij schrijft zouden wij, boze burgers mee moeten demonstreren. In dat geval zijn er werkelijk voldoende middelen om het (spoor)wegverkeer volledig te ontwrichten.

  Waar “verkeerd” stemmen leidt tot uitsluiting middels een cordon sanitaire en het referendum is afgeschaft, vormt een protest dat VNO-NCW in paniek laat raken een krachtig middel.

  En vwb de uitstoot van stikstof: Je kunt niet èn een land overbevolken, èn een grote transportgerelateerde economie opbouwen èn ook nog wilde natuur hebben.

 18. Dick Kraaij schreef:

  @Ernie van de Wal Ergens is het best beschamend. Dat het met die #GeleHesjes nooit echt iets geworden is in de Polder. De #boeren zijn helden; zij gaan ook voor de Dutch #Deplorables de kastanjes uit het vuur halen. http://verenoflood.nu/boerenprotesten-en-politieke-eerlijkheid/comment-page-1/#comment-33946 #GiletsJaunes #boerenprotest

  Mijn tweet, vandaag 11:14 AM

 19. Ravian schreef:

  @ Ernie van de Wal

  Niet dat ik het de boeren maar alleen wil laten opknappen, maar met 2.200 tractoren is het een peulenschil om zowel het Nederlandse autowegennet als het spoorwegennet zo goed als volledig lam te leggen.

 20. Dries Bovenkamp schreef:

  We kunnen er lang of kort over praten, dit land is veel te vol. Nog meer mensen op ons grondgebied zal uitmonden in nog meer problemen. We moeten streven naar drastische beperking van het aantal inwoners. Immigratie, alle immigratie, moet stoppen. Er is geen andere weg. Gaan bedrijven klagen over gebrek aan werkers? Vertrek dan met je bedrijf naar het oosten van Europa of Afrika! Maar dat zullen die heren en dames nooit doen. Dan moeten ze weg uit het Gooi of de lommerrijke omgeving van Brabant of Limburg. Gek, terwijl de lonen in dat soort landen toch stukker lager zijn, energie goedkoper en nauwelijks milieuwetgeving die de winsten van je bedrijf in de weg zitten.

 21. Dries Bovenkamp schreef:

  @Ravian
  Wat dacht u van het blokkeren van een paar sluizen in b.v. Amsterdam-Rijnkanaal, Schelde kanaal en nog een paar waterwegen? Bruggen open zetten. Kortom, handige schaakzetten op het bord van infra structuur en heel het land ligt plat. Met wat slimme software meisjes of jongens kun je zeer waarschijnlijk inbreken in de bedieningssystemen en dan wordt het pas leuk.

 22. Ravian schreef:

  @ Dries Bovenkamp

  Er is geen echt gebrek aan werknemers, er is enkel een gebrek aan werknemers die bereid zijn te werken voor netto salarissen waar ze hun vaste lasten niet van betaald krijgen.
  En dat ligt niet echt aan de bruto salarissen die de werkgevers betalen, dat ligt aan de geldhonger van de (r)overheid.

 23. Ernie van de Wal schreef:

  @Dries Bovenkamp. Systemen hacken lijkt me in dit schaakspel geen handige openingszet. Je legitimeert een overheid die meteen hard terugslaat, met de publieke opinie aan haar zijde.

 24. Johrij schreef:

  Hiddema heeft het de boeren voorgehouden: blijven protesteren want volgende week zijn ze het vergeten

  https://twitter.com/fvdemocratie/status/1179022170300846080?s=20

  “Laat jullie niet bij de neus nemen; de gevestigde partijen hopen dat jullie volgende week alles vergeten zijn. Jullie moeten blijven protesteren!” #FVD steunt de boeren!

 25. Ravian schreef:

  @ Dries Bovenkamp

  De Rijn/Waal/Nieuwe Merwede/Hollandsdiep/Haringvliet verbinding scheid Nederland in tweeën, en er liggen in totaal een stuk of tien bruggen over…
  Spoorwegennet is nog gemakkelijker; half dozijn knooppunten dicht en er rijd geen trein meer.
  Ik wil maar zeggen, er zijn strategieën genoeg te bedenken om met weinig middelen, en zonder geweld, zo’n beetje heel Nederland plat te leggen.
  In ieder geval meer potentiële strategieën als waar een overheid zich realistisch bezien op kan voorbereiden.

 26. El Cid schreef:

  Communisme moet altijd gestopt worden. Communisme onder een sausje van milieu maatregelen met de inzet van kindertjes? Onacceptabel en reden voor een all out revolutie! Ze mogen kiezen in Den Haag. Of stoppen met die onzin of serieuze consequenties gaan verwerken.

 27. Friesecanadees schreef:

  ‘Je suis BOER ‘nietwaar, (zo hoort dat immers)

  Nederlanders: zie hier het resultaat van na-oorlogs (socialisme), vesoigingsstaat mensen,die (sommigen)zelf al toegeven dat ze liever LUI dan strijdvaardig willen zijn
  Inderdaad Hannibal, boeren nog de meest autochtonen

  Enne als rasechte Fries:Friezen zijn geen zak beter dan de rest(ervaring)

  Eh,glas plas was?
  Waarschijnlijk Niet, als het aan de boeren ligt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.