DE WERELD NU

Black Lives Matter is gebaseerd op mythes

Black-Lives-Matter

De Black Lives Matter beweging suggereert dat racisme aan de basis van (Amerikaans) politiegeweld ligt. Maar de cijfers laten een heel ander beeld zien.

In tegenstelling tot wat Social Justice Warriors iedereen wil doen laten geloven, is vrijwel iedereen in werkelijkheid tegen racisme en andere vormen van ongelijkheid. Dat is een gegeven. Desondanks heeft het Nieuwe Links zich het zogenaamde monopolie tegen ongelijkheid toegeëigend. Over droomwerelden gesproken. Sindsdien gaat er geen dag voorbij dat politiek links zich als de beschermheer opwerpt, en politiek rechts wordt neergezet als de belichaming van het kwaad. Moeder de Gans weerhoudt haar kroost er niet van om ongefundeerde uitspraken over de ‘vijand’ te verspreiden. Sterker nog, ze deelt mee in de feestvreugde. Dit is gebaseerd op een onjuiste voorstelling van zaken: links spreekt zich uit tegen ongelijkheid, DUS is rechts vóór ongelijkheid. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Toch geloven alle SJW’s in dit hardnekkige spookbeeld. Activistische groeperingen als Black Lives Matter zijn er zelfs op gebaseerd.

Sta me toe dit uit te leggen aan de hand van een flinke dosis mansplaining, dames. Black Lives Matter verklaart op te komen voor de vrijheid en gelijkheid van alle zwarte mensen. But so do I? Toch ben ik fel tegen BLM. Waarom? Het is precies hetzelfde als met de hedendaagse feministen. Ze pretenderen voor gelijkheid te strijden, maar uit hun daden blijkt het tegenovergestelde. Dat is precies wat BLM ook doet. Dit wordt aangetoond door de volgende feiten.

Black Lives Matter

Cijfers weerspreken BLM
Tussen 1980 en 2008 werd 52,5% van alle moorden in de VS gepleegd door mensen van Afro-Amerikaanse afkomst , terwijl ze slechts 12,2% uitmaakten van de populatie. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat zwarte mensen in 93% van de gevallen door andere zwarte mensen worden vermoord. Toch kiest Black Lives Matter er bewust voor om zich exclusief te richten op zwarte mensen die komen te overlijden door politiegeweld. Daarmee negeert BLM grofweg 96% van alle Afro-Amerikanen die door geweld om het leven kwamen (in 2014 werden er 6.095 zwarte mensen vermoord, waarvan 238 door politiegeweld).

Nu heb ik net verteld dat Black Lives Matter zich in zou spannen voor de vrijheid en gelijkheid van alle zwarte mensen. Waarom richten ze zich dan niet op alle zwarte slachtoffers in plaats van die 4%? Deze tunnelvisie doet onrecht aan de overgrote meerderheid van om het leven gebrachte Afro-Amerikanen. Hieruit blijkt dat de doelstelling van BLM niet met hun inspanningen valt te rijmen. Maar Black Lives Matter grijpt het politiegeweld aan om het als ‘white racism’ te classificeren. En zelfs dat klopt niet…

Politiegeweld
Sinds jaar en dag is politiegeweld een enorm probleem in de Verenigde Staten. Elk jaar halen Amerikaanse politieagenten de trekker significant vaker over dan hun collega’s in andere landen. In totaal maken Afro-Amerikanen 26% uit van de slachtoffers die omkomen door politiegeweld, terwijl ze 13% van de populatie uitmaken. Daarmee is de zwarte bevolking zwaar oververtegenwoordigd als het op politiegeweld aankomt. Black Lives Matter stelt dat dit komt door racisme, de zogenoemde ‘racial bias’. Voor het gemak laat BLM overige relevante data achterwege. Het zou immers eeuwig zonde zijn als de feiten hun zorgvuldig geconstrueerde narratief zouden weerspreken. Dat is namelijk het geval.

Wanneer komt een persoon in aanraking met de politie? Voornamelijk als je de wet overtreedt. Volgens de officiële cijfers zijn zwarte mensen ook oververtegenwoordigd in de criminaliteit, en komen ze dus significant vaker met de politie in aanraking. De juridische registers van de 75 grootste counties in de VS leverden in 2009 de volgende gegevens op: zwarte mensen zijn verantwoordelijk voor 62% van alle inbraken, 57% van alle moorden, en 45% van alle gewelddadige misdrijven. In de desbetreffende counties bestaat de bevolking voor slechts 15% uit Afro-Amerikanen. Deze cijfers verklaren ruimschoots waarom er meer Afro-Amerikanen omkomen door politiegeweld dan je op basis van de demografische cijfers zou denken. Ondanks deze cijfers is de kans 18,5 keer zo groot dat een politieagent komt te overlijden door het toedoen van een zwarte burger dan dat diezelfde burger komt te overlijden door het toedoen van de agent.

Raciale vooroordelen bij de politie?
Daar komt bij dat de trekker niet altijd door een blanke agent wordt overgehaald. Dit gegeven wordt gemakshalve genegeerd door BLM-activisten. Volgens Black Lives Matter schieten blanke politieagenten veel eerder op onschuldige zwarte mensen vanwege hun raciale vooroordelen. Ook dit is een mythe. In 2015 verscheen er een onderzoek over de Philadelphia Police Department waarin deze aanname wordt ontkracht. Uit de gegevens bleek dat Afro-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse politieagenten vaker op zwarte mensen schoten dan blanke agenten, omdat deze groepen vaker in de veronderstelling waren dat de personen in kwestie gewapend waren. In datzelfde jaar onderzocht Greg Ridgeway, criminoloog op de Universiteit van Pennsylvania, hetzelfde fenomeen. Hij kwam tot de conclusie dat zwarte politieagenten 3,3 keer eerder geneigd zijn hun vuurwapen te gebruiken dan hun collega’s met een andere afkomst.

De politie is geen vijand, maar een bondgenoot
Milo Yiannopoulos schreef in zijn boek Dangerous dat BLM wat kan leren van mensen als Rudy Giuliani, de vroegere burgemeester van New York. Met zijn uiterst proactieve aanpak zorgde Rudy ervoor dat de georganiseerde misdaad in The Big Apple enorm daalde. Als we nog een blik op de criminaliteitscijfers werpen, blijkt dat Giualiani en zijn politieagenten het leven van veel mensen uit de Afro-Amerikaanse gemeenschap hebben gered met die proactieve aanpak. Natuurlijk worden er ook fouten gemaakt bij de politie, maar ze zijn er om te helpen.

Black Lives Matter

Verkeerde boodschap
De intersectionele SJW’ers houden er een parallelle droomwereld op na. In hun beleveniswereld is het onmogelijk voor zwarte mensen om racistisch te zijn jegens blanke mensen (reverse racism). Linkse media-outlets als VICE en de Huffington Post nemen deze retoriek klakkeloos over. Deze verzonnen definities worden dusdanig geconstrueerd dat ze precies overeenkomen met de eigen agenda. Dit komt omdat de realiteit standaard het tegendeel bewijst. Zodoende proberen zij de definities aan te passen. Ze gaan er compleet aan voorbij dat dit gevaarlijke consequenties met zich mee kan brengen. Neem nu reverse racism. Wanneer je niet racistisch tegen blanke mensen kunt zijn, rechtvaardig je dus al het racisme tegen blanken. Natuurlijk loopt dat nooit goed af.

Op 7 juli 2016 schoot sniper en black supremacist Micah Xavier Johnson twaalf agenten en twee burgers neer. Vijf van de twaalf agenten overleefden het niet. Micah schoot bewust op blanke mensen als vergelding voor een geval van politiegeweld. Dit is dus eenvoudig terug te leiden op de BLM-retoriek. Tien dagen later opende Gavin Eugene Long het vuur op zes politieagenten in Baton Rouge. Drie agenten moesten deze hate crime met hun leven bekopen. Eugene was net als Micah een black supremacist.

Een idee
Op basis van de feiten blijkt dat de daden van Black Lives Matter niet zijn te verenigen met gelijkheid en gerechtigheid. Als BLM daadwerkelijk iets voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap wil betekenen, raad ik ze aan om voor de verandering iets constructiefs op te zetten in plaats van hun destructieve gedachtegoed. Politieagenten en blanke mensen zijn niet de vijand. Stop die miljoenen van Soros ergens anders in dan in je eigen haatclub. 70% van de zwarte kinderen groeit op zonder vader, terwijl schooluitval, criminaliteit, en drugs altijd op de loer liggen. Richt je op de enorme oververtegenwoordiging van zwarte mensen in de criminaliteit. En vergeet vooral niet dat op dit moment bijna alle vermoorde zwarte mensen door andere zwarte mensen worden vermoord. Het is tijd voor verandering, Black Lives Matter, want het enige waar jullie tot nu toe in zijn geslaagd is het vergroten van de polarisering in de VS.

 


Source featured image: By Johnny Silvercloud (Demilitarize the Police, Black Lives Matter) [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)], via Flickr.


Dit artikel verscheen eerder op SomeRandomFuck.nl

6 reacties

 1. Karina schreef:

  70% Groeit op zonder vader. Phoe, daar schrik ik van.
  Ik dacht dat dit soort taferelen alleen voorkwam bij Afrikaanse afrikanen. Niet bij westerse afrikanen.
  Dit is geen onwetendheid. Dit heeft alles te maken met mentaliteit.

 2. Dick Ahles schreef:

  Mooie samenvatting van feiten die natuurlijk al lang bekend zijn. Probleem is dat dit soort verhandelingen geen effect hebben op de BPM-beweging. zij bespelen sentimenten en zijn niet geinteresseerd in maar ook niet te overtuigen door feiten van het tegendeel. wat dat betreft gedragen de leden zich als een kerk/sekte: met heel veel excegese is ieder bewijs van het bestaan van hun god te bewijzen, en bewijzen van het niet-bestaan te ontzenuwen.
  God houdt niet van vrijzinnigheid!
  Probleem is dat niveau en lafheid van de huidige politici van het partijkartel, samen met hun journalistieke paladijnen, niet het juiste weerwoord kunnen of willen vinden.
  Dat geeft de ‘gelovigen’ van wit rascisme ten onrechte veel wind in de zeilen.

 3. Beschouwer schreef:

  De laatste zin is waarom black lives matter is opgericht. BLM is opgericht om zwarten tegen blanken op te zetten en te polariseren. Het is algemeen bekend dat zwarten percentagegewijs meer in de criminaliteit zitten dan blanken en de meeste vermoorde zwarten sterven door bendegeweld. Het is ook algemeen bekend dat zwarten graag het jankerige slachtoffer uithangen en altijd de blanken de schuld geven van de grote problemen in hun eigen gemeenschap. Van dit gegeven maken sluwe poppenspelers zoals Soros en dergelijke graag gebruik op de boel te polariseren.

 4. wim schreef:

  ‘In 2014 werden er 6.095 zwarte mensen vermoord, waarvan 238 door politiegeweld’. Nou, nou om politiegeweld nu zonder meer gelijk te stellen met moord… Zie je hoe snel en ongemerkt we meegaan in de beeldvorming.

 5. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.

  En verder: volgens mij gebruiken Soros en al zijn organisaties, en “Links”: het hele linkse
  veld in USA, die “SJW” om zowel de politie te willen ontwapenen, maar nog belangrijker:
  de burger te willen ontwapenen. Zolang burgers bewapend zijn en zich kunnen verdedigen, lukt dat afdwingen en opleggen van de socialistiese “heilstaat” = diktatuur natuurlijk niet ………….
  Hadden wij in Nederland ook maar toegestaan privé wapen-bezit.
  En algemene militaire dienstplicht.

 6. Heniusz schreef:

  @Cool Pete, naar Zwitsers voorbeeld, waar iedereen zijn eigen wapen mee naar huis neemt. Lijkt me een uitstekend idee.