DE WERELD NU

Bestrijd antisemitisme – voor onze kleinkinderen

antisemitisme

Het weer groeiende antisemitisme hield ook Toon Kasdorp bezig. Iets waarvan daden en gevolgen niet vergeten mogen worden.

Mensen die de oorlog bewust hebben meegemaakt sterven nu uit. De meesten hebben over wat ze mee maakten nooit veel verteld.

Dat het grote indruk heeft gemaakt bleek vaak alleen op de vierde mei, of soms ook als bij oorlogsbeelden op de TV mensen de tranen in de ogen sprongen. Hun kinderen wisten dat de oorlog voor hun ouders een zware herinnering was en respecteerden dat. Zelf hadden ze die herinneringen niet natuurlijk, maar ter wille van de oudere generatie treurden ze mee bij de herdenkingen.
Dat de kleinkinderen dat nu niet meer doen vind ik logisch. Die vinden de Holocaust vreselijk en vooral ook onbegrijpelijk. Maar alles er om heen is intussen geschiedenis, erg zoals de Eerste Wereldoorlog erg was of de Tocht naar Rusland, van Napoleon.

Wat wel levend hoort te blijven is de bestrijding van het antisemitisme dat aan de Holocaust ten grondslag heeft gelegen. Op alle scholen van voorgezet onderwijs hoort tenminste een keer per jaar aan de leerlingen te worden uitgelegd waarom Jodenhaat in dit land niet getolereerd kan worden. Dat mensen die zich daar schuldig aan maken hier niet thuis horen. Als voorbeeld van levende Jodenhaat moet gewezen worden op de moslimwereld waar we geen respect voor kunnen hebben tenzij ze, net als de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog, op dit punt tot inkeer komen.

Dat betekent onder meer dat hoort te worden uitgelegd dat in het conflict in het Midden Oosten het gelijk ligt aan de kant van Israël en niet aan dat van de Arabische landen. Dat de Gaza-oorlog de schuld is van Hamas en alle doden daar op hun conto kunnen worden bijgeschreven. En dat in Turkije onder Erdogan een misdadig antisemitisme weer een plaats heeft gekregen, waardoor dat land niet langer als kandidaat voor toetreding tot de EU kan worden beschouwd.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

Meer van Toon Kasdorp vindt u hier.

7 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Wat we nodig hebben is een complete verzameling aan soorten besef: geschiedkundig, internationaal-juridisch, diplomatiek, humanistisch, godsdienstig en wetenschappelijk. Deze soorten besef vereisen flinke oefening om zich te kunnen ontwikkelen. Ondanks deze soorten besef kan er toch een diversiteit aan meningen ontstaan. De wirwar wordt zo groot dat bepaalde lieden weer de vrijheid denken te kunnen misbruiken om antisemitisme de normaalste zaak van de wereld te vinden. Ik denk bijv. aan Van Agt. Verder vrees ik dat de islam niet bevattelijk is voor redelijke argumenten omdat een rationeel wegingsapparaat ontbreekt om tot andere dan ‘voorgedrukte’ conclusies te komen. En die staan in de koran. En dat is het onveranderlijke woord van allah, waarvan de joden menen dat het een slinkse verdraaiing is van de Thora om islamitische onderwerpingsdrift te bevorderen en verantwoorden. Met een klassieke tu quoque draaien moslims dat om en beweren dat de Thora een verdraaiing is van de koran. En dat joden onrechtmatig islamitisch bezit proberen toe te eigenen. Dus is antisemitisme niet alleen geoorloofd, maar noodzakelijk. Allemaal islamitische waanzin, natuurlijk. Maar krijg het maar eens uit die koppen. End of argument.

 2. Gerrit Joost schreef:

  “Wat hoort te worden uitgelegd.” Onze uitleg wordt nimmer de hunne. Mensen uit de Islamietische wereld denken anders dan dat wij doen. Dit gaat niet veranderen. Hun logica is ook anders dan de onze. Onze barmhartigheid is anders dan die van hen. Onoverbrugbare kloof tussen scholing, cultuur, godsdienst, ogen die anders zien. Ook hun recht is krom(zwaard).

 3. Ravian schreef:

  @ BegrensEuropa!

  Wat we echt nodig hebben is eerlijke op feiten gebaseerde voorlichting.
  Als de westerse wereld niet al een halve eeuw lang overspoeld werd door linkse propaganda, maar in plaats daarvan op feiten gebaseerd “nieuws” te horen, te lezen, en te zien had gekregen, dan hadden we deze hele discussie nu niet gehad.
  Dan had iedereen namelijk geweten dat nazisme gewoon een vorm van socialisme was, dat alle twintigste-eeuwse massamoordenaars socialisten waren, en dat socialisme simpelweg een erg foute ideologie is.
  In Nederland waren ons dan partijen als de PvdA, CPN/GL, SP, en D66 bespaard gebleven, en waren we dan ook geen slachtoffer geworden van de “opmars door de instituten”.
  En hetzelfde geld voor het zogenaamde Joods/Arabische conflict.
  Als de werkelijke ontstaansgeschiedenis van Israël algemene kennis was, en de media er gewoon voor uitkwamen dat het eerste geweld altijd van Arabische zijde komt, en de Joden niet anders doen dan zich verdedigen, dan had dat hele conflict al decennia geleden beëindigd kunnen worden.
  De huidige “vluchtelingen” invasie idem dito; het betreft hier geen voor oorlog vluchtende gezinnen maar uit veilige gebieden afkomstige jonge mannelijke criminele lapzwansen.
  Vertel het publiek de waarheid en zowel de grenzen als de sociale dienst knip gaan gewoon dicht.
  Klimaatwaanzin; zelfde verhaal.
  Kom met de werkelijke feiten en Edje Nijpels kan zijn warmtepompen daar steken waar de zon niet schijnt.
  De absolute nummer één voorwaarde voor een goed werkende democratie is de eerlijke ongekleurde voorlichting van het electoraat.
  In de westerse wereld gaat het daar al meteen zwaar mis, de media zijn grotendeels in handen van de socialisten, waardoor deze effectief de macht in handen hebben.
  De MSM is de tegenwoordige incarnatie van de rattenvanger van Hamelen, gebiologeerd door zijn muziek volgt de domme massa hem naar haar gruwelijke einde in het meest recente “socialistische experiment”.

 4. Erik schreef:

  Afgezien van fringe groepen als neonazi’s en antifa zijn er geen echte antisemieten in Europa anders dan islamieten.
  De islam is antisemitisme avant, pendant et après la lettre, het lijkt wel de basis van de onderwerping(islam).
  Wil men dus het antisemitisme bestrijden, begint dit bij de bestrijding van de islam, anders is het dweilen bij de open kraan.
  Andere opties zijn er niet, maar geven wel een fijn narcistisch gevoel van deugen.

 5. Henk Albarda schreef:

  Aangezien Merkel, Macron, rutte en nog velen met grote woorden in de media de schuld van anti-semitisme bij rechts extemisten leggen (die inderdaad slechts een uiterst marginaal groepje vormen), is Europa helemaal niet toe aan het bestrijden van anti-semitisme.
  Ik meen op Fenixx (helaas een site met anti-semitische artikelen) werd een onderzoek IN Duitsland door journalisten met joodse roots aangehaald waarin de anoniem ondervraagde joden melden dat rond 45 % van de anti-semitische incidenten in Duitsland door islamieten gepleegd worden, ruim 20 % door links, zoals groen links en Die Linke, minder dan 20 % rechts, en een restpost.
  Een Duitse regerings spreker heeft vorig jaar toe moeten geven dat ieder anti-semitisch incident waar niet bewezen wordt dat de dader een islamiet is, het incident AUTOMATISCH als ‘schuld rechts’ wordt geregistreerd!! ZONDE BEWIJS.

 6. Henk Albarda schreef:

  Elke anti-semitisme maatregel van dit kabinet zal een 100 % focus hebben op het bestrijden van rechts-extremisme, waar nu net nauwelijks gevaar voor anti-semitisme zit. Het Nederlands politiek landschap telt op dit moment 2 partijen die het bestrijden van anti-semitisme hoog in het vaandel hebben, PVV en FvD. Groen Links en D66 zijn extreem anti-semtisch. EN nadat amsterdamse pvda’ers met steun van Ascher bij een kritische joodse opmerking over moslims de jood direct van racisme beschudligden, is voor mij Lodewijk Asscher een Joodse anti-semiet die ik het allerslechts denkbare toewens.

 7. BegrensEuropa! schreef:

  @Ravian 16 september 2019 om 14:43
  Ja, goede, onafhankelijke voorlichting zou helpen. Er lijkt alleen niemand voorhanden om dat te geven via de kanalen die mensen gewoonlijk weten te bereiken, d.w.z. via de MSM. Daarnaast is ‘waarheid’ een behoorlijk subtiel begrip. Je kunt een diagram maken in driehoeksvorm met subtiliteit, voorlichting en kritisch vermogen op de hoekpunten. Als er meer van het ene is, is er minder van de andere twee nodig. Daarnaast zijn er nog een aantal factoren van invloed op die drie hoofdpunten, zoals slechte besluitvorming, verlies aan democratie, vermindering van kritisch vermogen bij bevolkingsgroepen die onder invloed staan van indoctrinatie en dwang etc. Dus u heeft gelijk. Het is ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt. Dat maakt de voortgang van bepaalde kritische partijen ook zo moeizaam.