DE WERELD NU

Behandeld als een beest

Behandeld

Migranten zijn oververtegenwoordigd als klant in onze gezondheidszorg en zijn de oorzaak van een on-Nederlandse cultuuromslag in de medische sector. Want natuurlijk moeten ze worden behandeld.

Migranten zijn niet alleen oververtegenwoordigd omdat er een correlatie is tussen de sociale en/of economische situatie waarin men verkeert enerzijds en fysieke en psychische gezondheid anderzijds; maar ook omdat migranten relatief meer lijden aan tropische infecties, besmettelijke ziektes zoals TBC, systeemziektes zoals sikkelcelanemie en thalassemie, en de gevolgen van generaties inteelt. Als patiënten onze taal niet spreken en/of onze cultuur niet delen vergt een consult vaak extra tijd, maar zelfs dan gaat het mis.

Taal is cultuur en ieder volk heeft zijn eigen perspectief: een Nederlander of een Duitser die Jacob van Ruisdaels ‘Gezicht op Haarlem’ bekijkt, prijst meestal de knappe weergave van het zonlicht op het duinzand; een Spanjaard of een Italiaan bewondert echter de ingenieus geschilderde schaduwpartijen. Ook psychische problemen vertalen zich in andere fysieke ongemakken: Wat vrouwen soms ‘hoofdpijn’ noemen, heet in ander culturen ‘maagpijn’. Tolken zijn zich daar vaak niet van bewust, en een arts heeft geen tijd om de meer dan 50 culturen in onze steden te doorgronden.

Daarom wordt er steeds meer overgegaan op ‘veterinaire’ geneeskunde. Dat wil zeggen dat in plaats van tijdsintensieve gesprekken gaat de patiënt door de hele molen van het laboratorium en de foto-afdeling, net zo als uw geliefde huisdier of uw melkkoe. Zo’n totaalonderzoek dat dus alleen bij migranten wordt verricht, is te vergelijken met de ‘total bodyscan’ die in ons land voor Nederlanders niet is toegestaan, en waarvoor wijzelf alleen terecht kunnen in een buitenlandse privékliniek.

In zo’n buitenlandse kliniek wordt men met alle égards behandeld, maar dat lukt niet altijd in onze gewone gezondheidszorg: een dierenarts assistente kiest haar beroep primair omdat ze dol is op dieren. Een doktersassistente heeft vaak andere prioriteiten dan onvoorwaardelijke liefde voor de patiënt: zoals: een vaste baan met een acceptabel salaris, status, belangstelling voor medische vooruitgang etc.

Dat is niet anders dan bijvoorbeeld in het onderwijs. Waarom wordt men kleuterjuf? Meestal omdat men dol is op kleuters. Waarom wordt men leraar klassieke talen? Meestal omdat men in die cultuur is geïnteresseerd, en niet omdat pubers prettig gezelschap zijn.

En zo gebeurt het steeds vaker, dat de verworvenheden van de afgelopen decennia opzij worden gezet: door de toename van het aantal onmondige migranten wordt onbewust sluipenderwijs de gewone Nederlandse patiënt ook steeds meer als onmondig gezien. Behandelingsalternatieven worden niet meer besproken, maar als fait accompli opgediend. Het helpt ook niet dat er steeds meer medisch personeel is dat opgroeide in een milieu waar het leven na de dood belangrijker wordt geacht dan het hier en nu, en waar men er een übermensch-ideologie op na houdt zoals: anders- en niet gelovigen zijn net als vrouwen en homo´s minderwaardig.

De nieuwe generaties medisch personeel komen dus uit een andere context en behandelen de patiënt steeds meer als een beest. In het lab wordt bijvoorbeeld vaak niet meer gevraagd om een mouw op te stropen en de arm op de stoelleuning te leggen. Nee die wordt zonder een woord te zeggen ongeïnteresseerd en hardhandig in de gewenste positie gewrongen. Dieren worden met meer égards behandeld.

Zo zijn er in mijn kennissenkring twee mensen die bij een recente eenvoudige fotosessie in een Brussels Academisch ziekenhuis een gescheurde (rug- c.q. arm-) spier opliepen.

Hoe moeten we deze toenemende veterinairisering stoppen? De jongere generatie medisch personeel weet soms niet beter, en behandelt ons nog slechter dan vroeger de ziekenfondspatiënt.

Daar komt nog bij dat deze regressie niet uniek is: Het is bijzonder verontrustend dat er steeds meer sectoren in onze samenleving zijn, waar het lenigen van problemen van en door migranten ingrijpende collateral damage veroorzaakt bij de gewone Nederlanders. Migranten die vrouwen als loslopend wild zien maken dat we op straat steeds meer worden begluurd door mensen die de beelden van camera’s in de gaten moeten houden. Migrantenkinderen met een taal- en cultuurachterstand op school zorgen dat de leraren thans minder aandacht aan de Nederlandse leerlingen besteden dan vijftig jaar geleden. En de presentie van een handvol terroristische migranten maakt dat sommige politieke partijen ten onrechte menen daarom middels de Sleepwet onze privacy te mogen afpakken en ons surfgedrag in de gaten te houden, hetgeen tevens grootscheepse schending van het briefgeheim impliceert.

En zo worden we doordat onze regering als een kip zonder kop de massa-immigratie gedoogt, faciliteert, en accommodeert, steeds meer zowel door de hond als door de kat gebeten.


Dit artikel verscheen eerder op Polderland

5 reacties

 1. carthago schreef:

  Mooi artikel. De cumulatieve versnelling van de afbraak houdt gelijke tred met de import van islamitisch terreurvolk en imbecielen.

 2. Bob Fleumer schreef:

  Steen voor steen wordt ons vaderland afgebroken en er komt niets waardevols voor in de plaats.
  En die sleepwet is als schieten met een kanon op een mug en wij moeten respect hebben voor onze regering am me hoela, ze hebben veel woorden in Den Haag maar echt iets doen, ze weten niet meer hoe dat moet met al dat afschuiven!

 3. El Cid schreef:

  Kleine – op het oog minder belangrijke- zaken hebben vaak grote gevolgen. Een voorbeeld. De babyboomers hadden niet zo’n zin in wat zij als ” vuil” werk beschouwden. Die generatie had liever een WAO uitkering over de ruggen van de Groningers en hun gas.

  En dus haalden die lieden wat “gastarbeiders” om hun vuile werk op te knappen. Het pensioen begon voor die generatie met de VUT op 57 jaar.

  Inmiddels is die luiheid van de babyboomers uitgegroeid tot een “multiculturele” samenleving. Compleet met miljoenen gast- uitkeringstrekkers en betonnen versperringen en soldaten in de straten van vrijwel alle Europese steden.

  Het begon klein. Een paar gastarbeidertjes om het egoïsme van die luie verkwistende babyboomers op te lossen. En de huidige generaties zitten met die ellende van de islam opgescheept.

  Eigenlijk zouden we die gasten met hun afbetaalde huizen nu met terugwerkende kracht moeten onteigenen. Herstel betalingen voor het verzieken van ons vaderland. Die luie babyboom generatie en hun 68 waanzin….

 4. N.G. schreef:

  @ El Cid
  Voor veel babyboomers kan men n.m.m. alleen maar bewondering hebben: die groeiden op in de vijftiger jaren in zeer armoedige omstandigheden. Er waren heel wat huizen waar b.v. het ‘sanitair’ buiten stond.

 5. El Cid schreef:

  @N.G.

  De uitzonderingen daargelaten is het een generatie van narcisten. Of is het soms niet waar dat die generatie Groningen heeft leeg gezogen en Groningen nu uitgewoond achterlaat?. (Nee ik ben geen Groninger) Wat houden we daar als volk nu aan over- die gasbel- en kijk dan eens naar de Noren en wat zij gedaan hebben. Een duidelijk verschil lijkt me,

  En zo is het met alle regelingen. Hypotheekrente? Onbeperkte aftrek voor zoveel huizen als je wilt. Pijn aan je rug? Wao-tje? Pensioen met 65? Doe mij een vut met mijn 45ste!!!!!! (onderzeeboot dienst).

  De narcisten generatie heeft goed voor zichzelf gezorgd. Ons land laten ze in puin en afglijdend richting de derde wereld en verder islamiserend achter. En vertel me nu niets over wederopbouw. Dat was een logisch gevolg van de verwoesting van de oorlog. Wat hadden ze willen doen dan? Blijven hangen tussen de puinhopen?