DE WERELD NU

Begint de wereld zich tegen de islam te keren?

wereld

Wie zich zorgen maakt over de islamisering van de wereld doet er goed aan om ook eens naar de andere kant van het verhaal te kijken. Het verzet tegen de islam groeit overal. Een keerpunt lijkt nabij.

In Azië is China de grootste speler in de strijd tegen de islam. De islamitische Oeigoeren die naar afscheiding streven worden massaal geïnterneerd. China stuurt grote aantallen Han-Chinezen naar de Oeigoerse regio (Xinjian). Baarden worden verboden en op het bezit van de Koran staat straf. Myanmar jaagt de islamitische Rohingya’s op de vlucht. In de Indiase provincie Assam wil men moslims van hun burgerrechten ontdoen. Moslims daar vrezen deportatie. Japan en Zuid-Korea laten in principe geen moslims toe die zich in die landen willen vestigen.

Ook in Europa groeit het verzet tegen de islam. Zwitserland voert al een aantal jaren een repressief beleid. Oostenrijk is begonnen om de islam in eigen land grenzen op te leggen en beperkt de migratie. Italië lijkt dat spoor te volgen en heeft inmiddels de sluiting van een aantal moskeeën aangekondigd. In de voormalige Oostbloklanden (Visegrad) is de situatie overduidelijk. De islam komt er niet binnen. De Europese Unie lijkt zich daarbij neer te leggen. Macron streeft (met weinig succes nog) in Frankrijk naar een Europese islam. In Noordwest Europa geeft Denemarken de toon aan. De grenzen worden gesloten en getto’s worden aangepakt. Denemarken maakt veel werk van terugkeerbeleid en wil bijvoorbeeld 1000 Somaliërs terugsturen. Ook in Noorwegen gelden er steeds meer restricties.

Trump’s Amerika heeft de grenzen gesloten voor inwoners van een aantal islamitische landen. Een aantal Zuid-Amerikaanse landen lijkt dat voorbeeld te willen volgen. Amerika is ook bezig haar relatie met islamitische landen te herzien en heeft zijn donaties aan Pakistan en de Palestijnse gebieden voor een belangrijk deel ingetrokken. Amerika steunt landen die een gematigde islam na streven en strijdt op veel plaatsen in de wereld tegen de jihadistische islam. Amerika neemt ook steeds meer afstand van de Verenigde Naties omdat ze vindt dat de islamitische landen daar te veel invloed hebben. Christenen in Amerika maken trekken zich ook het lot van geloofsgenoten in islamitische landen het meest aan.

Ook in Noord-Afrika en het Midden-Oosten ligt de islam onder vuur en dat geldt met name voor de orthodoxe en fundamentalistische islam. Landen als Egypte, Marokko, Libanon en Jordanië beperken de democratie om te voorkomen dat bij verkiezingen de Moslim Broederschap aan de macht komt. Egypte verving bijvoorbeeld de democratisch gekozen (52%) President Mohamed Morsi die een te islamitisch beleid wilde voeren. Islamitische landen staan voor de keuze om vast te houden aan de islam (sharia) of zich economisch te ontwikkelen. De druk uit de bevolking gaat richting keuze voor economische ontwikkeling en in een land als Iran is dat goed te zien.

Wereldwijd neemt het aantal critici van de islam toe en steeds vaker laten ook ex-moslims van zich horen. De verschillende wijzen waarop in de wereld afstand wordt genomen van de islam, draagt daar zeker ook bij.

Er zijn deskundigen die het jihadistisch terrorisme zien als de doodstrijd van de orthodoxe islam. Daar is wel wat voor te zeggen. Naarmate de kritiek en repressie toenemen lijkt er meer islamitische terreur te komen. Die terreur is echter contraproductief. De terreur geeft brandstof aan de groeiende weerstand tegen de islam.

De islamoloog Bassam Tibi is bekend geworden door zijn uitspraak dat Europa of islamitisch zal worden of dat de islam Europees wordt. Bij de huidige stand van zaken kan het in Europa nog beide kanten uitgaan. Dat Europa islamitisch zal worden lijkt echter de minst waarschijnlijke ontwikkeling te worden. De politieke verrechtsing die in Europa optreedt en de groeiende weerstand tegen de islam lijken er eerder op te wijzen dat de islam onder vuur komt te liggen. Het aangrijpingspunt is de integratie/assimilatie. Dat is bijvoorbeeld goed te zien in Denemarken.

De bescherming van de islam is vooral te vinden bij links en bij de Europese Unie. Beide staan in Europa onder druk. Ook de overwegend christelijke coalitie in Duitsland staat onder druk en het islamprobleem speelt daar een hoofdrol in. Als ik een verwachting uit moet spreken, neem ik aan dat in de komende jaren het beleid in de Europese landen richting het beleid van Denemarken gaat. Nadruk dus op integratie en remigratie. Dat zal betekenen dat het in de Europese landen met omvangrijke islamitische gemeenschappen nog lang onrustig zal blijven en dat de terreur zal toenemen. Een andere te verwachten ontwikkeling is dat moslims in toenemende mate de islam zullen verlaten. Veel marginaal moslim zijnde mensen willen niet geïdentificeerd worden met de orthodoxe islam en zullen, mede gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, afstand nemen.

Nederland neemt in de hierboven beschreven ontwikkelingen nog een onduidelijke positie in. Als echter gekeken wordt naar informele uitspraken van prominente leden van de VVD (Blok, Dijkhoff), kan men zien dat er scheuren ontstaan zijn in het tolerante gedoogbeleid. Er zijn al kleine stapjes gezet.

Bijvoorbeeld in het weren van extreme predikers, in de bezorgdheid over moskeeën met een salafistische signatuur en in versterkt toezicht op buitenlandse financiering. Het is te weinig en laat, maar nog niet te laat om ferme stappen te zetten die onomkeerbare ontwikkelingen kunnen voorkomen. Of, en wanneer dat gebeurt zal van de politieke ontwikkelingen afhangen. Maar zeker is dat door de kiezers meer stappen worden verwacht.


Dit artikel verscheen eerder op Louter’s Punt

14 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Islam = jihad + sharia + wereld=kalifaat.
  Jihad = innerlijke + uiterlijke strijd.

  Die islam is maar op 1 manier te bestrijden : met strijd.
  Het is een gewelddadige ideologie, een suprematistische sekte.

 2. Tommie schreef:

  “Jihadistische islam”? “Orthodoxe islam”?

  Kom op, meneer Louter, er is maar één islam, islam = islam! – dixit Erdowahn. En je gaat dood als je eruit stapt.

  islam is the worst thing ever happened to Humanity.
  Iedere beschaafde vertegenwoordiger van de soort Homo Sapiens dient het te allen tijde onvoorwaardelijk te bestrijden.

 3. Kees Bruin schreef:

  “Begint de wereld zich tegen de islam te keren?”, staat er boven het stuk.
  Dat zou best eens kunnen, gezien het feit dat de islam zich al veertien eeuwen tegen de wereld heeft gekeerd. Op een keer is de maat vol, nietwaar?

 4. Kees Bruin schreef:

  Het zou natuurlijk een zegen zijn als er Europese moslims de islam verlaten, maar ik zie het nog niet zo snel gebeuren. De islam is een uitermate tiranieke en onderdrukkende religie. Religie brengt altijd en overal dwang met zich mee, dwingelandij en groepsdwang. Hoe meer mensen er van hun geloof vallen, des te beter.

 5. Johan P. schreef:

  Sorry, maar de hoopvolle toon van dit stuk is gewoon niets anders dan opzettelijke blindheid. Feiten liggen toch anders dan her wordt aangegeven. Anders dan wordt beweerd :
  De kans dat islam Europees wordt is zo klein dat die statistisch gezien niet ter zake doend is.
  De kans dat Europa islamitisch wordt is vele malen groter met het huidige beleid.

  Ja, het verzet groeit. De vraag is echter of dat nog effect gaat hebben. Vrijwel ieder onderzoek wijst uit dat de bereidheid tot vechten (en desnoods te sterven) voor de eigen waarden in het westen onder de 10% ligt, terwijl die onder moslims rond de 25% schommelt. Bij openlijke polls, dus het werkelijke percentage als het er echt op aankomt kon nog wel eens hoger liggen.
  Islam heeft overal ter wereld al bewezen dat het gewapende strijd als niet alleen een legitieme, maar ook een vrij normale, zelfs gewenste, manier is om de islam te verspreiden.
  Zelfs als overheden nu overstag zouden gaan en echt zouden gaan inzetten op een anti-islamitisch beleid kun je er donder op zeggen dat dat uitdraait op rellen en opstand. En de islamieten zijn er al in zulke aantallen dat zelfs de inzet van het leger (voor zover dat er is, getrained is, werkend materiaal heeft en geen islamieten in de onderdelen heeft) geen partij meer zal zijn.
  Laten we wel zijn, het hele defensie apparaat in Nederland telt ruwweg 35.000 man. Dat is inclusief alle kantoorbaantjes en burger-ondersteuning en de ambtenaren op defensie. Werkelijke troepen? Misschien 12.000 manschappen. Daarvan valt een deel af, aangezien islamieten in grote getale voor islam zullen kiezen, dus reken maar dat er minimaal 5%-10% uitvalt en naar de vijand overloopt.
  Het leger als geheel is op zn best matig getrained, zeer karig uitgerust en minstens 30% van de militaire voertuigen die we op papier hebben werken niet of slechts deels. Het werkelijke percentage onbruikbare voertuigen is waarschijnlijk nog hoger.
  Binnen Nederland hebben we aan de andere kant te maken met een groep islamieten die behoorlijk groot is. Exacte cijfers beweert men niet te hebben, maar als we uitgaan van 5% moslims (en het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger) dan hebben we het over ruwweg 850.000 moslims. Als we aannemen dat slechts 1/3 daarvan in de gevechtsleeftijd is, dan hebben we het toch nog over ruwweg 280.000 mensen. Als slechts 25% daarvan bereid is te vechten (en dat aantal ligt dan vermoedelijk hoger) dan hebben we het nog steeds over zo’n 70.000 mensen. Dus een overmacht van bijna 7-1 op het leger.
  Tel daar bij op dat moskeeen historisch gezien naast gebedsruimtes en sociale onmoetingsplaatsen ook wapenarsenalen en militaire commandocentra waren en dat er steeds weer blijkt dat ook nu moskeeen wapens bevatten en de kans is groot dat ze beter uitgerust zullen zijn dan het leger.

  Oftewel, als men in Nederland die burgeroorlog zou willen winnen dan moeten de burgers in grote getale de kant van het leger tegen de moslims kiezen, waarbij dan moet worden aangemerkt dat die burgers vrijwel onbewapend zullen zijn en vrijwel geen enkele vechtsport hebben beoefend. Kijk daarentegen bij de kickboks-clubs en je ziet vrijwel uitsluitend moslimjongeren.
  Qua leeftijdsopbouw zijn er relatief veel moslimjongeren tegenover relatief weinig autochtone jongeren. En van die autochtone jongeren zijn er zoveel zo verdwaasd door de linkse indoctrinatie dat ze zich geen raad zullen weten.

  Dit zijn gewoon harde cijfers en die stemmen niet bepaald hoopvol.
  Eenieder die denkt dat moslims wel rustig, geordend zullen vertrekken of zich aan gaan passen heeft geen enkele kennis van islam, geschiedenis of feiten zoals de bovenstaande.

 6. 'M. de Jong schreef:

  Goed stuk en ook de uiteen lopende reacties….. Alleen vraag ik mij af of een moslim dit weleens onder ogen komt c. q. Gelezen word.

 7. Hannibal schreef:

  @M.de.Jong
  het zal u verbazen hoeveel mohammedanen hier stukken lezen. Ook stukken over Turkije hebben een vaste schare Turkse volgers. U hoort mij niet zeggen dat het me niet verbaast, maar het is een feit.

 8. hendrikush schreef:

  @Hannibal

  Verheugend. De druppel holt de hardste steen.

 9. Juanito schreef:

  Kijk nog eens hier:

  https://bijbelenonderwijs.nl/huis-van-islam/islamisering/

  En bepaal waar bijv. Nederland of Frankrijk staat in de regressieve vaart der volkeren.

  En weet dat de cijfers van de site al verouderd zijn.

 10. Juanito schreef:

  Voorzover de meelezende mohammedanen wel of niet doorhebben wat een van de grote roergangsters aan het doen is, kan dat hieronder nog eens nagelezen worden.

  https://gefira.org/en/2018/05/10/turkey-builds-a-parallel-state-in-europe-through-its-religious-organisations/

 11. Gerrit Joost schreef:

  @ Juanito – Uw eerste link (https://bijbelenonderwijs.nl/huis-van-islam/islamisering/) zouden de mensen van de CU en CDA eens moeten lezen. Zij verloochenen nu hun geloof. Door te denken dat ze de barmhartige samaritaan moeten spelen en Islamieten binnen halen, mogen ze over 10-20 jaar hun geloof niet meer uitoefenen. Weg Christelijk onderwijs, weg kerken. Wat zijn ze naïef. Uw tweede link is om je rot te schrikken. Veel Turkse mannen hebben bovendien hun militaire dienstplicht in Turkije gevolgd. Dit maakt het nog gevaarlijker! (met verwijzing naar Johan P). Nederland is verkwanseld. En waarom? – Dank u beiden voor het delen.

 12. Juanito schreef:

  Nog een paar kleine toevoegingen:

  Van af de derde generatie worden ‘buitenlanders’ in de statistieken van het CBS geteld als ‘Nederlanders’. Vraag jezelf eens af voor welke groepen dat ‘realistisch’ is en voor welke dat een ‘idee-fixe’ is.

  In West Europa kunnen wij ‘rustig’ afwachten wanneer de groepen in de no-go areas zich zo groot, sterk en gesteund voelen (door: vult u maar in) dat zij zich, al la Bosnië en Kosovo onafhankelijk gaan verklaren. Maar dit is kennelijk wat de grote Eu gangers graag willen.

 13. koos schreef:

  Er moet ook onderzocht worden wat het effect is van een repressief beleid, zoals het verbieden van moskeen en hoofddoekjes, en het opsluiten van haatpredikers en aanranders. Als dat tot structurele emigratie leidt, moeten we dat zeker doen.

 14. repelsteeltje schreef:

  de westerse wereld zal een groot leger moeten hebben om de islam te verslaan er worden er veel te veel toegelaten overal waar TE voorstaat he????