DE WERELD NU

Banken en falende toezichthouders – Pieter Lakeman en Nils de Heer

Banken

In het nieuwe boek van Pieter Lakeman ‘Banken en falende toezichthouders’ schetst hij een onthutsend beeld van het optreden van Nederlandse banken jegens hun trouwe klanten.

De afgelopen jaren hebben die banken MKB-ondernemers, woningcorporaties en andere klanten actief van valse informatie voorzien. Daarmee hebben zij deze klanten verleid tot de aankoop van inferieure financiële producten. Volgens Lakeman moeten de banken dat geweten hebben. Vele klanten hebben dit niet overleefd. Toezichthouders, De Nederlandsche Bank en de AFM, stonden erbij en keken ernaar. Toezichthouders die speciaal voor bescherming van woningcorporaties waren opgericht stimuleerden deze praktijken zelfs actief.

Lakeman is vooral bekend geworden door op 1 oktober 2009 spaarders van DSB Bank tot een bankrun op te roepen als gevolg waarvan deze failliet ging. Daarmee wist hij de wanpraktijken van deze bank te beëindigen. Lakeman heeft een groot aantal jaarrekeningprocedures tegen beursvennootschappen gevoerd en vele daarvan gewonnen. Hierdoor heeft hij grote invloed gehad op de accountancy in Nederland.

De laatste jaren richt hij zijn pijlen op het bankwezen en voert hij procedures tegen de banken. Pieter Lakeman is auteur van het in 1984 verschenen Het gaat uitstekend; zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven (88.000 exemplaren verkocht). In 1985 schreef hij met medeauteur Pauline van de Ven Failliet op krediet; de rol van de banken in Nederland (64.000 exemplaren verkocht). In 2003 verscheen van zijn hand Accountants in de fout. Daarnaast heeft hij vele andere publicaties op zijn naam.

Pas na de val van Lehman Brothers in september 2008 sprak de financiële wereld over de kredietcrisis maar Lakeman schreef al in september 2007 aan de Europese Commissie: “Amerikaanse banken hebben niet pas sinds eind vorig jaar maar al jarenlang door het in omloop brengen van onvoldoende gedekte en niet gegarandeerde obligaties het internationale bankwezen ondermijnd.’ Lakeman vroeg daar onderzoek naar te doen en kreeg zijn zin. Lakeman heeft tientallen ondernemingen bij het incasseren van schadeclaims bijgestaan.


Duur: 57:15

Publicatie 29 december


We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidies en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

We hebben 50.000 kijkers per week. Als iedereen 1 Euro zou storten dan kunnen we jaren vooruit. We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij wilden onafhankelijk zijn van de overheidssubsidies en van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content ook voor iedereen beschikbaar te houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein bedrag of een eenmalig substantieel bedrag. We kunnen met jullie bijdrage Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden tegenspraak te blijven faciliteren.

Steun Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering. Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Doneren kan ook via crypto-currencies:
Bitcoin 1KiNiBFCYTQeXChtAYMHqfSeQ91jEVoeve
Ether 0x0111c80bdf8e1eee49a7c46bd134532f787dd852
Litecoin Lg11FwbnesVa7q2swjGgttbuHaX5EKAPoz
of ga naar www.cafeweltschmerz.nl/doneer/


Meer interviews via Café Weltschmerz op Veren of Lood vindt u hier

8 reacties

 1. Voight-Kampff schreef:

  Goed initiatief, matig gesprek en case niet gemaakt.

  Toelichting. De case van de falende toezichthouder werd niet gemaakt daar er uitsluitend sprake was van een enkele fraude namelijk die van de zogenaamde renteswap. Er is dus sprake van een enkele casus. In het interview is de stelling van falend toezicht op basis van meerdere casus niet aangetoond.

  Voor het begrijpen van het probleem is het van belang om de machtscomponent achter het falend toezicht te bepalen a.h.v. de actoren in de reeks: banken /corporations/ politiek/ consument. Het is ook interessant te begrijpen hoe banken zich verschillend verhouden en gedragen t.o.v. enerzijds corporations (groot kapitaal) en anderzijds het MKB. Niets van dit alles.

  Echter, het interview was louter praktisch gericht. De achterliggende machtsstructuur kwam niet ter sprake. Lakeman beroept zich tot het beperken van het noemen van feiten. Dit rechtvaardigt de zwaarte van de zaak niet, namelijk 14.2 miljard euro verlies voor het MKB minus 10% vergoeding. Men kan wel degelijk een zaak beschrijven op abstracte wijze:
  - Geen personen noemen maar rollen;
  - Geen instellingen/ bedrijven noemen maar belangen.

  Toen, Lakeman op 52:20 begon te praten over de competentie/ integriteit van de toezichthouder begon de interviewer er doorheen te praten. Het gebrek van gevoel en timing van de interviewer liep als een rode draad door het interview heen.

  Het cruciale punt; Lakeman vertelde dat de Engelse toezichthouder had ingegrepen bij een dergelijk geval en de banken had gedwongen tot 100% vergoeding. De vraag lag voor de hand wie er in Nederland direct verantwoordelijk was voor het niet afdwingen tot volledige vergoeding. Vraag werd niet gesteld. Eventuele hoofdelijke aansprakelijkheid van de toezichthouder bij bewuste en grove nalatigheid werd ook niet besproken. Ook was de vraag gerechtvaardigd waarom of er een rol voor het OM is weggelegd in deze zaak. De vraag werd niet gesteld, temeer daar Lakeman vertelde dat hij zijn boek heeft geschreven voor de rechterlijke macht.

  Conclusie interview:
  het IQ tussen de interviewer en de geïnterviewde was te groot (net als in een huwelijk werkt een verschil groter dan 10 punten niet). Lakeman was duidelijk een maatje te groot. Goed optreden van Lakeman.

  Conclusie falende toezichthouder:
  In Nederland worden criminele activiteiten door bestuurders en politici niet vervolgd. De fraudeurs komen na verloop van tijd terug en nemen zelfs plaats plaats als voorzitter van de RVC bij de ABNAMRO. Daarentegen kunnen frauderende bankiers en politici in IJsland enige tijd gaan nadenken over hun daden in het cachot. In Engeland worden de gedupeerden volledig gecompenseerd. In Nederland gebeurt nada, nothing, niente, nichts, zero. Besturend Nederland zit op hun handen en horen en zien niets. De Nederlandse rechtsstaat is moreel en praktisch failliet.

  Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken en een lans breken voor het MKB. Een eventueel nieuw politieke partij kan zijn programma schrijven op basis van de volgende uitgangspunten en succesvol zijn:
  - Negatieve factor, aanpakken alle afspraken/ wetten die zonder mandaat zijn ontstaan;
  - Positieve factor, het MKB tot kernpunt maken van het economisch beleid.

 2. Voight-Kampff schreef:

  In deze casus zitten m.i. drie niveaus (aanknopingspunten) die verdieping rechtvaardigen:

  - De renteswap
  Deze zaak is reeds behandeld in het interview en behoeft geen verdere verdieping.

  - Toezichthoudende instantie
  Analoog aan de zaak met de renteswap is de vraag gerechtvaardigd hoe deze instantie omgaat met andere zaken waarvoor zij verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt. Tevens is het van belang om de eindverantwoordelijke persoon (verleden en heden) met naam en functieomschrijving te identificeren.

  - Netwerk toezichthoudende instantie
  De toezichthoudende instantie is gevrijwaard van aansprakelijkheid. Dit is een vreemde zaak. Een blik in haar netwerk is gerechtvaardigd teneinde omvang, betrokken instanties en betrokken personen vast te stellen.

  Wat mij betreft zijn dit twee stevige onderwerpen voor het vervolg interview. Ben benieuwd!

 3. Voight-Kampff schreef:

  Des te meer ik over deze zaak nadenk, des te groter mijn verbazing.

  De vraag die zich opdringt; waar is de belangenvereniging van het MKB?

  Zijn ze daar inert door angst?

  Mijn Machiavelli advies (gebaseerd op het innemen van een sterke en pro-actieve positie); koop met de gehele mkb-branche een bank en voorzie vervolgens in eigen financiering (of richt een bank op uiteraard desnoods) !!

 4. Voight-Kampff schreef:

  Uiteraard desnoods = desnoods.

 5. Voight-Kampff schreef:

  Nog even over het volkomen gemiste zwaartepunt in het interview door de interviewer.

  Op 30:09 stelt de interviewer Lakeman de directe vraag waarom de toezichthouder zijn ogen dicht heeft gedaan. Lakenman is op zijn hoede en kan de vraag makkelijk vermijden omdat hij rationeel redeneert.

  Echter, op 52:25 verviel Lakeman in een emotionele rol. Toeslaan was logisch geweest. Wat doet de interviewer; hij kapt Lakeman zelfs af. Als de interviewer op dat moment gewoon zijn mond had gehouden en achterover was gaan hangen dan was waarschijnlijk de bedenkelijke rol van de toezichthouder verklaard door Lakeman. En had het interview de meerwaarde gekregen die het onderwerp verdient. Namelijk doordringen tot de bron van het probleem van een bewust falende toezichthouder en haar obscure actoren !!

  Een leermoment voor de interviewer.

 6. Voight-Kampff schreef:

  Conclusie casus:
  De gehele keten in het MKB is tot op het bot toe verrot; banken, toezichthouder en belangenvereniging.

  Arme MKB-ers en arm Nederland !

  Hoe moet je hiermee in godsnaam leven als failliete- en gedupeerde MKB-er ?

 7. Voight-Kampff schreef:

  Even hardop denkend hoe deze casus te adresseren en de positie van de MKB-ers juridisch veilig te stellen en recht te laten geschieden.

  Disclaimer: heb geen juridische achtergrond.

  Voorstel: oprichten van een coöperatieve bank (zie voorstel hierboven) en houdstermaatschappij in het buitenland terwijl de dochterondernemingen (MKB-ers) in Nederland zaken doen.

  Dan bij eventuele misstanden een beroep doen op de direct foreign investment overeenkomst die een buitenlandse natie entiteit met de Nederlandse staat heeft afgesloten op basis van bescherming investering. Alle landen binnen en buiten de EU zijn het overwegen waard.

  Via een internationale arbitratie procedure kan directe- en indirecte schade worden geclaimd en afgedwongen. Een internationale arbitratie procedure werkt snel en effectief.

  Ook, de top van de juridische wereld is werkzaam in de internationale advocatuur en de verschillende arbitratie instanties (VN, London, Washington etc.) houden een uitstekende reputatie hoog en zijn gewend met miljarden claims om te gaan.

  Realiseer me het hoge creatieve gehalte en de grove oplossing, maar deze impasse moet voor eens en altijd doorbroken worden.

  Gewoon een keiharde zakelijke positie innemen. Het begin van het nieuw jaar is daartoe een goede aanleiding.

 8. Cool Pete schreef:

  Kleine toevoeging :
  wat al een hoop malversaties zou vermijden, is :

  twee soorten banken :
  – risico-volle investerings-banken; particuliere initiatieven; vrije sector.
  – risico-mijdende spaar-banken; overheids-garantie; Parlementaire controle.