Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Toon Kasdorp (Roermond 8 maart 1940- Amsterdam 26 december 2018) hield als gepensioneerd advocaat een blog bij met als titel "Maatschappelijke beschouwingen". Een deel van zijn artikelen werd bij zijn leven al op Veren of Lood gepubliceerd, en we houden zijn nagedachtenis in ere door van de zeer lezenswaardige artikelen die niet eerder hier werden gepubliceerd geregeld nieuwe voorbeelden te plaatsen. Toon was een wijs man, en wilde gelezen worden. Dat was en is en blijft de moeite waard.

progressieve elite 11

Progressieve elite en de USA – terug bij af

Europa is terug bij af. Sinds de Vietnamoorlog heerste er bij de progressieve elite in ons werelddeel een afkeer van de Verenigde Staten die voor een neutrale buitenstaander niet helemaal te begrijpen is.

Pasen, goddelijkheid 6

De goddelijkheid van Jezus van Nazareth

De goddelijkheid van Jezus Christus als voornaamste element van het christendom heeft een belangrijk verschil met jodendom en islam tot gevolg.

Liberale democratie 1

Democratie en multiculturele gelijkheid

Onze democratie is gevestigd op de principes van gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen. Kan dat niet overal?

regeren 4

De betaalde prijs om te regeren – Rutte2

De tijd van regeren van het kabinet Rutte2 was beter gebruikt om de zo noodzakelijke vernieuwing van de Nederlandse overheid tot stand te brengen, vond Toon Kasdorp.

Visegrad, de EU, 10

Verschillen binnen de EU reden voor opbreken

Binnen de EU bestaan grote mentaliteitsverschillen. Nu worden die ontkend, maar een goed bestuur zou er een splitsing mee rechtvaardigen.

http://verenoflood.nu/?s=+Immigratie+en+integratie 2

Immigratie en integratie – Nederlandse misvattingen

De historische fouten in het Nederlandse beleid ten aanzien van immigratie en integratie zijn terug te voeren op herkenbare misvattingen.

Vrijwilligerswerk 10

Vrijwilligerswerk – helpen in Oosterwolde?

Mensen gezocht voor modern vrijwilligerswerk, dat vroeger zou zijn beschouwd als ploeteren voor de uitbuitende landheer – het kan raar lopen.