Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Toon Kasdorp (Roermond 8 maart 1940- Amsterdam 26 december 2018) hield als gepensioneerd advocaat een blog bij met als titel "Maatschappelijke beschouwingen". Een deel van zijn artikelen werd bij zijn leven al op Veren of Lood gepubliceerd, en we houden zijn nagedachtenis in ere door van de zeer lezenswaardige artikelen die niet eerder hier werden gepubliceerd geregeld nieuwe voorbeelden te plaatsen. Toon was een wijs man, en wilde gelezen worden. Dat was en is en blijft de moeite waard.

godsdienst 3

De functie van de godsdienst

Als  godsdienst/en geen of weinig waarheid bevatten, zoals waarschijnlijk lijkt waarom zijn ze er dan? En waarom zijn ze er in onze Europese samenleving niet?

zorg, verzorgingsstaat 2

De verzorgingsstaat

René Cuperus, een Fries van de Wiardi Beckmanstichting, vindt dat de PvdA zich meer hoort te vereenzelvigen met de verzorgingsstaat.

rente 5

Lage rente

Als het over lage rente gaat komen plotsklaps de meest wilde economische theorieën om de hoek. Toon Kasdorp ziet niets in het verhaal om Chinese besparingen aan te wijzen als crisis-oorzaak.

Cultuur en rechtspraak, Italië 0

Cultuur en rechtspraak in Zuid Oost Europa

De cultuur en rechtspraak in Zuid en Oost Europa zijn anders dan in West Europa. Dat zie je pas als je er naar kijkt.

Frankrijk en Duitsland, EUropa, democratie 5

De koers van Europa

Waar moet het met Europa naar toe? Wie de ontwikkelingen van de afgelopen vijftig jaar in ogenschouw neemt ontkomt niet aan die vraag.

gelijkheid als norm 2

Gelijkheid als norm in plaats van als feit

Gelijkheid als norm? Ongelijkheid maakt de menselijke soort nu juist zo’n aardig en succesvol fenomeen.

Vreemdelingen 2

Vreemdelingen in je land

Vreemdelingen in je land? Gezegd mag het niet meer worden, maar veel inwoners van Nederland – waaronder de bedoelde vreemdelingen – voelen het zo.