Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Toon Kasdorp (Roermond 8 maart 1940- Amsterdam 26 december 2018) hield als gepensioneerd advocaat een blog bij met als titel "Maatschappelijke beschouwingen". Een deel van zijn artikelen werd bij zijn leven al op Veren of Lood gepubliceerd, en we houden zijn nagedachtenis in ere door van de zeer lezenswaardige artikelen die niet eerder hier werden gepubliceerd geregeld nieuwe voorbeelden te plaatsen. Toon was een wijs man, en wilde gelezen worden. Dat was en is en blijft de moeite waard.

Overheid en wetten

Een van de problemen bij het voeren van een slagvaardig overheidsbeleid, ook bij de lagere overheden, is de tijd die er op nationaal niveau mee gemoeid is om wetswijzigingen en nieuwe wetten tot stand...

Racistische vooroordelen bij de media

Vanochtend kregen we bij het nieuws te horen dat een politieman een jongen met een nep pistool had doodgeschoten. Het pistool was niet van echt te onderscheiden geweest en de jongen trok het ding,...

De Europese crisis die niet voorbij is

De universiteit van Tilburg is de voormalige katholieke economische hogeschool, die er een paar faculteiten aangeplakt heeft, waaronder een sociologische en die zich nu niet langer katholiek of hoge school noemt.

Het College voor de Rechten van de Mens

In het Midden Oosten identificeert men zich met zijn familie en zijn clan, als Arabier of als Turk, al naargelang de taal die iemand spreekt, maar men identificeert zich vooral als moslim of als...

Modern strafrecht

Het strafrecht kent weinig delicten die niet bestaan uit een feitelijke handeling of een nalaten waaruit schade of leed is voortgevloeid.

Freedom Flotilla

Moslims in Nederland

Er zijn mensen die de weerzin die in dit land bestaat tegen het moslimgeloof en de daarmee samenhangende gewelddadige cultuur vergelijken met de jodenhaat van voor de tweede wereldoorlog. Maar joden hadden geen geweldcultuur...

Discrimineren

Wanneer Nederlanders iemand een dominee noemen dan is dat vaak geen compliment, vooral als zij zelf geen leden zijn van de Protestantse Kerk in Nederland. Dan bedoelen ze dat ze het optreden van de...