Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Toon Kasdorp (Roermond 8 maart 1940- Amsterdam 26 december 2018) hield als gepensioneerd advocaat een blog bij met als titel "Maatschappelijke beschouwingen". Een deel van zijn artikelen werd bij zijn leven al op Veren of Lood gepubliceerd, en we houden zijn nagedachtenis in ere door van de zeer lezenswaardige artikelen die niet eerder hier werden gepubliceerd geregeld nieuwe voorbeelden te plaatsen. Toon was een wijs man, en wilde gelezen worden. Dat was en is en blijft de moeite waard.

Angela Merkel, Amerika en de holocaust

Premier Netanyahu van Israël heeft in Duitsland gezegd dat het Amin Al-Hoesseini, de Palestijnse grootmufti van Jeruzalem was, die Hitler op het idee gebracht heeft van de holocaust. Dat is niet nieuw, het was...

Turken en andere immigranten

Bij mij in de buurt is een kleine wasserij annex kledingreparatie die gerund wordt door een al wat ouder Turks echtpaar. Dat zijn twee alleraardigste mensen. Ze zijn populair

Wat een rare move richting Turkije!

Angela Merkel is een aardig mens, een vriendelijke vrouw. Dat zal niemand willen ontkennen, denk ik. Maar haar behandeling van het vluchtelingenprobleem in Europa gaat van kwaad tot erger. Eerst die uitnodiging aan Jan...

Onzinbegrippen uit de politiek

In de Volkskrant van 3/1/13 stonden twee artikelen die blijk gaven van onbegrip over wat de privatisering is, die Nederland sinds de kabinetten Lubbers van de vorige eeuw heeft meegemaakt.

Maagsap resistente bolletjes

Frits Ruter, indertijd hoogleraar strafrecht aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam verklaarde al weer een hele tijd geleden in een televisieprogramma het strafrecht failliet. Hij beschouwde het, zei hij, als de taak van dat...

Hoe nu in het onderwijs?

We zijn het eens dat het onderwijs dramatisch is verslechterd maar wat is de oorzaak? Sociologen en agogen zijn de hoeders van de bestaande maatschappelijke ethiek en zij houden meer van gelijkheid dan van...

Het gaat niet om de waarheid maar om het bewijs

Goed liegen, zoals spionnen en oplichters dat doen, is niet zo gemakkelijk. Goed liegen is meestal een kwestie van op een essentieel punt net naast de waarheid zitten en voor de rest precies vertellen...