Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Over Jacques Wallage

De familie Wallage is afkomstig uit de arme Kanaalstreek in Oost Groningen, uit Wildervank met name. Jacques Wallage zelf komt oet stad, zoals ze in Groningen zeggen, d.w.z. uit de stad Groningen zelf. Hij...

De onwrikbaarheid van de publieke opinie

Het is wonderlijk hoe een eenmaal gevormde publieke opinie stand kan houden tegen alle bewezen feiten in, tot hij na verloop van tijd opeens om kan slaan. Maar dat laatste kan lang duren en...

Bram in Nederland

In de Volkskrant protesteert vandaag een immigrant tegen de druk die op hem zijn lotgenoten wordt uitgeoefend om te integreren. Hij was van plan zijn oudste zoon te

Een echte bezuiniging

Martijn van Calmthout, wetenschapsredacteur van de Volkskrant, noemde het op woensdag 2/11/11, in een hoofdredactioneel commentaar, verbijsterend dat de wetenschappelijke omgeving van Stapel het bedrog niet had opgemerkt. Het is minder verbijsterend voor wie...

Aysel Erbudak

Ziekteverzekeraar Achmea heeft Aysel Erbudak buiten spel gezet, met medewerking van Dees Brandjes en Jos Beijnen, de beide mededirecteuren in het Slotervaart en van