Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Toon Kasdorp (Roermond 8 maart 1940- Amsterdam 26 december 2018) hield als gepensioneerd advocaat een blog bij met als titel "Maatschappelijke beschouwingen". Een deel van zijn artikelen werd bij zijn leven al op Veren of Lood gepubliceerd, en we houden zijn nagedachtenis in ere door van de zeer lezenswaardige artikelen die niet eerder hier werden gepubliceerd geregeld nieuwe voorbeelden te plaatsen. Toon was een wijs man, en wilde gelezen worden. Dat was en is en blijft de moeite waard.

Freedom Flotilla

Moslims in Nederland

Er zijn mensen die de weerzin die in dit land bestaat tegen het moslimgeloof en de daarmee samenhangende gewelddadige cultuur vergelijken met de jodenhaat van voor de tweede wereldoorlog. Maar joden hadden geen geweldcultuur...

Discrimineren

Wanneer Nederlanders iemand een dominee noemen dan is dat vaak geen compliment, vooral als zij zelf geen leden zijn van de Protestantse Kerk in Nederland. Dan bedoelen ze dat ze het optreden van de...

Een etnografisch proefschrift

‘Kapot moeilijk’ was de titel van een etnografisch proefschrift ter verkrijging van de academische graad van doctor. Het ging over de criminele Marokkaanse straatjeugd in de wijk Slotervaart in Amsterdam West. De promovendus weet...

Denk toch eens goed na!

Betekent vrijheid van godsdienst dat we ook de gewelddadige cultuur die aan zo’n godsdienst kleeft hier vrije toegang moeten verschaffen? Hier in het vreedzamer deel van de wereld? We doen alsof dat onvermijdelijk is,...

Massaal geweld is onduldbaar

Een op de tien onderwijskrachten in het basisonderwijs en een op de vijftig leraren in het voortgezet onderwijs wordt wel eens geconfronteerd met fysiek geweld door leerlingen, blijkt uit onderzoek. Ook ouders dreigen wel...

Promotie in Polen

De term ´hoogleraar mathematische statistiek´ is een pleonasme of ´witte schimmel´. Zoiets als professor in de wiskundige algebra of beoefenaar van de meetkundige stereometrie. Maar waarschijnlijk kan Richard Gill er zelf niet veel aan...

PvdA

Amerikaans en Nederlands recht

Thomas Spijkerboer is hoogleraar migratierecht aan de VU in Amsterdam. Hij schrijft in de NRC[1] over de parti pris van Raad van Staten, afdeling Bestuursrecht.