Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Toon Kasdorp (Roermond 8 maart 1940- Amsterdam 26 december 2018) hield als gepensioneerd advocaat een blog bij met als titel "Maatschappelijke beschouwingen". Een deel van zijn artikelen werd bij zijn leven al op Veren of Lood gepubliceerd, en we houden zijn nagedachtenis in ere door van de zeer lezenswaardige artikelen die niet eerder hier werden gepubliceerd geregeld nieuwe voorbeelden te plaatsen. Toon was een wijs man, en wilde gelezen worden. Dat was en is en blijft de moeite waard.

gemeenschap 2

Gemeenschap en gemeenschappelijkheid – wat de honden kregen

Gemeenschap en gemeenschappelijkheid zijn voor het christendom van groter belang dan tegenwoordig vaak wordt aangenomen.

gezondheidszorg, uitgaven, Zorg voor de zorg 1

De uitgaven voor de zorg

De gang van zaken rond de uitgaven voor de zorg lagen Toon Kasdorp altijd nauw aan het hart, wat hem niet verhinderde zaken op de achtergrond te ontwaren.

herinneringen 4

Herinneringen aan een compagnon

De zakelijke herinneringen van Toon Kasdorp laten zich het mooist illustreren met dit betoog dat deels over zijn eertijdse compagnon Frank van Brunschot gaat.

economische aanraders, herinneringen 2

Herinneringen – Dita

De herinneringen van Toon Kasdorp die we deze week publiceren als hommage aan onze overleden columnist zijn zijn bespiegelingen van persoonlijke aard. Vooral interessant voor regelmatige lezers in verleden en toekomst, en van belang...

leven, Herinneringen 3

Herinneringen – Kleinkinderen

De herinneringen van Toon Kasdorp over zijn kleinkinderen tekenen hem uitstekend als mens en familieman.

minibossen, herinneringen 1

Herinneringen – Opa ’s en andere familieleden

Hoe het verleden van dagelijkse werkelijkheid verwordt tot een setje herinneringen bij de laatste die ze nog bezit.

Herinneringen 0

Herinneringen aan de SSH

Herinneringen van Toon Kasdorp aan zijn studententijd, de studentenhuisvesting en de directe nasleep.