Auteur: Hannibal

Hannibal

Historicus (Oudheid), bedrijfskundige, politiek analist. Heeft ook nog een jaar Scheikunde gestudeerd. Adjunct bij Veren of Lood Hoofdredacteur Artikel7 (tot 2012). Columnist bij Artikel7 (tot 2012), Pluspost (tot medio 2012) en Dagelijkse Standaard (tot medio 2013). Speciale aandacht voor (int.) politiek, economie, praktische sociologie & massapsychologie en dagelijkse waanzin. Welwillend islamkritisch. Schaken, bridge en turn-based strategy games. Op twitter: @HannibalPim

        

Euro – redbaar of reddeloos?

Het is een interessant fenomeen. Als een paar dagen achtereen geen desastreus nieuws omtrent de euro de wereld uit haar slaap houdt, duiken prompt allerlei hoopvolle verhalen over haar redding op. Misschien ergens wel...

De euromessen worden weer geslepen

Alles wijst er op dat de Eurozone de komende drie weken langzaamaan de tijdelijke rust van dit moment zal verruilen voor  de harde werkelijkheid waaraan zij onderworpen is – of de EU-mogols dat nu...

Fiat money – de betrouwbaarheid van eurogeld

Fiat heeft een magische naam als het gaat om authentieke roestbakken. Niet erg betrouwbaar, al probeert deze merknaam juist dat uit te drukken. ‘Fiat geld’ daarentegen is geld dat op vertrouwen in de uitgevende...

Strategie: De PVV laat de SP over aan de VVD

Joost Niemöller wierp gisteren op DDS een uitstekende vraag op: “Waarom valt de PVV vooral de VVD aan, en laat zij de SP met rust?” Het antwoord daarop is even verrassend als eenvoudig, al...

Werden we echt beter van de euro?

De vraag in hoeverre we echt beter werden van de euro is vaker gesteld, en het antwoord daarop was in macro-economische termen al niet bemoedigend. Maar naar inkomensklasse verdeeld is het beeld nog een...

“Doe maar niet”

Staatssecretaris Halbe Zijlstra kon het niet genoeg benadrukken, gisteren bij Knevel en Van den Brink: “Doe maar niet”. De Kunduz-club, een mottige verzameling draaiers en financiële evenwichtsillusionisten, was opnieuw voornemens de amputatie van een...

Bezint ook Oostenrijk zich straks op de Euro? Finland dreigt al!

In september 2013 gaat Oostenrijk naar de stembus voor nationale verkiezingen. En die lijken spannender dan ooit te zullen worden. Miljardair Frank Stronach heeft aangekondigd met een eigen partij mee te zullen doen aan...