Auteur: Hannibal

Hannibal

Historicus (Oudheid), bedrijfskundige, politiek analist. Adjunct bij Veren of Lood Hoofdredacteur Artikel7 (tot 2012). Columnist bij Artikel7 (tot 2012), Pluspost (tot medio 2012) en Dagelijkse Standaard (tot medio 2013). Speciale aandacht voor (int.) politiek, economie en dagelijkse waanzin. Welwillend islamkritisch. Schaken, bridge en turn-based strategy games. Op twitter: @HannibalPim

        

Kies: euro of democratie?

Principieel bezien is het licht verbijsterend te moeten constateren, dat nu de Eurocrisis een cruciale fase in gaat, plotseling fundamentele vragen aangaande de mogelijke oplossing ter discussie komen. Zeker, aangezien deze vragen niet alleen...

Voor wie de klok luidt

Enigszins buiten ons reguliere aandachtsveld op dit moment, maar desalniettemin zeer dichtbij, is het reilen en zeilen van het UK. S&P heeft zojuist de Triple-A-status van het land bevestigd, en doordat het pond indertijd...

Het Euroversum

Terwijl de euro door het taaie verzet van de Duitse Bundesbank de zes griezeligste weken van haar bestaan tegemoet gaat, proberen de Eurocraten krampachtig de indruk te wekken dat op elk moment de EU...

De Franse tijdbom tikt

Hoewel Angela Merkel naar verluidt met vakantie is, is het desalniettemin heel opvallend dat ze al een paar weken geen tête-a-tête met Francois Hollande meer heeft gehad. Een mogelijke conclusie kan zijn, dat Frankrijk...

Vertrouwen

Vertrouwen komt te voet, en gaat te paard, zo wil het spreekwoord. Maar dit spreekwoord zegt niets over de herstelmogelijkheden van geschonden vertrouwen. Mogelijk omdat de onderliggende premisse is, dat er altijd iets overblijft...