Auteur: Hannibal

Hannibal

Historicus (Oudheid), bedrijfskundige, politiek analist. Adjunct bij Veren of Lood Hoofdredacteur Artikel7 (tot 2012). Columnist bij Artikel7 (tot 2012), Pluspost (tot medio 2012) en Dagelijkse Standaard (tot medio 2013). Speciale aandacht voor (int.) politiek, economie en dagelijkse waanzin. Welwillend islamkritisch. Schaken, bridge en turn-based strategy games. Op twitter: @HannibalPim

        

Over een eend

“De aard van de overheid herkent men niet alleen aan zijn daden, maar tevens aan de mogelijkheden bepaalde daden te verrichten.” Geachte lezer, Als ik over tien jaar nog steeds op dezelfde toon over...