Auteur: Nicolette Geveke

Nicolette Geveke

gehackt

Hotmail gehackt

Mijn Hotmail is volgens Microsoft gehackt. Mijn excuses aan iedereen die daardoor ongewenste mails van West-Afrikaanse prinsjes  en/of bedelbrieven ontvangt.

EUVSDISINFO

Impressie van een EUvsDISINFO (Fakenieuws) congres

Agitprop is van alle tijden, maar met de introductie van EUvsDISINFO als anti-agitprop nieuwszeef introduceerde de EU een bijna ouderwets Stalinistische censuurpoging als nieuw en modern hulpmiddel voor de brave burger.

Pilgrim Fathers

De mislukte immigratie van de Pilgrim Fathers

In het kielzog van de toeristische propaganda over de Pilgrims Fathers teneinde (welvarende Amerikaanse) toeristen te lokken is de fabel ontstaan en/of gefabriceerd dat hun immigratie naar Nederland succesvol zou zijn geweest. De term...

EU-propaganda

Tentakels van EU-propaganda – Euractiv & Mostra

EU-propaganda ervaren we in Nederland als vanzelfsprekend via de staatsomroep. In dit stuk laat Nicolette Geveke zien hoe dat werkt in landen waarin het heil van de EU nog minder vanzelf spreekt. Die dus...

wetten

EU-commissaris – 80% van de wetten worden gemaakt door de EU

De bewering dat twee-derde van onze wetgeving momenteel door de EU aan ons wordt opgelegd, is een understatement: want maar liefst 75 à 80% van onze wetten komt uit ‘Brussel’.

Vaderschapsverlof

Vaderschapsverlof is een marxistische wolf in schaapskleren

Minister van Sociale Zaken Koolmees van D66 heeft een wetsontwerp in petto om het vaderschapsverlof, dat in zogenaamd politiek correcte termen partnerverlof wordt genoemd, volgend jaar te verlengen naar 5 dagen en in 2020...

Ceteris Paribus

Ceteris Paribus & onbetrouwbare statistieken

Niemand bestrijdt dat er de laatste decennia maatschappelijk, technisch en economisch heel veel is veranderd. Dat betekent dat vlaggen tegenwoordig andere ladingen dekken. Maar veel zogenaamde wetenschappers lijken dat niet in de gaten te...