Auteur: Nicolette Geveke

Nicolette Geveke

EU-propaganda

Tentakels van EU-propaganda – Euractiv & Mostra

EU-propaganda ervaren we in Nederland als vanzelfsprekend via de staatsomroep. In dit stuk laat Nicolette Geveke zien hoe dat werkt in landen waarin het heil van de EU nog minder vanzelf spreekt. Die dus...

wetten

EU-commissaris – 80% van de wetten worden gemaakt door de EU

De bewering dat twee-derde van onze wetgeving momenteel door de EU aan ons wordt opgelegd, is een understatement: want maar liefst 75 à 80% van onze wetten komt uit ‘Brussel’.

Vaderschapsverlof

Vaderschapsverlof is een marxistische wolf in schaapskleren

Minister van Sociale Zaken Koolmees van D66 heeft een wetsontwerp in petto om het vaderschapsverlof, dat in zogenaamd politiek correcte termen partnerverlof wordt genoemd, volgend jaar te verlengen naar 5 dagen en in 2020...

Ceteris Paribus

Ceteris Paribus & onbetrouwbare statistieken

Niemand bestrijdt dat er de laatste decennia maatschappelijk, technisch en economisch heel veel is veranderd. Dat betekent dat vlaggen tegenwoordig andere ladingen dekken. Maar veel zogenaamde wetenschappers lijken dat niet in de gaten te...

Literalisme

Literalisme, Plato & de Whatsapp-groep van Yernaz

Waarom springt iedereen tegenwoordig bij het minste of geringste uit zijn vel? Onverdraagzaamheid heeft er iets mee te maken, maar ook de verarming van het taalgebruik speelt een rol. Nicolette Geveke wijst op de...

Duitsland

Realisme over Duitsland – wieg en graf van de EU

De EU was gebaseerd op twee pijlers: realisme en idealisme. Beiden over Duitsland en hoe dat land te behandelen na WW2. Het realisme is inmiddels ingehaald door de loop der geschiedenis en het idealisme...

inkomen stagneert

Ons inkomen stagneert al 40 jaar

In het rapport Besteedbaar inkomen van huishoudens staat al bijna veertig jaar vrijwel stil,\ worden niet de aantekeningen gemaakt die je verwachten zou. De uitgangspunten kun je al evenmin vertrouwen, vindt Nicolette Geveke.