Auteur: Erik de Boorman

Erik de Boorman

Erik is mijn echte naam, De Boorman een nom de plume die verwijst naar "Drill baby, drill!". Een kreet die het besef belichaamt dat de mens de Aarde zonder schuldgevoel moet benutten om te overleven en een menswaardig bestaan te leiden. In een vorig leven mild mannered reporter bij hetvrijevolk.com