Auteur: Ad Rek

Ad Rek

Jerry Afriyie 10

Aan Chef Jerry Afriyie – Aswoensdag, februari 2020

Een open brief van Ad Rek aan Jerry Afriyie. Ad legt zijn eigen ervaringen naast de acties van Afriyie, en begrijpt diens intenties niet.

Sissen 8

Sissen – het zaad aan pakken

Is sissen hetzelfde als straatintimidatie, wat is de intentie en hoe wordt er mee omgegaan? Ad Rek verwondert zich er over.

Bezorgd 4

Bezorgd – brieven en opstellen aan mijn kinderen

Schrijver Ad Rek begon zijn eigen blog naar aanleiding van een door Frans Groenendijk uitgegeven boek, dat hem trof en bezorgd maakte.

bezorgd

Bezorgd – waar maak ik me druk om?

Zijn belangstelling voor de islam en de veranderingen die die in de maatschappij teweeg brengt, leverden Ad Rek geregeld commentaar op van mensen die zich afvroegen waarom hij bezorgd is.

probleem

Met een probleem – zitten

Hoe om te gaan met contentheid, werkelijkheid en de angst daarvoor? Is de onvolmaaktheid van het leven een probleem? Ad Rek loopt zijn gedachten met u langs.

Theosofie en esoterie

Theosofie en esoterie – de verzen van mystieke lering

Ad Rek’s interesse in mystiek, spiritualiteit, theosofie en esoterie toont een denkwereld die niet iedereen bekend is, maar die een lange traditie kent.

Begrijpen en begrip hebben

Begrijpen en begrip hebben

Na 9/11 zei een moslim, ik begrijp het maar ik heb er geen begrip voor. Daar kwamen felle reacties op. Toch interessant dat: begrijpen en begrip hebben voor.