DE WERELD NU

Asielmigratie & inburgering – nul-nul

Asielmigratie

Het inburgeringsbeleid belemmert integratie berichtte de Telegraaf gisteren met de bekende ronkende kop. Welke integratie, en wie zei het? De asielmigratie gaat nu eenmaal niet over de migranten, slechts voor het verdienmodel van hun begeleiders is praten over integratie van belang.

Het bijzondere van dit Telegraaf-stuk is dat het geschreven lijkt door een medewerker van het COA. Al vanaf de eerste alinea is die indruk onontkoombaar:

Vluchtelingen zijn zeer gemotiveerd om in te burgeren, maar in de praktijk worden ze geconfronteerd met allerlei belemmeringen die hun integratie in de Nederlandse samenleving in de weg staan. Ingewikkelde regels, slechte informatievoorziening, stress en zorgen om familie zijn de obstakels die de vluchtelingen tegenkomen.

We maken het die mensen weer niet makkelijk een bijdrage aan onze maatschappij te leveren is de portee van deze advertorial van het COA. Willen die asielmigranten dat echt? En hoe zien ze dat voor zich? Een serieus, belangwekkend interview met zo’n nieuwe bijdrager heb ik nog nooit gezien. Het blijft altijd beperkt tot citaten van de belanghebbenden bij steeds weer nieuwe instroom. Dat zou al voldoende reden voor achterdocht zijn. En dan is daar ook nog zo’n onderzoek van de usual suspects dat het verhaal schragen moet:

Dat concludeert VluchtelingenWerk Nederland in de maandag verschenen IntegratieBarometer 2018. Het onderzoek is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut.
Volgens het onderzoek zien vluchtelingen de taal als sleutel voor deelname aan de samenleving. Taal is belangrijk voor bijvoorbeeld het leggen van contacten met Nederlanders en het vinden van werk.

Het Verwey-Jonker Instituut? Dat is een denktank die volkomen onafhankelijk vertelt dat alles wat de PvdA wil zaligmakend is. Nogmaals, zeggen die asielmigranten dit zelf? Of zien we hier de hoop verwoordt van de immigratiegelovigen? Jan Dijkgraaf zette dat al op een rijtje vanmorgen, en mooi dat hij gelijk heeft. Er is geen sprake van enige integratie, want die mensen komen niet aan het werk. Dat bewijst eenvoudig dat er aan hen geen behoefte is, en dat ze niet in staat zijn om in wat voor behoefte ook te voorzien. Waar wordt het meeste werk gevonden? In de horeca, een sector die bulkt van de uitheemse restaurantjes waar men voor weinig wel wat extra mankracht gebruiken kan, maar waarvoor je weinig hoeft te kunnen. Netjes je best doen voor de klanten is zo ongeveer de enige eis die men er stelt. Meldt de Volkskrant:

Het CBS volgt in opdracht van vier ministeries hoe het onlangs gearriveerde asielmigranten vergaat bij hun inburgering en het vinden van werk. Uit de cijfers tot nog toe blijkt dat het daarmee zeker nog niet beter gaat dan met eerdere generaties vluchtelingen, integendeel. In de jaren negentig had volgens CBS-cijfers ongeveer een kwart van de asielmigranten na twee jaar betaald werk voor minimaal 8 uur per week.

Maar als we deze cijfers en noodkreten eens laten voor wat ze zijn, en overdenken of er behoefte is aan deze economische migranten. Wat vinden we dan? Dat er veel te veel mensen naar ons land gekomen zijn die hier niets bij dragen zullen omdat ze daarvoor een opleiding hebben of cultureel te afwijkend zijn. Tegenwoordig is zwart werk in de horeca om bureaucratisch/belastingtechnische redenen uitgebannen, maar het is voorheen altijd de perfecte integratiemethode geweest.

Voor een immigrant die snel werk nodig had, waaraan niet teveel eisen worden gesteld en die bereid is zich in te zetten was de horeca immer een uitkomst. Wereldwijd heeft dat in de ontwikkelde wereld altijd zo gewerkt. Het moderne systeem verwijst hen bij aankomst nu direct al naar hulpinstanties. Dat helpt elke prikkel tot eigen initiatief voor eeuwig naar de ratsmodee. Bovendien denkt de ‘geholpene’ dat het zo hoort in het leven hier. De conditionering krijg je er ook nooit meer uit.

Eigenlijk is het nog een godswonder dat 11% van de door het CBS gevolgden aan het werk is gegaan. Wie de cijfers uit de jaren 70 en 80 er bij pakt zal zelfs nog minder optimistisch zijn: een groot deel van de toenmalige instroom ontdekte immers al snel dat een pijntje in je rug een garantie voor gratis geld voor de rest van je leven bleek. Die 11% werkenden zijn in die benadering de slechtst geïntegreerden, en Vluchtelingenwerk ondersteunt hen daarin impliciet.

Hoe hoog moet de staatsschuld oplopen eer men erkent dat dit een doodlopende weg is?


Meer over asielmigratie op Veren of Lood vindt u hier.

4 reacties

 1. Dick Kraaij schreef:

  Voor nu drie kanttekeningen. Op twee daarvan moet de betrokkenheid van met name een partij als de ChristenUnie op dit thema zich concentreren:

  1. Aan het werk helpen van vluchtelingen zou prachtig zijn, een mooi resultaat. Maar het is niet prioriteit No. 1. Vluchtelingen vang je op omdat het vlúchtelingen zijn – ongeacht hun nut voor de arbeidsmarkt, wat grotendeels samenvalt met hun ‘economisch nut’. Migranten die geen afdoende vluchtverhaal hebben, vang je óf niet op, óf stuur je daadwerkelijk terug (desnoods tegen internationale wetten en afspraken in, want nood breekt wet) óf laat je überhaupt niet binnen óf komen eerst terecht in een opvanggelegenheid buiten de EU en in elk geval buiten Nederland. Zij zijn NIET nodig voor de arbeidsmarkt en we bieden ze daartoe ook niets aan. Wie ook maar iets beweert over economisch nut of noodzaak van vluchtelingen, met als doel de onrust over de komst van migranten te sussen of geheel weg te nemen, is moreel failliet en is het al helemaal niet waard een gelauwerd wetenschapper te zijn. Vooral de morele claim die zij leggen op andersdenkenden (juist díe zouden niet deugen, maar juist zij zelf zouden moreel superieur zijn) is werkelijk ongehoord, fascistoïde zelfs. En de geschiedenis zal hard oordelen over deze slechte mensen, tenzij ze tot inkeer komen.

  2. Wanneer komen andere dan politiek-correcte angehauchte clubs met een stellingname en onderzoeksresulaten, die werkelijk gezaghebbend zijn? Ligt hier niet een taak voor het Groen van Prinsterer Instituut, het WI van de CU? En voor het WI van de SGP ook?

  3. Wanneer begint de integratie van onze vele oudkomers en hun nageboorte eigenlijk, de goede niet te gesproken? Wanneer gaat Nederland dweilen met de kraan dicht? En wanneer wordt “sjeik” Fatwa En Nijd (terug)gelanceerd richting zandbak?

 2. Karina schreef:

  Even terzijde:
  Er wordt zoveel tijd en geld geinvesteerd in het leren van onze taal.
  Dit is nergens voor nodig. Ze hebben allemaal een smartphone.
  Via de app Memrise kan je elke taal leren die je wil.
  89% van onze nieuwe verrijkers zouden zich binnen 3 maanden heel goed verstaanbaar kunnen maken.
  (De overige 11% die werkt. Zij zullen ivm tijdgebrek hier langer over doen).

 3. Freek schreef:

  Geen paniek mensen. Vanaf 2020/21 komt alles weer goed. Vanaf dan is de huidige inburgering ‘hervormd’ naar de D’66 visie van de onvolprezen minister Wouter Koolmees.

 4. Freek schreef:

  Gewoon doorlopen dus.