DE WERELD NU

Asielbeleid, Trump en de Nederlandse staatsomroep

immigratie, Asielbeleid, immigratiequota

Het Amerikaanse asielbeleid gaat op de schop. De Nederlandse staatsomroep bericht vooral over de hysterie van ‘mensenrechtenorganisaties’.

Hysterie? Absoluut! Koppen als: VS stelt strengere asielregeling in, tienduizenden mensen getroffen. suggereren een grote onrechtvaardigheid. Zie ook de plaatjes van beteuterde en bijna huilende zielige vrouwtjes achter een hek. Zó dicht bij het beloofde land, en er dan niet in mogen. En dan ook nog door ‘die gemene president Trump’, van wie men niets goeds verwacht of weten wil.

Asielbeleid

Het is inderdaad een schande – hoe hierover bericht wordt, dan. Wat doen de USA hier mee? Niets anders dan in de EU formeel voorgeschreven beleid is, maar waaraan de hand niet gehouden wordt door het onwerkzame karakter dat de zuidelijke lidstaten zo de zwaarste klappen op moeten vangen, terwijl de migranten vooral naar de noordelijke staten (UK, Duitsland, NL, Scandinavië) willen, maar die zo dus optisch uiten beeld blijven.

Met de berichtgeving dat mensen die in kampen langs de Amerikaans-Mexicaanse grens wachten hiermee ‘getroffen worden’, suggereert de staatsomroep dat hun rechten worden ondermijnd. Dat is gebaseerd op het extreemlinkse standpunt dat migranten naar believen elke grens over moeten kunnen steken teneinde zich in het land van hun keuze te vestigen, en er te genieten van de voordelen die die landen te beiden hebben. En dat alles gebaseerd op misvattingen die iedereen die het weten wil op internet kan nachecken. De staatsomroep wil dat om zuiver ideologische redenen echter evident niet weten; de mensenrechtenorganisaties willen dat óók niet weten: ‘want het ondergraaft hun verdienmodel. De volstrekte hysterie van de gebruikte termen suggereren inderdaad doodsnood – van deze NGO’s:

Tienduizenden mensen die momenteel in Mexico aan de grens met de VS wachten om asiel te mogen aanvragen, worden getroffen door de nieuwe maatregel.
Mensenrechtenorganisaties spreken van “het opleggen van de doodstraf” aan migranten. De Amerikaanse regering stelt juist dat door de wet de gevaarlijke reis die veel migranten nu ondernemen niet meer gemaakt hoeft te worden.

Curieus genoeg schreef de NOS iets waaraan je kunt zien dat deze gelukszoekers geen echte vluchtelingen zijn. Omdat voor èchte vluchtelingen de oude regels in stand blijven:

Van een enkeling zal de asielaanvraag nog wel in behandeling worden genomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die aanspraak maken op een verblijfsvergunning door internationale afspraken over het beschermen van mensen die zijn gemarteld in hun thuisland.

Gaat het de staatsomroep dan alleen om de door hen zo diep gehate president Trump? Nou, nee. Die haat zit weliswaar heel diep, maar over Trump wordt al jarenlang met zoveel misbaar onzin verkocht, dat ‘de Nederlander’ er al lang van overtuigd is dat de president van de USA een soort Hitler zonder snor is. Heel nuttig in een geval als dit, waarbij men de eigen ideologie verspreiden wil zonder die al te opzichtig bij de naam te hoeven noemen. Trump is nu de stok waarmee dit onderwerp op direct herkenbare wijze op de agenda kan worden gezet. Ohohohoh, wat moet er nu met die arme mensen nu die Trump zomaar zijn zin lijkt te krijgen?  Jammerjammer, piep-krijs!

In de EU-landen groeit de chaos slechts. Gisteravond weer groot gejuich want:

Afgewezen staatloze asielzoekers kunnen hoop putten uit een uitspraak van de Raad van State.

De Amerikaanse rechters houden hun rug recht, en dat verwijt men hen. Eigenlijk is de grote angst dat de Amerikaanse overheid de krakkemikkige uitvoering door de Brusselse bureaucraten beter zal doen, en er ook succes mee heeft. Opnieuw zal dan de roep om beter beleid klinken, want de inwoners van de EU-landen zijn het al lang meer dan zat. En de humanitaire smoes is sleets geworden – nooit waren er minder Afrikaanse oorlogen en hongersnoden dan in de afgelopen twintig jaar, maar nooit eerder was het gekrijs om al die mensen hierheen te laten komen zo groot.

Dat het niveau van de staatsomroep uitermate bedroevend is weten veel mensen. Dat neemt niet weg dat iets van het discours altijd doorsijpelt, en het gif zich daardoor verspreiden kan. De staatsomroep snoeien tot kleinere proporties klinkt daarom beter dan het zal uitpakken. Opheffen en een nieuwe nieuwsdienst beperken tot een basisvoorziening is de enige aanpak die werken zal.


Meer over de asielmigratie leest u hier op Veren of Lood

9 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Goede update.

  [ Illegale / ongeregulierde ] massa-immigratie, ontwricht elk land.

  Let op !
  De “V.N.” spreekt van : “replacement [im]migration”. Omvolking, dus.
  En : het blijkt dat die gesubsidieerde !!!, mensen-smokkel-“ngo’s” ,
  hun eigen uitvoerders, zeer rijk betalen : zo’n 10.000 p/m.
  De nieuwe slaven-handel, dus.

 2. Karina schreef:

  Een Australisch asielbeleid op Amerikaanse wijze.
  Binnen 2 jaar gaan er geen zielige asielzoekers naar Amerika, terwijl bij ons het gajes maar blijft komen.

  Kan je toch zien dat Trump via democratische stem een beleid uitvoert wat de meerderheid wil.
  Een Europese democratische stem houdt in dat zeker de helft van de EU burgers niet weten wie de opvolger van onze Juncker is.

 3. Juanito schreef:

  Je vraagt de af wanneer er een Eu dictaat komt dat bewoners van Eu landen verplicht zo’n arme dobberaar in je huis op nemen.

  Want je hebt nog een kamer vrij en je kunt het best, uit medemenselijkheid, betalen.

  Dus heeft de gediscrimineerde afrikaan en de achtergestelde islamiet daar recht op volgens Carola Rakete, Jessie de Klaverhond, de Vn en de internationale am-nasty vereniging

  Logisch toch, in de grote wereld ‘alle Menschen werden Brüder’ show.

 4. Jan schreef:

  @Karina
  Wanneer de burgers wisten wie dat is en welke onder knuppels er zijn zou het aantal zelfmoorden met vele 100den % laten stijgen.
  Of, wat ook mogelijk is de bomgordels ook door katholieken en gereformeerden worden omgedaan en ontstoken

 5. BegrensEuropa! schreef:

  Interessant om te zien dat het Hooggerechtshof heeft ingestemd met uitvoering van de nieuwe asielregeling. Het is ook te bar voor woorden hoe lagere, in alle eerlijkheid toch activistische rechters nationaal beleid kunnen dwarsbomen. Zo lijken de checks-and-balances van het Amerikaanse systeem het land toch weer regeerbaar te houden. Hoe anders is dat in de EU. Zeker ook voor wat betreft het immigratiedossier.

 6. Cro Magnon schreef:

  Als Trump zo’n intens gemene man is, waarom willen er dan zoveel mensen migreren naar het land waarvan hij president is.

 7. Ravian schreef:

  “Niets anders dan in de EU formeel voorgeschreven beleid is, maar waaraan de hand niet gehouden wordt door het onwerkzame karakter dat de zuidelijke lidstaten zo de zwaarste klappen op moeten vangen, terwijl de migranten vooral naar de noordelijke staten (UK, Duitsland, NL, Scandinavië) willen, maar die zo dus optisch uiten beeld blijven.”

  De zuidelijke EU staten hoeven deze migranten helemaal niet binnen te laten, en als ze dit wel doen dan is dat uiteraard voor eigen rekening.
  Het enige dat EU staten verplicht zijn binnen te laten dat zijn oorlogsvluchtelingen afkomstig uit aangrenzende oorlogsgebieden, maar gezien er geen oorlogsgebieden aan de EU grenzen kan daar geen sprake van zijn.
  Wat dit werkelijk is dat is een wat de veiligheid betreft onhoudbaar, en onbetaalbaar, door de EU aan de EU lidstaten opgedrongen massa immigratie beleid dat tot doel heeft nationale en culturele gevoelens onder de Europese volkeren te vernietigen en de weg vrij te maken voor een federale EU(SSR).

 8. Rob Mieremet schreef:

  Als Trump nou echt niet deugt en het slechtste is wat de Amerikanen kan overkomen, waarom staan er dan geen miljoenen Amerikanen te dringen on Canada of Mexico binnen te vallen teneinde daar asiel te vinden?

 9. Pjotr schreef:

  Zolang de NPO haar marxistische propaganda vrijelijk kan verspreiden, zal er op partijen gestemd worden die voor ongeremde immigratie zijn.

  Trump heeft natuurlijk volkomen gelijk dat hij de grenzen beschermt. Dat is geen schande, dat is correct beleid.

  Begreep de Nederlandse bevolking nou maar wat de gevolgen zijn van de marxistische ideologie. Dat is minimaal de afbraak van onze welvaart, maar het zou ook zo maar een burgeroorlog kunnen worden.

  De kabinetten Rutte zijn goed op weg met de ontwrichting van onze samenleving.
  In 2015 bedenkt kabinet Rutte II het Programma Aanpak Stikstof. In 2019 is het gevolg dat 18.000 bouwprojecten niet meer door mogen gaan en zelfs eerder afgegeven vergunningen ingetrokken worden.

  We kunnen rustig spreken van een clusterfuck van Rutte, maar niemand die hem daar op aanspreekt.

  Intussen gaat de immigratiestroom met een netto snelheid van een kleine stad per jaar. Onze starters staan achteraan in de rij en kunnen dankzij Draghi en de migrantenstroom geen huis meer kopen.

  Er moet achter dit wanbeleid wel een enorme haat jegens de eigen bevolking zitten. Ik heb er geen andere verklaring voor.