DE WERELD NU

Ambivalentie van een politiek debat over Corona nu

collectivistisch links 13

Terwijl ik dit schrijf is in de Tweede Kamer een politiek debat gaande over de Corona-crisis. De oppositie laat merken ontevreden te zijn, en wil actie.

Dat klinkt logischer dan het is, en daarom sta ik er ambivalent tegenover. De eerste berichtgeving en de livestream onderstrepen mijn reserves sterk.

politiek debat

Lodewijk Asscher gaat volgens de NOS helemaal op het verkiezingsorgel (wat we al zagen aankomen), maar wat er gebeuren moet weet ook hij niet. Zijn bezwaren tegen de regeringsaanpak zijn simpel samen te vatten met ‘commentaar op details, en een eis tot een actievere indruk’. Dit debat lijkt daarom vooral ingegeven door de nabijheid van NL2021. De aanpak van de crisis zal er niet beter van worden.

Of andere politici wel iets van belang hebben bij te dragen zal moeten blijken, maar deze vertoning stemt droef. Zeuren over gederfde inkomsten? Is dat een goede reden het reces te onderbreken? Het is verkiezingspraat, en dat is het.

Dat dit een vertoning is neemt niet weg dat de aanpak van het kabinet tot dusver een hoge mate van incompetentie verraadt, en een onvermogen in noodsituaties te improviseren.

Datzelfde speelt voor mij een rol met de kabinetsattitude meer controlemiddelen te eisen. Niet alleen die noodwet, maar ook de behandeling van demonstranten tegen de genomen maatregelen fixeert zich vooral op de mogelijkheden voor het kabinet maatregelen te nemen. Terwijl het einde van de lockdown al bewees dat daar niet het probleem van dit kabinet zit. Over het probleem van weigerachtigheid wordt niet anders dan omfloers gemeld dat het ‘jongeren’ zijn. Wat voor soort jongeren? Dat weigert men te benoemen, en dan weet je het al wel.

Maar zeker wordt ook met de beschikbare middelen te weinig gedaan (ook een indicatie van het soort ‘jongeren’ waarmee de problemen zich opstapelen!!), zodat elke zin van uitbreiding van de bestaande bevoegdheden mij ontgaat. Meer dan de gelegenheid kritiek te smoren is het nog niet, en kan niet als opbouwend maar alleen defensief worden beschouwd.

Want van de noodzaak tot een meer strikte aanpak ben ik te overtuigen, maar eveneens ben ik er zeker van dat deze regering niet weet wat zij doet of zelfs zou moeten doen. Als ze al durven zou. De ambtelijke instanties doen weinig anders dan de bestaande vooroordelen (star, onbuigzaam en weinig creatief) tegen hun functioneren bevestigen en de ministers blijken onbekwaam effectief leiding te geven. Een extra complicatie is dat de regering er totaal niet op voorbereid bleek daadwerkelijk te moeten regeren.

Grappig, maar zeker in groter verband bepaald geen leuke constatering.

Dè grote ambivalentie van een politiek debat op dit moment is dat het een gedachtewisseling is tussen mensen die weliswaar gezag hebben, maar te weinig kennis van zaken. Daarbij gevoegd de belangen van het naderen van NL2021 maakt dit tot een debat van omzichtig manoeuvreren door regeringspartijen, die zich stellen tegenover eisen van grotere manoeuvres en meer resultaat door de oppositie. Resultaat zal het daarom niet hebben, en weinig andere invloed dan een vleugje stemmingmakerij met het oog op maart aanstaande.

13 reacties

 1. Gerrit Joost schreef:

  De meest gebruikte coronatest, de PCR-test, (b)lijkt zeer onbetrouwbaar. Een positieve PCR-uitslag BETEKENT NIET per definitie klinisch geïnfecteerd. Meer “besmettingen”, doch minder evenredige ziekenhuisopnamen en IC opnamen worden gemeld. Dit wijst hierop. Maurice de Hondt komt met een goed onderbouwd verhaal. Hij wordt als gek weggezet. Er wordt ons regelgeving opgedrongen zonder wetenschappelijke onderbouwing. Uiterst zorgelijk. Als het RIVM de 1,5m niet kan onderbouwen, waarom toch opgedrongen? Niet samenscholen, wel samen opgepropt in een vliegtuig. Hoe betrouwbaar en kundig is de WHO? Er is veel heel veel geld gemoeid met een vaccin. Wie trekt er aan de touwtjes. Met het goedkope (door WHO goedgekeurde) ivermectine in combinatie met het antibioticum doxycycline en zink zijn goede resultaten geboekt, evenals met het goedkope malariamiddel HCQ (hydroxychloroquine) in combinatie met azitromycine plus zink orotaat. Een nieuw middel mag niet versneld op de markt gebracht worden als er al werkende middelen zijn. Worden daarom de positieve resultaten met andere middelen als kwakzalverij weggehoond? De belerende schoolmeester op bloemige sloffen komt niet over als een man met visie. Hoe krijgen we met elkaar een zinvolle en adequate kijk op het virus. Hoe komt het dat nertsfokkerijen besmet raken? Lijkt me geen contactoverdracht. Hoe dan wel? Raken er meer dieren besmet? Overvliegende vogels…. In het OMT/RIVM en minister heb ik geen vertrouwen.

 2. Ian schreef:

  Het zijn een stel incompetente ijdele hooghartige corrupte klootzakken bij elkaar, kabinet, 2e kamer en rivm. Je zal gvd een dierbare begraven hebben door het gelieg, gedraai en geklungel van deze bende nitwits.

  https://twitter.com/pimgunzel/status/1293457311479017477

 3. Tommie schreef:

  Als test specialist kan ik zeggen dat de PCR-test een validiteit (validity) heeft die in de buurt van 0 ligt en een zeer gebrekkige betrouwbaarheid (reliability) bezit. Het tweede is erg, het eerste fataal. De test meet niet wat er gepretendeerd wotdt. Vandaar dat er op de IC’s geen covidpatienten liggen.

 4. BegrensEuropa! schreef:

  Wat we het hardste nodig hebben in deze fase van de coronacrisis is hoop en duidelijkheid. Het kabinetsbeleid lijkt er vooral op gericht om het volk dat te onthouden. Dat komt door de beleidsbrede treurnis. Daar kan niemand omheen.

 5. Wim schreef:

  Van Haga: Statistisch gezien is de corona crisis voorbij.Er is geen reden om vrijheden verder te beperken. Steeds minder besmettingen. Besmettingen die er zijn, zijn PCR-positief. Dat wil zeggen dat slechts de aanwezigheid van een stukje viraal RNA geconstateerd wordt. Ook worden er steeds meer jongeren getest. Het percentage (!) van de PCR-tests dat positief is gaat omlaag en zit nu op 0,82%.

 6. Juanito schreef:

  Praten wij over een ‘crisis’ of een ‘hoax’ als op grond van de cijfers is gebleken dat slechts 0,03% van de mensen bevattelijk is voor dit virus.

  https://youtu.be/EYeBudjsl98

  Dit is een van de vele voorbeelden van een autoriteit op dit gebied. Of zou het verstandiger zijn af te gaan op de ‘autoriteit’ van een gekochte/gesponsorde Afrikaanse medicijnman, op grond waarvan regeringen in binnen- en buitenland nu al een half jaar over elkaar heen buitelen welke burger vijandige en grondrecht schendende onzin maatregelen nu weer ingevoerd moeten worden.

  Het is een ongekende burger bedreigende farce, dit macabere toneelstuk.

 7. Raymond Peil schreef:

  Diep triest en treurig om te moeten constateren dat we geen steek verder zijn gekomen dan wat ik twee weken eerder schreef: Redeloos, reddeloos, radeloos >>
  http://verenoflood.nu/corona-maakt-redeloos-radeloos-reddeloos/

 8. Cro Magnon schreef:

  Asscher doet een Sylvanaatje als hij vindt dat de gederfde inkomsten gecompenseerd moeten worden. Om met Kevin Kreuger te spreken: “Van welk geld?”. De pensioenpotten zijn naar de ECB, de spaarpotten gaan naar Italië en de belastingen naar de EU.

 9. Mike Brandenburg schreef:

  @Gerrit Joost, op een klein puntje geheel met je eens. De anderhalve meter word door het RIVM wél onderbouwt, de noodzaak word echter niet onderbouwt. De reden hiervoor is doodsimpel, die is namelijk niet te onderbouwen, kijken we naar onderzoeken in de ghele werled dan wijst meer en meer op aerosolen, de sekte leden van het coronavirus moord ons allemaal uit geloof, roepen dan echter het is niet peer-reviewed, daar waar de eigen onderzoeken ook niet peer-reviewed leidend zijn en moeten worden gevolgd.

  Het probleem met de onderbouwing van de noodzaak voor de anderhalve meter ligt in het door de RIVM aangehaalde onderzoek uit de jaren 30 vorige eeuw, dat onderzoek heeft onomstotelijk bewezen dat de grote druppels binnen een meter inderdaad ten alle tijden neerslaan, hiermee onderbouwt het RIVM de anderhalve meter, vervolgens wordt het onderzoek in een hoekje geflikkerd. Maar wat zegt het onderzoek nog meer, het onderzoek zegt dat bij blootstelling aan aerosolen de testsubjecten bij een virus 55x vaker besmet werden dan bij de van dichtbij in de luchtwegen geblazen grote druppels. Dus in een slecht geventileerde ruimte heb je 55 keer meer kans besmet te raken met ene virus dan bij iemand die van dichtbij krachtig in je gezicht hoest. Dat laatste is iets wat sowieso zo goed als niet gebeurd, doet men het dan gaat men in de regel in een reflex naar eigen hand of arm, we zien zo goed als nooit iuemand bij iemand anders van dichtbij in het gezicht hoesten. In dat zelfde onderzoek kwam ook naar voren dat volgens hetzelfde principe bacterien 27x besmetteljker zijn via aerosolen dan via de grote druppels.

  Men negeerd die uitkomsten, men gaat nergens op in wanneer het word aangedragen en men doet alsof deze conclusies uit het onderzoek niet betrouwbaar zijn, de anderhalve meter is dat volgens hen wel… Het bekende geval van eruit pikken wat je bevalt en de rest verzwijgen. Het past ook in lijn met het gelekte rapport van het RIVM dat men onder de pet wilde houden met betrekking tot de noodzaak van ventilatie, en de weigering van het RIVM en de GGD om de data beschikbaar te stellen om de ventilatie in de brandhaarden te onderzoeken, dit zou immers veel aan het licht kunnen brengen, daar bovenop is het verontrustend dat de microbioloog die toegang tot de informatie vroeg en niet kreeg tevens is gevraagd het hier niet met de media over te hebben, dus niemand mag weten dat toegang is ontzegt en dat de GGD en RIVM niet willen dat het onderzocht word, een zeer kwalijke en ongewenste situatie.

 10. Fran schreef:

  Hugo zou een prima kampbewaker zijn.
  Korte duidelijke opdrachten, het liefst met een wit lijntje.

  https://mobile.twitter.com/Leonvangalen99/status/1293550870685192193?s=20

 11. Fran schreef:

  Ergens in mei is nog 75 jaar vrijheid gevierd. Welke vrijheid precies bedoeld werd, is me nog minder duidelijk dan toen.
  Succes ermee, daar In Nederland.

 12. Wim schreef:

  @Fran Had u dan nog niet opgemerkt dat de ’75 jaar vrijheid’ pure manipulatie was? We vierden/herdachten dat het 75 jaar geleden was dat we bevrijd werden van de Duitse bezetting. Wat in de daarop volgende 75 jaar gebeurd is, is heel ander verhaal.

 13. Gerrit Joost schreef:

  @ Mike B. – Dank voor correctie en leerzame aanvulling!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.