DE WERELD NU

Over AltRight en de beweging in Nederland

AltRight

De AltRight is een beweging die veel stof doet opwaaien de laatste tijd.

AltRight is een vaak onbegrepen beweging die makkelijk voor nazi’s wordt weggezet, mede vanwege woordvoerders als Richard Spencer die zeer onduidelijk blijven over hun houding tegenover nationaalsocialisme. We zouden kunnen zeggen dat de huidige regering in Amerika een van de regeringen is die de uitgangspunten van AltRight het dichtst benadert, onder Trump-aanhangers is deze beweging dan ook populair.

Wat is de AltRight? Dat dienen we eerst te weten. De afkorting staat voor Alternative Right. Waar het op neerkomt is dat het rechts-conservatieven zijn die zich tegen de mainstream media keren en vaak een vorm van blank nationalisme omarmen. De tv-persoonlijkheid J.J. McCulough omschreef het als volgt:

The “Alternative Right,” or more commonly, the “alt right” is a diverse assortment of people, mostly online, who identify as right-wingers but consider themselves either opposed to, or profoundly alienated from mainstream American conservatism — usually because they view it as being too liberal, or preoccupied with the wrong issues.

The “alt right” exists mostly in the form of an archipelago of blogs, podcasts, and social media accounts, many of which center around a single pseudonymous commentator. The ideologies espoused by “alt right” types can vary greatly, but broadly speaking includes certain sorts of extreme libertarians, immigration critics and “race realists” (basically intellectual racists and anti-semites), “neo-reactionaries” (who argue against democracy, human rights, and other manifestations of modernist philosophy), and anti-feminists, including some of the “Men’s Rights” crowd. But there is also a more generic or moderate flavor of alt right thought that may not fully embrace any of the above agendas, but still be sympathic to their contrarian messages of skepticism towards prevailing conventional wisdom on matters like race, gender, and party politics.

Bij veel mensen is AltRight bekend via Milo Yiannopoulos, een Joodse conservatief die de politieke correctheid bekritiseert en deze ook op universiteiten bestrijdt.

Bij RTL Late Night beschuldigde Umberto Tan Thierry Baudet ervan dat hij een selfie nam met Milo, die volgens hem een “erkende racist” is, waarop Baudet dit tegensprak dor Milo’s Joodse en migratie-achtergrond.

null

Er is echter een conflict ontstaan binnen de AltRight-beweging en Richard Spencer, de huidige nieuwe voorman van AltRight, riep aan hangers op om zich te distantiëren van Milo:

null

null

Het probleem tussen alt-lite en alt-right wordt het meest duidelijk in dit stuk van Hunter Wallace:

null

Daarbij wordt in de comments duidelijk dat sommigen zelfs afstand wllen doen van de term “alt-lite” en willen dat de term “cultural libertarians” wordt gebruikt, omdat ze teveel zouden meeliften met de AltRight:

null

null

De filosofische grondlegger van het blanke nationalisme van de AltRight is Jared Taylor, door sommigen een “intellectuele racist” of blanke suprematist genoemd, door anderen een blank nationalist of rasrealist.

Jared Taylor is de oprichter van American Renaissane, een website die zijn ideeën naar buiten brengt. Onder de artikelen is er een als The Strange Death of Europe:

null

In een artikel dat als klassiek American Renaissance artikel wordt gezien, Race and Intelligence, the Evidence:

null

In Nederland weigert vooral Joost Niemöller de politiek-correcte ideeën te omarmen die IQ-verschillen tussen rassen op principiële gronden afwijzen.

Ook was er een podcast waarin de Brexit, Trump en de zege van Le Pen in de eerste ronde binnen het kader van blank nationalisme worden bekeken.

Tot een van de meest controversiële onderwerpen – die niet zelden makkelijk de grens met antisemitisme overschrijden kan – is de plek van Israël in het westen ter discussie stellen. Maar als tegenbeweging van politieke correctheid die de Altright is, wordt ook over de invloed van Israël of Joden gesproken. In tegenstelling tot neo-nazi’s of vele moslims in de Arabische wereld probeert men op een beschaafder manier over dit onderwerp te spreken. Het zijn de extremere vormen in de Altright die zich soms hiermee bezighouden. De altrighter Tara McCarthy interviewde professor Kevin McDonald, auteur van “Critique of Culture” over het onderwerp:

null

Sommige takken van de Altright beogen een blanke ethnostaat:

null

Een bekende altrighter kwam al in een controverse door er over te tweeten:

null

Verschillende BN’ers en journalisten hebben de Alt-right al op hun eigen wijze beschreven, zo omschreef Mark Lievisse Adriaanse, journalist bij het NRC, de beweging als “movement, een vriendelijke naam voor een beweging die eigenlijk gewoon bestaat uit seksistische, racistische witte mannen“, Republiek Allochtonië beschrijft de beweging als “AltRight is een verzameling extreemrechtse individuen, groepen, ideologen en websites. Het gaat om een losjes georganiseerde gemeenschap die zich vooral online actief verzet tegen alles wat als ‘politiek correct’ wordt beschouwd. Ook Michiel Vos vergeleek Altright deze woensdag bij RTL Late Night met extreem-rechts.

Dat het nieuw rechts en Altright niet hetzelfde zijn, blijkt bij meer conflicten tusen deze twee bewegingen, zo wil Mike Cernovic zich duidelijk profileren als nieuw rechts, maar neemt hij afstand van het blanke nationalisme van Altright:

null

null

Je kunt een beweging het beste begrijpen door met de leden zelf te praten, dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb een aantal Nederlandse Altrighters gevraagd om de beweging uit te leggen.

Het beeld dat terugkomt is van een beweging die nationalisme naar een nieuw niveau wil tillen:

Geen treinen naar het oosten maar een toekomst voor Europa.
Het willen opkomen voor je eigen volk, geschiedenis en cultuur is niet extreem of racistisch. Als Japan voor Japanners is en Israël voor Israëliërs, waarom mag Nederland dan niet voor Nederlanders zijn?

Als Europa haar grenzen sluit voor migratie uit niet westerse landen en weer trots durft te zijn op haar geschiedenis, haar mensen en haar cultuur, zijn we een hele belangrijke stap verder.

Het Alt Right is een gevarieerde groep zonder een homogene ideologie, echter worden de meeste aanhangers misselijk van de Godwins die op ons worden geplakt.

Aldus @AltRightNL

Er is onder de Nederlandse altrechts websites onder andere een startmix pagina aangemaakt door @AltRechts. Onderwerpen die er te vinden zijn zijn anti-feminisme, Zuid-afrika en het “white genocide” idee.

null

Er staan ook links naar Nederlandse altrechts websites onder de kop “Dutch altright”.

Bij wat we zouden kunnen zien als de officiële website van de Altright, schreef Vincent Law een artikel over een conferentie van de Nederlandse Altright groep Erkenbrand op zaterdag, 14 oktober. Onder andere Jared taylor, blank nationalist en oprichter van American Renaissance en Colin Robertson spreken er. Eerder zou ook Joost Niemöller komen spreken, maar hij heeft later besloten om niet meer deel te nemen en op zijn website uitgelegd waarom.

null

Erkenbrand is een groep die de Nederlandse Altright vertegenwoordigt en al op verschillende wijzen in het nieuws is geweest; zo heeft Wierd Duk ze geïnterviewd en heeft De Correspondent een onderzoek naar ze gedaan. Door Jalta ook wel de nieuwe Thule-Gesellschaft genoemd. Ewout Klei noemt het in dit artikel op het linksige Jalta “een Alt-Rechtse, racistische club van zo’n 25 mensen“.

Ik heb een woordvoerder van Erkenbrand een aantal vragen gesteld. Ten eerste naar een reactie op de beschuldiging van onder andere Joost Niemöller dat een aantal van hum artikelen,zoals Wat maakt het eigenlijk uit als het blanke ras uitsterft?, Rassenvermenging als wapen en Op zoek naar een Germaanse spiritualiteit gelijk zouden staan aan nazisme:

Joost beschuldigt Erkenbrand ervan dat wij een etnostaat willen en tegen gemengde huwelijken zijn. Dat klopt. Zijn conclusie dat dit op gewelddadige wijze zou moeten verwerpen wij echter. Wij pleiten voor remigratie door economische incentieven en we nemen liever het incentief weg voor gemengde huwelijken (massamigratie, multiculturalisme) dan dat we gezinnen gaan opsplitsen.
De Amerikaanse alt rights notie van een etnostaat beslaat ook niet perse heel de VS. Projecten als Cascadia pleiten voor gescheiden staten voor blanken, zwarten en Aziaten binnen de VS. Zonder noodzaak voor geweld.
100% homogeen zal nooit meer lukken en kan inderdaad alleen door geweld. Daarom zullen wij kleine groepen moeten accepteren.

Als libertair ben ik persoonlijk überhaupt tegen dingen opleggen via de staat. Al is dat een punt waar veel verdeeldheid over heerst binnen de Altright.

Veel mensen in een gemengd huwelijk zouden aanstoot nemen aan de uitspraak over gemengde huwelijken. Hoe zou Erkenbrand reageren op iemand die hen daarop aanspreekt?

Dat hij vooral zijn eigen nageslacht benadeelt. Dit maakt hen een maatschappelijk buitenbeentje en biologisch minder stabiel. Bijvoorbeeld: een gemixt ras heeft vaker psychologische stoornissen en kan vaak geen orgaantransplantaties krijgen.

Op de vraag hoe dan onderscheid gemaakt wordt en of een tweede generatie Fransen of een geïmmigreerde Pool welkom is, is het antwoord:

Als je gaat vragen over Polen of Fransen dan vraag je eigenlijk, wat is blank. Er zijn natuurlijk gradaties van verschil, maar blanken verschillen onderling veel minder dan blanken en bijvoorbeeld Aziaten.

Over hoe Erkenbrand aankijkt tegen de reputatie die men heeft, zei hij het volgende:

Wij vinden het weggezet worden als nazi’s en fascisten, zonder weerspraak, door de Volkskrant en NRC teleurstellend, doch voorspelbaar. Daarentegen zijn de interviews met Elsevier en het AD veel eerlijker (zij spraken ons dan ook in tegenstelling tot VK en NRC).
Degene met een kritische blik en bereid in gesprek te gaan zal onze standpunten begrijpen. De Volkskrant lezer word zoals gewoonlijk geïndoctrineerd.

Hoe wil Erkenbrand het Altright gedachtegoed uitdragen?

Cultuurverandering. De Altright komt voort uit verzet tegen “rechts” dat nooit haar beloftes waarmaakt en al 60 jaar naar links opschuift. Ook: het overnemen van linkse tactieken.
Dus mikken wij op cultuur, op instituten en op politiek.

Ewout Klei van Jalta beschreef Erkenbrand als racistisch en antisemitisch, hoe kijken ze daar bij Erkenbrand tegenaan?

Wat betreft Klei: racistisch, hangt af van zijn definitie maar we erkennen rassenverschillen en verbinden daar sociologische conclusies aan. Antisemitisme, daar nemen wij geen positie over in.

De beschuldiging van antisemitisme wordt gefundeerd met het navolgende citaat dat Ewout Klei vond:

Joden zijn een duidelijk distinctief volk van de Europeanen die daarom in hun thuisland horen in plaats van tussen de Europese landen in. En als dat motief alleen niet genoeg is voor het standpunt om Joden niet bij Europeanen te laten wonen, komt er ook nog eens bij kijken dat Joden een agressief volk zijn jegens niet-Joden.

Bij navraag stelt Erkenbrand dat het om een vertaald artikel gaat dat later is weggehaald:

Er is ooit een artikel op de site gezet, een vertaling van Greg Johnson, dat joden kort benoemt. Maar dat hebben we er later uitgehaald.

In De Correspondent verscheen een data-analyse van Dimitri Tokmetzis over Erkenbrand, die hij gemaakt had middels het Twitteraccount van Erkenbrand. Het commentaar van Erkenbrand daarop is:

Erkenbrand is niet vernoemd naar Tolkien- dat is een fabel verzonnen door Dhr. Wagenaar (alsmede ons antisemitisme en onze aantallen- hij had ons gewoon erover kunnen interviewen).
Dat Dhr. Tokmetzis en alle andere media dit kritiekloos overnemen zegt al veel over de objectiviteit van het onderzoek.
Wat de data uitwijst is dat wij de meest rechtse beschikbare MSM delen en bespreken. Dat wij dit “belangrijk” vinden vind ik een rare categorisatie- voor een groot deel bekritiseren wij juist deze sites en personages als te liberaal en niet bereid echt tegen links in te gaan.
Bijvoorbeeld dat infowars gedeeld zou worden als iets serieus- en niet als iets belachelijks om over te lachen.
Ook klopt de dataset niet. Ik heb nog nooit iemand over Ms. Nanninga gehoord binnen de Altright, tot Dhr. Tokmetzis ermee kwam.

Dimitri Tokmetzis gaf desgevraagd het volgende antwoord over hoe het onderzoek werkt:

De data zien niet toe op Erkenbrand zelf, maar op de volgers en vrienden van Erkenbrand.

Dit is een vrij normale manier van exploratief onderzoek (het is nog lang niet afgerond, maar een eerste stap – helaas hebben veel mensen dat niet zo gelezen). Sociale media lenen zich er goed voor om gemeenschappen te vinden. Dat kunnen allerlei verschillende gemeenschappen zijn, hele expliciete, bijvoorbeeld politici, of journalisten, of minder expliciete, zoals gemeenschappen rondom een bepaalde interesse, waarvan de mensen waarschijnlijk niet eens doorhebben dat ze tot die gemeenschap behoren. Sociale netwerkanalyse wordt erg veel gebruikt, m.n. door de grote webgiganten, juist om dit soort gemeenschappen te vinden. Ook in de sociale wetenschappen is deze vorm van analyse al jaren erg populair.

In mijn onderzoek richt ik me niet alleen op Erkenbrand en ook niet alleen op Twitter – ik heb nog veel, veel meer data. Het idee is dat je op verschillende manieren bekijkt hoe gemeenschappen met elkaar communiceren, waarover ze het hebben, etc. Daarmee krijg je inzicht in welke thema’s belangrijk zijn, maar, belangrijker nog, wie belangrijk zijn in die gemeenschappen. Dat geeft mij dan een aanwijzing om eens verder te gaan praten met mensen. Zo’n analyse is echt maar het beginpunt van verder onderzoek. Je moet het altijd valideren.

Je moet echter ergens beginnen – in dit geval ben ik bij vrienden en volgers van Erkenbrand (en andere bewegingen trouwens) begonnen. Vervolgens kijk je of er überhaupt iets van een gemeenschap is. Die kun je nog langs een controlegroep leggen (ben ik nu mee bezig). Vervolgens kijk je of je mensen analyseert die voor jouw analyse niet interessant zijn, of dat je mensen hebt gemist. Vervolgens ga je van die nieuwe groep informatie verzamelen en die weer analyseren. En dat kun je nog een of twee keer herhalen.

Zoals gezegd, dit levert alleen maar aanwijzingen op, vandaar de vele mitsen en maren in mijn stuk hierover. Kortom: dit is echt nog het begin van het onderzoek, er ligt nog veel werk in het verschiet.

Dat het Altright soms grenst aan nazisme en onduidelijke scheidslijnen heeft, bleek toen eerder dit jaar veel kritiek ontstond over een website met de naam AltRechts maar van onduidelijke herkomst. Deze site had een lijst van ‘staatsvijandíge Joden’ samengesteld. Republiek Allochtonië berichtte dat de website met namen ook rondging op sociale media, alvorens uit de lucht te gaan:

null

Onder andere het CIDI wilde deze website offline. Joost Niemöller schreef erover:

En ja hoor. Er is ook een Nederlandse site die Joden apart zet ‘omdat we het recht hebben te weten met wie we te maken hebben.’ Onder het mom van ‘Altright.’

Altright in de VS is niet de naam van een organisatie, maar van een ‘subcultuur.’

Er zijn geen regels. Antisemieten worden niet uitgesloten, want er is niemand die iets kan uitsluiten. Neonazi’s voelen zich hiertoe uiteraard aangetrokken. Voor hen is dit een kans om toegang te krijgen tot de mainstream, ook omdat grote sites als Breitbart worden gerekend tot de Alt Right. Zelf lijken ze daar bij Breitbart ook geen moeite mee te hebben. Het gaat, schrijven ze bij Breitbart om ‘intelligentie’ en ‘provocatie.’

Een afbeelding van de website:

null

Is dit de Nederlandse Altright? Er zijn ook Joodse Altrighters, maar daarover later meer. De herkomst hiervan staat evenmin vast. Dat de beweging onbegrepen is en verdacht gevonden wordt blijkt onder andere door de wijze waarop er door sommigen over geschreven wordt. Varianten die in een nationaalsocialistisch, anti-Joods spectrum maken dat logisch, maar bewijzen evenzeer hoe onnauwkeurig en breed het tapijt is waaronder dit tezamen wordt geveegd..

Wellicht heeft deze website het beeld van de Nederlandse Altright voor Joost bepaald. Op 6 Juli publiceerde hij een artikel, waarin hij het volgende schreef:

null

De Nederlandse alt-righter @Dutchman_1989 die ik erover sprak ergerde zich aan Joost zijn interpretatie en zei het volgende:

Joost moet überhaupt begrijpen dat het ideologische inkt van AR nog niet op het papier is opgedroogd. Er is in strikte zin geen “AR”. Het is een decentrale beweging die in te delen is in deelgroeperingen, die op bepaalde vlakken aan elkaar raken. Je moet AR zien als een Venn-diagram.

Wat we nog niet belicht hebben zijn de memes van Pepe the Frog, die maar al te graag gebruikt wordt door de Altright internet-gemeenschap, die zeer divers en niet alleen maar blank is, om de politiek-correcten te stangen:

null

Het Altright in Nederland is actief op sociale media, maar ook via Erkenbrand dat via altright.com genoemd is en het Identitair Verzet en bloggers als Sjors Remmerswaal is Altright in Nederland een levende gemeenschap. Het moge duidelijk zijn dat Altright een spectrum is, niet iedere Altrighter is extreemrechts of neigt tot geweld, maar binnen dit spectrum vallen ook extreemrechtse websites die meeliften met deze nationalistische georiënteerde beweging. Ook groepen als Erkenbrand, die tegen gemengde huwelijken zijn zullen sommige mensen schokkend vinden.

Er zijn echter ook Amerikaanse boegbeelden als Stefan Molyneux en Lauren Southern die de grote migratiestromen bekritiseren en uitdragen dat blanken een minderheid zullen vormen in de toekomst, zonder gewelddadige visies te etaleren. Ook mensen met een Joodse achtergrond profileren zich als Alt-rechts, en het blanke nationalisme, dat veel linkse Joden verafschuwen. Wat de Anti-Defamation League er niet van weerhoudt joodse Altrechtsers zoals Laura Loomer als haatpersonen te kenmerken.

Ze tweette het volgende toen de ADL haar als haatpersoon bekend maakte op hun lijst:

null

En:

null

In Nederland hebben we op dit moment geen Lauren Southern of Stefan Molyneux, hoewel ik Joost Niemöller en Erik de Vlieger het dichtste in de buurt komen vindt, met hun tweets over omvolking. Ook Thierry Baudet komt met sommige van zijn uitspraken en standpunten dichter in de buurt van Altright dan bijvoorbeeld Geert Wilders. Toch profileert geen enkele van deze BN’ers zich als Altright. Wellicht dat dit komt door de extremiteiten die voorkomen in het Altright-spectrum. Dit heeft tot gevolg dat geen enkele BN’er zichzelf met deze beweging wil profileren.

Juist doordat er zo lang een taboe heeft gerust – en soms nog – op zaken die objectief besproken zouden moeten kunnen worden, is het spectrum dat de Altright bestrijkt enorm breed. Ook door de relatieve jeugd van veel belangstellenden zie je aberraties van mensen die een klok hebben horen luiden maar geen idee hebben van wat de klepel kan aanrichten. Maar sociaal gezien is de huidige Altright vooral een soort oersoep van meningen, van waaruit interessante nieuwe politieke richtingen zouden kunnen ontstaan als ze de tijd krijgen uit te kristalliseren.

4 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Er valt van alles op te steken uit dit artikel. Bedankt.

  MAAR:
  Waarom laten mensen zich in hokjes stoppen ?
  Waarom gaan mensen in “groepen” / “bewegingen” / enz.

  Al dat groeps-gedoe, daar komt alleen ellende van.

  Ik ben vrij geboren, behoor tot geen enkele groep – en ben van plan dat zo te houden:
  ‘niemand’s baas, en niemand’s knecht’.
  [ Wel kan ik actief zijn in een democratische organisatie, waarvan ik de hoofdzaken
  onderschrijf. Maar dat is in wezen: praktisch en vrij burgerschap, om mijn bijdrage te leveren. Of opkomen om mijn democratische land, of democratische beschaving,
  te beschermen.]

 2. Cool Pete schreef:

  p.s.:
  MAKE THE WEST GREAT AGAIN.

 3. Victor Onrust schreef:

  Een nuttig overzicht!

 4. Mohammed Brinkman schreef:

  Ik mis toch wel een verwijzing naar de grootste Nederlandse Alt Right personage: Jason Bergkamp. Een zeer gevaarlijk figuur!