DE WERELD NU

Als Mosul valt …

Mosul

Het Iraakse leger, de Turkse troepen en de Koerdische milities, alsmede de Sjiitische milities die in Irak actief zijn, hebben de aanval op Mosul geopend.

De aanval op Mosul is dan wel geopend, maar IS lijkt van plan tot de laatste man stand te houden. Vermoedelijk zelfs letterlijk, want een uitweg is er voor de belegerden eigenlijk niet meer. Mosul, met nog steeds circa een miljoen inwoners aanwezig, heeft de potentie om het volgende Aleppo te worden in het IS-drama.

Zoals vaak in dit soort situaties, waren voorafgaand aan de finale aanval al onderhandelingen gaande over wie wel, en wie niet de stad binnen trekken mocht. De Iraakse regering heeft manhaftige pogingen gedaan de Turkse soldaten terug maar hun land te krijgen, maar het Erdogan-regime ziet een te mooie kans een oude Turkse droom te realiseren om zich door zoiets als internationaal erkende grenzen te laten weerhouden. Turkije heeft nu een kans een deel van de vredesverdragen van na de Eerste Wereldoorlog (Sèvres en de Sykes-Picot overeenkomst) te compenseren, en Erdogan zal zich die kans niet laten ontnemen. Ook pogingen de Turken buiten de eindstrijd om Mosul te houden zijn door Erdogan c.s. genegeerd.

De Iraakse regering heeft daardoor alle redenen zich ernstig zorgen te maken over de toekomstige integriteit van Irak. De Turken op hun beurt eisen dat de Koerden buiten Mosul zullen blijven, en ook zij lijken hun zin niet te krijgen. Met als levensgrote kans dat de nederlaag van IS niet meer zal zijn dan een voortzetting van een andere, oudere oorlog in een iets veranderde setting. Niets om naar uit te kijken.

Er is nog iets om niet naar uit te kijken: dat wat de sjiitische milities gaan doen als Mosul valt. Ik schreef daarover precies een jaar geleden al iets, en de geldigheid daarvan staat nog rechtovereind. Al heeft de Irakese regering zich beter hersteld dan ik toen verwachtte, dat doet niets af aan de slachting die de sjiiten zullen proberen aan te richten onder de verliezers. Burgerslachtoffers? Dat zijn soennieten, en alle soennieten zijn voor sjiiten de vijand. Officieel is afgesproken dat de sjiiten buiten Mosul halt zullen houden, maar deze milities zijn ook nuttig kanonnenvoer voor generaals die hun eigen troepen liever zo ongeschonden mogelijk houden vanwege toekomstige zaken zoals ik die hierboven al noemde. Wees er daarom zeker van dat die milities aan de strijd zullen deelnemen in een actievere rol dan ons nu wordt voorgespiegeld.

De BBC meldde vanmorgen enthousiast dat al twee luchtaanvallen van de Amerikaanse coalitie op het slagveld waargenomen waren. Juist. Maar die coalitie heeft al herhaaldelijk getoond op cruciale momenten dat de Amerikanen hun partners niet in de hand hebben als het ruw wordt. En dat het ruw worden gaat betwijfelt niemand.

In Syrië hebben de zogeheten gematigden – ditmaal de door Turkije gesteunde Turkmenen – het stadje Dabiq op IS veroverd. Daar werd niet zwaar on gevochten, het leek sterk op de al bijna gebruikelijke wisseling van de wacht waar de Syrische opstandelingen al enige tijd extreem goed in zijn. De dominante militie wordt de formele bezetter, een verder blijft alles zoals het al was. De Amerikanen zijn de enigen die zeggen het te geloven, en de westerse media berichten er daarom dienovereenkomstig over. Verder geen nieuws.

5 reacties

 1. Thomas schreef:

  Inderdaad wonderlijk. De Turken sturen hun vooruitgeschoven hulpverleningstroepen ofwel Turkmeense soennieten naar Dabiq en zonder slag of stoot gaat IS weg.
  Het lijkt wel of er een afspraak gemaakt is en de situatie in feite alleen in naam verandert.

 2. Cool Pete schreef:

  1. De soennitische islamo-fascist Erdogan is al twee shiitische landen: Syrie en Irak, militair binnen gevallen. En voert een verdrijvings-/uitroeings-oorlog tegen de Kurden.
  2. Er gaan speculaties, zie Freedom Outpost.com, dat men bang is, dat op aandringen
  van de black muslim Obama, ISIS vrije aftocht krijgt, om in Syrie tegen de alavitische regering van Assad te vechten…..

 3. Cool Pete schreef:

  Weer moet ik in herinnering brengen, dat het de Muslim Broederschap was, die zo’n vijf jaar
  geleden, deze [burger-]/godsdienst-oorlog in Syrie begonnen is.
  ISIS is gestart uit resten van [de soenniet] Saddam Hussein’s elite-garde, pleegde de wreedste terreur, maakte overal wapens buit en “kaapte” de oorlog in Syrie.

 4. carthago schreef:

  Mosul zou overigens onder Is ook wreed sterven maar dan wel tergend langzamer.
  Het ergste is inderdaad het islamitische ottomaanse belang van de geitenneuker, de volgende apocalyps dient zich dus reeds aan.Het gehele midden oosten is een eeuwenlang islamitisch bijltjesdag.

 5. Bob Fleumer schreef:

  Waarom spuiten ze de hele stad niet onder een sterk slaapmiddel? Iets wat de mensen, soldaat of niet, voor 24 uur platlegt zodat ze ontwapent kunnen worden?