DE WERELD NU

Allochtoon, buitenlander, medelander? Het gaat niet om het wóórd

allochtoon

Geef het beestje maar een naam. Buitenlanders, medelanders, allochtonen, of toch maar pipo’s?

Immigranten zijn door de Nederlandse overheid al met talloze verschillen termen aangeduid. Steeds met de bedoeling om het imago van immigranten te verbeteren. Het woord allochtoon is tegenwoordig de gangbaarste overheidsterm om immigranten en eventueel hun nakomelingen mee aan te duiden. Een krampachtige, politiek correcte dubbelsalto met schroef.

Allochtoon is een term uit de bodemkunde en betekent: elementen in een aardlaag, die van elders afkomstig zijn. Zoals bijvoorbeeld stenen die door een gletscher zijn meegevoerd.

Deze term werd door de overheid rond 1990 als benaming voor immigranten en hun nakomelingen ingevoerd, officieel “uit de behoefte om op een andere wijze dan via nationaliteit de etnische herkomst van personen te achterhalen” (“De Integratie Paradox“, 2004. Hans van Amersfoort, Instituut voor Migratie en Etnische Studies, Universiteit van Amsterdam). In de praktijk echter eerder, omdat de overheid de stupide gedachte had opgevat, dat men het oordeel van de bevolking inzake immigranten kon veranderen, door hen met een andere term dan buitenlander aan te duiden. Het woord buitenlander deed immers veel te duidelijk denken aan iemand, die per definitie géén Nederlander is.

Dat was niet de bedoeling; immigranten dienden door de autochtonen juist als Nederlanders te worden gezien. Dit als vermeend panacee voor wat de overheid als racisme en discriminatie bestempelt, maar welbeschouwd slechts feedback over de stand van zaken van immigratie en integratie(beleid) is. De overheid heeft het eerst nog met Medelanders geprobeerd, maar dat sloeg niet aan: té drammerig en té vingertje-zwaaierig. Allochtonen was nietszeggender, en leek dus geschikter voor het kneden van de publieke opinie.

Helaas voor de politiek correcte uitvinders van de term, betekent allochtoon in de volksmond inmiddels gewoon weer precies hetzelfde als destijds buitenlander. Namelijk: immigranten die het verrekken om de Nederlandse wetten, zeden en gebruiken te accepteren, zich vijandig opstellen tegenover het gastland, zich in de slachtofferrol wentelen, om privileges jengelen en dientengevolge door autochtonen als “profiteur” worden aangevoeld. Met allochtonen worden in dit geval grotendeels moslims van Turkse en Marokkaanse afkomst bedoeld. Maar ook: Antillianen (nota bene Nederlandse staatsburgers), Surinamers, Joegoslaven, Kaapverdianen, Somaliërs, andere Afrikanen en asielzoekers van verschillende oorsprong.

Opmerkelijk: in diezelfde volksmond worden immigranten die wél lekker meedraaien in Nederland, juist beslist geen allochtonen genoemd. Bijvoorbeeld Vietnamezen. Die worden gewoon Vietnamezen genoemd, en dat heeft in Nederland een positieve klank. Intolerantie tegen een andere cultuur kan “de volksmond” dus niet aangewreven worden: Vietnamezen staan cultureel even ver van een Nederlander af als een Marokkaanse moslim of een Ghanese asielzoeker. De “gevoelstemperatuur” van het woord waarmee verschillende immigrantengroepen aangeduid worden, blijkt sterk afhankelijk van het gedrag van die immigranten.

Wie gedacht had dat onze leidslieden wat geleerd hadden van het allochtoon-naamsverandering-echec: vergeet het maar. In 2005 proclameerde burgemeester Deetman van Den Haag, dat Haagse allochtonen niet langer allochtonen mochten worden genoemd, maar Hagenaars moesten worden genoemd. De creatieve Haagse Volksmond reageerde blitzsnel: de autochtone inwoners kenden zichzelf de bargoense naam Hagenezen (“Hageneize”) toe. En zo betekent in de Hofstad Hagenaars gewoon weer: immigranten die het verrekken om de Nederlandse wetten, zeden en gebruiken te accepteren, zich vijandig opstellen tegenover het gastland, zich in de slachtofferrol wentelen, om privileges jengelen en dientengevolge door autochtonen als “profiteur” worden aangevoeld. Waarmee Deetmans’ taalkundige staatsgreep door de koppige “Hageneize” op hilarische wijze om zeep was geholpen.

De politiek correcte traditie van voorál niks van je fouten leren, wordt nu voortgezet door de Tweede Kamerleden Kuzu en Özturk. Deze twee werden wegens véél te conservatieve islamitische ideeën uit de PvdA-fractie gekinkeld. Zij hebben nu een moslimpartij opgericht – DENK – die het woord allochtoon dus ook wil verbieden. En wég zijn al die “racistische vooroordelen” over islamitische allochtonen, nietwaar heren? Met terechte kritiek op het langjarige disfunctioneren van islamitische groepen in Nederland heeft het allemaal NIETS te maken.

Enfin. Je kunt de allochtonen ook gerust Pipo’s of voor mijn part Diamanten noemen. Indien het overheidsbeleid inzake integratie/immigratie, en de maatschappelijke houding van allochtonen niet drastisch veranderen, zal het niets uitmaken. Over een paar jaar betekent dan Pipo of Diamant in de volksmond gewoon weer een immigrant, die het verrekt om de Nederlandse wetten, zeden en gebruiken te accepteren, zich vijandig opstelt tegenover het gastland, zich in de slachtofferrol wentelt, om privileges jengelt en dientengevolge door autochtonen als “profiteur” wordt aangevoeld.

De Nederlandse volksmond is nuchter; zeer, zeer nuchter. En vertolkt genadeloos de broodnuchtere polderwijsheid, dat het niet om de verpakking, maar om de inhoud gaat. Wat voor mooie naam ze ook bedenken voor de diverse disfunctionerende allochtonengroepen: dat zal niets veranderen aan de houding van de bevolking. De verantwoordelijkheid voor maatschappelijke acceptatie ligt na 40 jaar tevergeefse tolerantie voor “allochtonen”, niet meer bij degene die de naam noemt, maar nog uitsluitend bij degene die de naam dráágt.

11 reacties

 1. carthago schreef:

  Mooi artikel, klip en klare duiding.
  Datgene wat zich tegenwoordig de overheid noemt kan zich inmiddels ook allochtoon gaan noemen.Een van het padje af geraakte zwerfkei.

 2. Frans Groenendijk schreef:

  Die van Hagenaars vs Hagenezen kende ik nog niet: prachtig!

 3. André van Delft schreef:

  Delvenaren zijn in Delft geboren en getogen, Delftenaren zijn er op latere leeftijd komen wonen.

 4. Karina schreef:

  Enkele suggesties van reaguurders GeenStijl:

  Personen met een autochtone beperking / Anderskokenden / niet-racist / VVV-er (Vijand van de Vrijheid) / product-van-een-gedwongen-huwelijk / Aliens / Ongewenste vreemdeling / ‘Verknipten’ (clitoraal) voor de vrouwen, ‘Ongeknipten’ (baard) voor de mannen / NADMAP (Een niet aan de maatschappij aangepast persoon) / Anders gepigmenteerde niet lagelandse uitkeringstrekkers

 5. Caroline schreef:

  De tegenstelling autochtoon-allochtoon is een valse, verzonnen om de autochtoon in de racistisch-xenofobe hoek te kunnen zetten. Brave burgers hebben wereldwijd en ongeacht geur, kleur of wat dan ook dezelfde belangen: het belang om met rust gelaten te worden door criminelen en staat, maar ik herhaal mezelf.

  Maar een roos die je mestvaalt gaat noemen of andersom, verandert niets aan de aard van het beestje.

 6. Hannibal schreef:

  @André

  Ik had altijd begrepen dat autochtone Delftenaren uit Dellef kwamen, de rest kwam in Delft wonen. Na 45 jaar wéét ik dat wel, maar voel me maar matig ingeburgerd.

 7. Tommie schreef:

  Inwoners van Utrecht heten Utrechters, maar de oer-Utrechters werden ooit Utrechtenaren genoemd. Dat onderscheid dient in ere te worden hersteld.

  Ich bin ein Utrechtenaar!

 8. Frans Groenendijk schreef:

  Toen ik Utrecht woonde leerde ik dat ‘Utrechtenaar’ een ander woord voor homo was! De grenzen zijn niet zo scherp.

 9. Willem Seepma schreef:

  Zullen we het dan voortaan maar hebben over “RODE PIPO’s” en “EIGENHEIMERS”… om binnen een rassendiscussie te blijven (van aardappels) en aan te haken op uw voorlaatste alinea.

  Persoonlijk vind ik “KARELS” en “PARELS” beter bekken…

  Beter nog om de hedendaagse waarheid gestalte te geven is een minimale wijziging waarin ieder zich wellicht kan vinden door #ALLOCHTOON te veranderen in #BOVENTOON

  Ik denk dat de boventonen zich hier ook prima in kunnen vinden?
  #HEBBENZIJOOKIETSOMTROTSOPTEZIJN

  Leuk stuk overigens @Merlot Vine

 10. - schreef:

  Nieuwe woorden bedenken kan altijd, ipv. autochtoon/allochtoon iets als hurkeplurkers en oeliewoelies, is dat minder ‘kwetsend’? Illustreert meteen het probleem dat er veel meer rekening wordt gehouden met -denkbeeldige- gevoelens van een hele grote groep mensen dan met iets nuttigs zoals het daadwerkelijk bestrijden van middeleeuws gedachtegoed.

 11. Cale schreef:

  Anders benoemen is gevaarlijke trend om te misleiden.
  Van Taliban naar Al Qeida naar ISIS naar IS naar Deash naar Al Nusra, enfin, ik heb nog veel meer benaming voor deze gruwelijke bende voorbij zien komen. Dit alles om je op het verkeerde been te zetten. Het is een smerige propaganda oorlog, die ook in Nederland woedt.