DE WERELD NU

AIVD en rechtsextremisme – een nieuwe politieke plaatsbepaling

Rationeel regeren

Als de overheid formeel onafhankelijke instituten als de AIVD toestaat giftige definities van rechtsextremisme te hanteren zijn we als land wel erg ver afgegleden.

“Het rechtsextremisme komt naar je toe deze zomer” had de ondertitel kunnen zijn van de schandalige GL-folder die de AIVD zojuist heeft uitgebracht als haar bijdrage aan de bestrijding van rechtsextremisme. Nog pas een paar jaar geleden werd – onweersproken – geconstateerd dat rechtsextremisme in Nederland niet of nauwelijks bestaat. Wel bestond er een scala aan politiek minder correcte overtuigingen, en die worden nu door de AIVD gesorteerd onder de categorie extreemrechts. Opdat zij geregistreerd en bestreden kunnen worden.

Dit is extreemlinkse etikettenplakkerij, waarmee de AIVD een heel nieuw discours van zaken die niet langer gezegd mogen worden aanboort, op straffe van maatschappelijke uitsluiting of zelfs juridisch ostracisme. Want dat dat laatste in de pijplijn moet zitten valt uit deze folder moeiteloos te destilleren. Het is het logische vervolg. De AIVD definieert vanaf heden de volgende zaken als extreemrechts:

 • vreemdelingenhaat;
 • haat jegens vreemde (cultuur)elementen;
 • ultranationalisme.

Natuurlijk is het woord ‘haat’ zo rekbaar als de ruggegraat van onze premier. Dat blijkt ook uit het vervolg van deze folder, waarin ongegeneerd wordt in gegaan op diverse stokpaardjes van partijen in de Tweede Kamer. Mainstream extreemrechts is volgens de AIVD tegenwoordig blijkbaar equivalent aan niet juichend en zingend bij de grens staan om de nieuwe bewoners van ons land binnen te halen. Min of meer in ieder geval. Maar er bestaan nog veel meer sinistere extreemrechtse mensen en groepjes, en vooralsnog maakt de AIVD zich daar – conform haar opdracht van rijkswege – voorlopig het meest druk om. Dat is niet minder geruststellend overigens. En passant wordt ook de definitie van bedreiging van de democratische rechtsorde opgerekt:

rechtsextremisme

Tot op heden werd extremisme vooral gelijk gesteld aan het gebruik van fysiek geweld, hetgeen ook de pointer is waarom deze AIVD-folder vanuit linksextremistische hoek is ingestoken. In die kringen beziet men elke verbale tegenstand als gewelddadig, waarop fysieke reacties gepast zijn. Dat die geest deze AIVD-folder doordesemt is onmiskenbaar. Dat wordt nog het duidelijkst onder het kopje Niet-gewelddadige dreiging van rechts-extremisten. Daar staat geschreven:

Het tweede aandachtspunt is de niet-gewelddadige dreiging tegen de democratische rechtsorde. Die wordt veroorzaakt door activiteiten als systematisch haatzaaien, bevolkingsgroepen demoniseren, intimideren of een sfeer van angst creëren.

Hieronder valt vrijwel alles dat niet binnen de goedgekeurde staatsideologie valt te rangschikken. Alleen bestaat die goedgekeurde staatsideologie nog niet concreet, al zijn de contouren in de media al wel degelijk herkenbaar. De AIVD vervolgt dan ook:

De dreiging die uitgaat van bijvoorbeeld het ‘intellectuele’, door de Amerikaansealt-rightbeweging geïnspireerde, rechts-extremisme, is niet-gewelddadig. Het Nederlandse alt-rechts heeft als doel hun zeer extremistische gedachtegoed, gebaseerd op rassenleer, algemeen geaccepteerd te maken. Als deze ideeën in de toekomst steeds gewoner zouden worden in de Nederlandse samenleving en ook geaccepteerd zouden worden in het openbaar bestuur, is dat een bedreiging voor de Nederlandse democratische rechtsorde.

We  zien hier twee dingen die zowel een politieke herschikking belichamen als dat ze bijzonder ongezond zijn:

 • Alles wat niet binnen een goedgekeurd kader kan worden gezien is volgen de AIVD nu (rechts)extremistisch. Daadwerkelijk fysiek geweld is geen bepalende factor meer.
 • Ook geweldloze democratische verspreiding van gedachten die niet zijn goedgekeurd worden als gevaarlijke rechtsextremistische infiltratie gezien. Het gebrek aan concrete definities hier houdt eenvoudig in dat alles wat als ongewenst wordt beschouwd, als rechtsextremistisch kan worden bestempeld. Dat gebrek biedt ruimte of zelfs een aanzet en rechtvaardiging tot McCarthyisme in de stijl van Mao’s Rode Gardisten.

De AIVD zal ons nog mededelen welke meningen als eersten ongewenst zullen worden verklaard.

De AIVD doet onderzoek naar rechts-extremisme om vast te stellen op welke manier en in welke mate sprake is van dreiging voor (het voortbestaan van) de democratische rechtsorde. Dat gaat zowel om de ondemocratische denkbeelden van de personen , als in de ondemocratische manier waarop zij veranderingen willen bereiken. In de huidige situatie van de rechts-extremistische beweging in Nederland ziet de AIVD twee aandachtspunten.

Waarna een onderscheid volgt tussen gewelddadig en niet gewelddadig. Maar zoals ik al constateerde is dat vanuit het perspectief van deze folder slechts een nuance van weinig betekenis.

Er gebeuren in deze folder een reeks van zaken die het daglicht nauwelijks kunnen verdragen in een democratische samenleving.

 1. Het maatschappelijk gewenste discours wordt van staatswege vastgelegd,
 2. Er worden nieuwe definities van ongewenstheid geïntroduceerd zonder wetenschappelijke onderbouwing of maatschappelijke discussie
 3. Bestaande definities worden opgerekt teneinde degenen op wie ze daardoor plotseling van toepassing zijn in een kwaad daglicht te kunnen stellen.

Dit stinkt, en mag niet zonder uitgebreid debat passeren. Terug naar de tekentafel met deze luchtballon is het minste dat je er van zeggen moet.

14 reacties

 1. Twan21 schreef:

  Is dit geen rechtstreeks gevolg van het Marrakeshverdrag.
  Hier konden we op wachten.

 2. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel.

  Deze regeringen “Rutte”, dat “EU”-konstrukt, die door de O.I.C. gecorrumpeerde “V.N.”,
  inclusief de elites en de top van staats-organen, en de top van bedrijven,
  hangen ‘globalistische’ ideeen aan.
  Dat betekent : corporatisme, internationaal-socialisme, multi-kulti,
  massa-migratie, klimaat-waanzin, islamisering.

  Dat promoten, is dan ook de opdracht voor zo’n AIVD.
  De vrije mens met rechten, moet ‘ausradiert’ worden.
  Iedereen, wereldwijd, moet geknecht worden.

 3. Cool Pete schreef:

  Het WEZEN is : TOTALITARISME.

  Ook de high tech – bedrijven, zijn hier essentieel voor.
  Niet voor niets, zijn die aan geen enkele wet gebonden.
  Elk mens wordt een betekenis-loos nummertje : zonder waarde, zonder recht.

  Iedereen, wereldwijd, moet onderworpen worden.
  Socialisme en islam, zijn daar de beste middelen voor.
  Daartoe, moet iedereen : tegen elkaar opgezet worden, rechteloos en bezitloos
  gemaakt worden, elke vrijheid ontnomen worden, enz.
  Hoe kunnen machthebbers, anders aan de macht blijven ?

 4. maya b. schreef:

  Deze ontwikkeling dat de AIVD “extreem-rechts” zodanig definieert dat er ook allerlei gerechtvaardigde kritiek op immigratie onder valt staat niet op zichzelf en is heel gevaarlijk.

  In het verleden heb ik in een mail aan VoL, èn in een reactie onder een artikel van Hannibal aandacht gevraagd voor een tweet van Sandra Vogelaar d.d. 22 november 2018. Die zijn helaas niet doorgekomen/geplaatst, dus ik reageer nogmaals omdat het m.i. belangrijk is.

  Sandra wees op de initiatiefwet “Wet bestuurlijk verbod rechtspersoon” en het verhelderende artikel: https://kromiskrom.wordpress.com/2018/11/19/holland-wordt-wakker/?fbclid=IwAR3fDJuH82QijguVqb0noPVTnKeo5ZP5WtfopR4zW-7uBZnM7Ssc1hFxksU

  Zij wees er heel alert en terecht op dat deze wet een ernstige inbreuk maakt/gaat maken op onze grondrechten. Die wet zorgt er namelijk voor dat niet alleen motorclubs kunnen worden verboden maar bijvoorbeeld ook nieuw op te richten politieke partijen of burgerinitiatieven die niet de goedkeuring van de gevestigde orde hebben.

  En die goedkeuring is er natuurlijk NIET als de AIVD de denkbeelden van nieuwe politieke partijen of burgerinitiatieven (onterecht) kwalificeert als “extreem rechts”.
  Die Wet Bestuurlijk Verbod Rechtspersoon is dan een verdere opmaat naar een volledige dictatuur,
  immers die is verder gekoppeld aan een steeds verdergaande censuur (informatiemonopolie), de sleepwet (spionage mogelijk op gewone burgers), een Europees leger (om burgerprotesten neer te slaan), en door deze nieuwe wet kunnen burgers zich niet meer organiseren.

  Deze nieuwe “Wet Bestuurlijk Verbod Rechtspersoon” komt ook weer in het geniep tot stand, want die krijgt weer weinig aandacht en de MSM doen aan misleiding door ons voor te spiegelen dat het alleen om het verbieden van criminele motorclubs gaat.

 5. DonQuijotte schreef:

  Goed stuk. Dank.

 6. sjef schreef:

  Democratie is een idee, dus anti-democratie is ook een idee. Niet zo gek dat de AIVD, die het als missie ziet om de democratische rechtsorde te beschermen, zich keert tegen anti-democratische ideeën. Dat de rassenleer een dergelijk vlaggetje krijgt lijkt me logisch.

  Ik heb het trouwens al opgegeven. In naam van vrije meningsuiting zal de vrije samenleving vernietigd worden. Succes ermee.

 7. Cool Pete schreef:

  @sjef : uw relativisme en defaitisme is wat diktatoriale overheden graag zien ……….

  We won’t back down !
  Yellow Winter !

 8. Cool Pete schreef:

  @maya b. : HEEL BELANGRIJK, waar u op wijst.

 9. Johan P. schreef:

  @Maya B.
  Juist. Dergelijke wetten worden in het geniep ingevoerd, de Media zijn OF niet geinteresseerd, OF hebben de opdracht er niet over te rapporteren/slechts een misleidende samenvatting te geven.
  Maar feitelijk betekent het dat de staat zich het recht toekent om alle rechtspersonen met ‘ongewenste meningen’ te verbieden. Het is nog net geen goelag, maar het gaat wel aardig die kant op.
  Men beweert natuurlijk dat men in het westen vrij is en dat er nooit zoiets als de goelags zoals die er in de USSR waren zouden kunnen komen, maar de tijden zijn veranderd. Men hoeft mensen niet fysiek ergens heen te brengen als men dat via de media en social media kan doen door ze in een sociaal isolement te brengen, ze hun baan en huis kunt laten verliezen.
  Of een bevolking nu bang is om te worden gedeporteerd naar een goelag of om in een sociaal islolement te komen is feitelijk niet zo heel verschillend, beide vormen gebruiken repressie en angst om burgers in het gareel te houden. Dat zal pas stoppen als de burgers zich realiseren dat ze
  A – niet een kleine minderheid zijn maar met veel meer dan de heersende elite
  B – in grote lijnen het beleid afkeurt en daar niet alleen in staan
  C – de gang van zaken niet via de stembus kunnen regelen aangezien er feitelijk niets met de stemmen gebeurt

 10. carthago schreef:

  Goed artikel,thnx juvenalis.Overigens blijf ik van mening dat 80 % van stemvee.nl een rotsvast vertrouwen heeft in de regenten en buitengewoon voldoet en gehoorzaamt aan de leef,werk ,gedachte en omgangs eisen van de AIVDgangsters .What could possibly go wrong .

 11. Harammerdebambambam schreef:

  Hoe wordt dit gecombineerd met de conclusie van de Raad van EU dat de sharia in strijd is met de mensenrechten?

  Mag ik nu wel of niet vinden dat vrouwen gelijk zijn aan mannen?
  Dat is volgens de koran/sharia duidelijk niet zo…, ondemocratisch dus.
  Zijn moslims daardoor dan meteen extreemrechts?

  Ben ik, en met mij vele anderen, dan extreemrechts omdat ik een afkeer heb jegens enkele vreemde (cultuur)elementen zoals bijvoorbeeld kindhuwelijken en ongelijkheid tussen de seksen?

  Zijn de mensen die hun eigen ondemocratische vreemde culturele elementen in Nederland invoeren/naleven EN de mensen die het daar niet zo op hebben dan beide extreem rechts?

  Zijn de extreem linkse demonstranten die met vlaggen zwaaien met daarop afbeeldingen van oa.a Mao, Lenin en Stalin (welke allen een zeer ondemocratische dictatuur nastreefden) dan in eens niet meer extreem links maar extreem rechts???

  Vragen, vragen, vragen…,ik snap t niet meer…, iemand een hutje op de heide voor me te huur?

 12. Jannos schreef:

  Het zou zo maar kunnen dat de maatschappelijke steun voor de criminalisering van ‘foute’ gedachten en opinies groot is. Zo lees ik net in een Groen Links twitterdraad over onderbetaalde fotografen de volgende tekst van ene Lieke (#FBPE), aan haar foto te zien een tienermeisje: “Zouden we dan bijvoorbeeld eng rechts kunnen blokkeren van salarissen?” Zo maar een mening, maar die borrelt natuurlijk niet op uit een vacuum. Eng links.

 13. Bubba Rogowski schreef:

  Goed verhaal.
  Net artikel op RTDeutsch gelezen over zeer geavanceerde Palantir software in Duitsland. Bij deze de links voor de liefhebbers.
  HOW PETER THIEL’S PALANTIR HELPED THE NSA SPY ON THE WHOLE WORLD
  https://theintercept.com/2017/02/22/how-peter-thiels-palantir-helped-the-nsa-spy-on-the-whole-world/

  Palantir-Dossier: IT der Sicherheitsbehörden – US-Anbieter auf dem Vormarsch – Teil 9
  https://deutsch.rt.com/inland/83161-it-sicherheitsbehoerden-us-anbieter-auf-vormarsch-ix/

  Palantir uitgetest in Afghanistan (8 jaar geleden)
  https://youtu.be/jZug8kV28RU