DE WERELD NU

De aanval op NATO – heeft Trump geen gelijk?

NATO-bijeenkomst

President Trump is gisteren aangekomen in Brussel voor een NATO-top. Het ongemak van afgelopen dagen daarover is al groot genoeg, maar ik heb het angstige vermoeden dat we nog wel wat meer te zien zullen krijgen. En hebben we het als Europese lidstaten daar niet eigenlijk naar gemaakt?

Het geweeklaag over de schurende aanpak van president Trump is niet onbegrijpelijk, maar toch vooral een uiting van een gebrekkige Europese zelfreflectie. Slechts 7 van de 25 (oid) NATO-landen geven op dit moment circa 2% van het BNP uit aan defensie.

Nederland zit daar met een (door Rutte optimistisch gerekende 1,3%) ver onder. NB: die 1,3% (volgens Wiki overigens maar 1,19%, Rutte en cijfers gaan niet goed samen) omvat een totaal van 9, nog wat miljard euro. Ter illustratie van het probleem: om daar 2% van te maken moet de dividendbelasting niet worden afgeschaft, maar minstens verdrievoudigd. Er is een kleine 6 miljard extra nodig. Dat de premier vlak voor de top bekend liet maken dat hij en de regering hun best zouden gaan doen is even geloofwaardig als Putin die aankondigt voortaan extra lief te zijn voor moslimmigranten uit Tunesië en Marokko. Misschien gelooft hij dat op zo’n moment zelf, maar gebeuren zal het niet. En dat Rutte niets voor niets de leugenpremier is zullen ze in Washington ook wel weten.

NATO
Trump had vanmorgen een lunch met een klein groepje hoogwaardigheidsbekleders van NATO, en hij had er zin in: Vooraf waren een aantal Europese bondgenoten overigens al per brief gewaarschuwd.

Amusant, maar de bijtende ondertoon valt niet te ontkennen. Nog moeilijker tegen te spreken, want Trump heeft gewoon gelijk. Maar dat is zelfs niet meer dan een begin van zijn gelijk.

Als Trump de West-Europese bondgenoten wantrouwt dan heeft hij óók groot gelijk. Diezelfde West-Europese bondgenoten hebben tijdens USA2016 – van staatswege!!! – een stevig aantal miljoenen in de verkiezingskas van zijn tegenstandster Hillary Clinton gestort. Ook Nederland was goed voor €25 miljoen. Dat sterkt het vertrouwen in de Europese gluiperdjes niet bepaald, en ze mogen blij zijn dat Trump qua praktische grootmoedgheid een maatje groter is dan zijzelf.

Waar kwam eigenlijk de motivatie voor die financiële steun aan Hillary Clinton vandaan? Ongetwijfeld mede in gegeven door de gedachte dat ze winnen zou, en dat via de Clinton Foundation (recent is een onderzoek daarnaar opnieuw opgestart) vooruitbetaling voor toekomstige diensten werd geëist. Erger nog is dat vanuit de EU sinds lang werd geheuld met de neoneocons binnen de Amerikaanse overheid, de zogenoemde Deep State. Dat is een op zich interessant verhaal.

Sinds president Carter is de buitenlandse politiek van interventies waarbij de USA de rol van wereldpolitieagent op zich nam lang vooral een door Reagan ingesteld Republikeins prerogatief geweest, maar de regering-Obama nam die agenda en bloc over. In hoeverre Hillary Clinton daarbji instrumenteel was is daarbij een interessante vraag die toekomstige historici zullen moeten beantwoorden.

Na 2008 versterkte men daardoor ook de Democratische banden met de Europese bondgenoten, die op hun beurt samen met de neoneocons voor meer actie tegen Rusland pleitten. Nog steeds is een heel luidruchtige Europese tak van die neoneocons politiek actief (zie de Anne Appelbaum/Sikorski/Carl Bildt-as). De pogingen zowel Oekraïne als Georgië binnen de invloedssfeer van de NATO te trekken zijn er het uiterste gevolg vangeweest. Terwijl Rusland rond 1990 de niet vastgelegde belofte kreeg dat de NATO zich niet snel oostwaarts zou uitbreiden – een belofte die maar al te snel geschonden werd toen Rusland op instorten leek te staan – werd onder invloed van deze groep een snelle NATO- expansie oostwaarts begonnen.

De overgang van de Deep State naar de Democratische invloedssfeer maakte dat bij de Republikeinen het al bestaande wantrouwen tegen buitenlandse interventies de wind in de zeilen kreeg. Donald Trump was er sinds lang een exponent van, en hij werd de nachtmerrie van zowel Democraten als de neoneocon-Deep State. Het gevolg was het verhaal rond Russiagate, (waaraan het Britse MI6 mogelijk een bijdrage leverde via voor Amerikaanse geheime diensten verboden activiteiten) dat nog dagelijks onderwerp van onderzoek is om het te ontrafelen en de nefaste invloed te verminderen.

Deze aanval van Trump op NATO kan daar niet los van worden gezien, en het zou de NATO in haar voortbestaan kunnen bedreigen. Plotseling zijn alle belangen van de USA tegengesteld aan die van de EU, en de badinerende toon van de EU suggereert dat men niet begrijpt dat het menens is geworden. Een schurende aanpak is de stijl van onderhandelen van Trump, maar onderschat niet dat het tegelijk aangeeft hoe ver hij bereid is te gaan zonder tegemoetkomingen. De president zou kunnen besluiten dat het lidmaatschap van NATO niet langer in het belang van de USA is. Gezien de enorme defensiebegroting van het land is dat een veel minder vreemde gedachte dan de Europese overtuiging dat NATO het eeuwigdurende schild is waarop men gedachteloos vertrouwen kan. En dat de USA dat in stand houdt zonder een grotere bijdrage van de West-Europese landen dan een enkel vliegtuigje bij buitenlandse avonturen van Amerikaanse presidenten.

Krijgen we in zo’n geval acuut de Russen over ons heen? Erg waarschijnlijk is dat niet: het is niet in het belang van Rusland om een gebied met zo’n goede infrastructuur dat zo’n goed opgeleide bevolking bezit te vernietigen, of in een verwoeste staat te annexeren. Maar we zullen met meer consideratie met de Russen om moeten gaan. Dat had al nooit kwaad gekund, maar als de EU niet langer van onder de vleugels van de USA kan keffen naar de oosterburen maakt dat de situatie niet onaangenamer.

Wat verder onverlet laat dat het de Europese landen zou stimuleren op eigen benen te staan. Gezien de ‘buitenlandse politiek’ van de EU de afgelopen jaren kan enig nieuw realisme bepaald geen kwaad. De zelfvoldane goedheidswaanzin in Brussel en omstreken is niet allen hemeltergend, maar op langere termijn uiterst schadelijk voor de Europese samenleving.

13 reacties

 1. D. G. Neree schreef:

  Trump heeft zeker gelijk, maar ik heb een paar kanttekeningen.

  Is de NATO niet ver over zijn houdbaarheidsdatum heen sinds de ineenstorting van de Sovjet Unie en de ontbinding van het Warschaupact? Op dit moment heeft Amerika over de hele wereld militaire bases Deze opereren ook onder de NAVO-vlag.

  Misschien werkt Trump toe naar een ontmanteling van deze organisatie?

  In ieder geval ben ik bang dat Brussel (waar Merkel tegenwoordig de scepter schijnt te zwaaien, samen met Macron) nu haast zal gaan maken met de invoering van een Europees leger en ik denk dat ik goed zit als ik voorspel dat hier de komende tijd een enorme propagandastroom over op gang komt.

  Want, zo zal men redeneren: waarom stoppen we dat extra geld niet in een eigen krijgsmacht?

  De vraag is of men in Europa zo ver durft te gaan: NATO kleiner maken en de EUMF (European Military Forces) op poten zetten. In Brussel willen ze denk ik niets liever.

 2. Peter Louter schreef:

  Trump heeft gelijk, ook over de afhankelijkheid van Russisch gas. Alleen voor dat laatste is er kostbaar beleid onder het mom dat de bescherming van het milieu dat eist.

 3. D. G. Neree schreef:

  De EU en de Europese landen moeten trouwens oppassen dat ze (we) zelf nog bondgenoten hebben. De Russische beer tegen de haren instrijken, de President van de Verenigde Staten van Amerika schofferen en uitdagen…. Welke vrienden hebben we straks nog? Turkije? met zo’n vriend kun je beter vijanden hebben. De Noord-Afrikaanse landen? De oliestaten? Zelfs oost Europa begint zich tegen Brussel/Merkel te keren. We moeten zelfs oppassen dat de komensde instorting van de EU niet gepaard gaat met burgeroorlogen of althans hoogst onveilige steden met geweldsuitbarstingen en zelfs oorlogen tussen Europese landen onderling.

 4. Benedictus schreef:

  De heer D. Trump, Staatsman van de USA, heeft groot gelijk.

 5. Dick Ahles schreef:

  @Neeree: praten over de EUMF (European Military Forces) is schoolplein bravoure, zolang er niet gepraat, respectievelijk een ‘oplossing’ is gevonden voor de zeggenschap over de Franse en Engelse atoomwapens. Ik schat in dat ondanks alle mooie woorden van Macron over de zegeningen van een verenigd Europa, hij (en al zijn opvolgers) die exclusieve soevereiniteit over de kernwapens NIET (Raison dÉtat) en NOOIT wil opgeven. De Engelse nu al helemaal niet. Dus praten over EUMF komt met een schijnoplossing voor de buhne of het wordt grote ruzie.

  Militair denk ik dat Trump op termijn de Nato wil opblazen en dat ze voor Europa met een exclusieve verbond met de UK gaat komen en dat die militaire bondgenootschap zal worden gevolgd door een economisch/politiek verbond met de UK waarmee de UK (en als ze verstandig is gaat Ierland daarin mee) zich definitief uit de economische ruimte van het continent kan losmaken.

 6. Johan van Vught schreef:

  Wat een verademing is Trump.
  Je moet er toch niet aan denken dat nu Clinton op die plek had gezeten?
  Wat een drama zou dat geweest zijn.
  Overigens wist ik niet dat Europese regeringen Clinton hadden gesponsord.
  Schande! Trump is tenminste een staatsman, Clinton een achterbakse politicus

 7. Erik schreef:

  Het is uiterst gevaarlijk om de navo ter discussietechniek stellen, dit geeft ruimte aan de revanchistischekrachten in Duitsland die zich verenigd hebben met de Fransen en samen een reactionaire totalitaire eenheidsstaat eisen in Europa die zich opnieuw lebensraum wil verschaffen in het oosten door de annexatie van de Ukraine.
  In 1954 eerder geprobeerd met de EDG.
  Wij moeten wegblijven van de continentale avonturen , dat was in 1795 in 1914 en in 1940 ook zo, onze toekomst ligging de wereld niet in de EU.
  EU=oorlog op het continent.
  Het is de gecombineerde Frans/Duitse bezetting van ons land, wij hebben geen reetmeerte zeggen overonze toekomst zolang we in deze dwangbuis blijven.

 8. Carthago schreef:

  Europe:Heaven’s smile, Earth’s cry.
  De Europeanen hebben zich nooit als bondgenoten gedragen omdat ieder landje voor zich zelf blijft hengelen , want grote broer VS zal de problemen wel oplossen.Dat moet zo blijven, grenzen weer dicht ,iedereen een eigen leger achter de slagbomen in een bondgenootschap met de VS op basis van gelijke menselijke en westerse waarden.Alle pislam verbieden en er uit mieteren , te beginnen met nazi kazu kuzu .Ik vermoed en hoop dat Trump dat nastreeft.Wat een paradijselijk vooruitzicht ! Het wordt weer mooi en leuk in nederigland.Oh ja ,klukkluk rutte krijgt dan eindelijk z’n gedroomde vaste baan ,bij het russisch staatscircus in Siberië of bij de Enkhuizer Almanak .Wat mij betreft Siberië.

 9. D. G. Neree schreef:

  Johan van Vught, dat Nederlands belastinggeld gebruikt wordt om een bepaalde kandidaat in een ander land te steunen is van de ratten besnuffeld en bovendien zeer gevaarlijk voor de internationale verhoudingen. Trump zal Nederland hierdoor niet als trouwe bondgenoot beschouwen maar als partijdig in Amerikaanse nationale aangelegenheden, daar waar Nederland zich neutraal op zou moeten stellen. Nederland s een bondgenoot van de USA en niet van de Democrats dan wel de Republicans.
  Ik snap echt niet hoe de Nederlandse regeringen het in hun hoofd haalt om hier partij te kiezen en ik meen dat het verboden zou moeten worden verkiezingen in andere landen financieel te beïnvloeden.
  Bovendien is het bijzonder brutaal en onbeschoft om Nederlands belastinggeld hiervoor te gebruiken. D Nederlanders hebben niet voor een bepaalde Amerikaanse kandidaat/partij gestemd, dus dient de NLe rehgering zich neutraal op te stellen en het aan de Amerikanen over te laten om hun regering te kiezen.
  Het is corruptievan de bovenste plank en zoals ik zei: bijzonder riskant m.b.t. internationale verhoudingen.

 10. Cool Pete schreef:

  President Donald Trump : groot staatsman.

 11. Juanito schreef:

  Trump heeft gelijk, het afgesproken lidmaatschapgeld moet betaald worden. Bijkomend voordeel voor de VS dat de wapenindustrie de komende tijd extra orders gaat ontvangen en voor extra economische inpulsen gaat zorgen.
  Daarnaast wordt de deepstate military complex “tevreden” gehouden, met de extra opdrachten en zorgt voor (extra) steun uit die hoek voor Trump.

 12. Juanito schreef:

  impuls

 13. Cool Pete schreef:

  Verduidelijking :
  Dat president Donald Trump een groot staatsman is,
  betekent,
  dat hij de enige leider van de vrije, Westerse wereld is.