DE WERELD NU

Aanloop naar EP2019 – EU-verdeeldheid groeit

EU-basher, EP2019

De aanloop naar EP2019 toomt steeds meer scheuren in het EU-bouwsel, waaraan nu elk steunend fundament lijkt te ontbreken.

De pogingen om richting EP2018 (laatste week van mei) de verdeeldheid binnen de EU toe te dekken levert soms bespottelijke taferelen op. Dat is niet onverwacht, maar daarom zeker niet minder deerniswekkend.

Zo is daar de diepe scheuring binnen de Europese Volkspartij over het lidmaatschap van het Hongaarse Fidesz:

De fractie van de Europese Volkspartij is verdeeld over het lidmaatschap van de Hongaarse Fidesz-partij. De partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán begon onder andere een campagne waarin voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, het moet ontgelden.

Juncker’s oproep dat Fidesz dan maar moest opstappen gaf verdeelde reacties, want na EP2019 willen de christendemocraten graag de grootste fractie worden om in ieder geval de voorzittersfunctie van de EC niet te hoeven afstaan aan Frans Timmermans (zo zie je maar dat er altijd situaties zijn waarin zelfs JC Juncker je sympathie kan hebben – ook al zou je hem een opdoffer verkopen als hij je probeerde te kussen bij een begroeting.) In het kamp der CDU is men daar nog steeds niet al te bang voor, in andere media houdt men het er op dat Orban de boze reacties aan zichzelf te wijten heeft. Ongetwijfeld, maar zou hij die niet voorzien hebben? Zo moddert men voort, zonder doel, zonder perspectief behalve dat ideaal beeld van een Europese federatie. Waartoe, eigenlijk? Men wil het niet weten.

Hoe dit uitpakt zien we ook aan de voortgang van de Artikel7-procedures tegen Polen en Hongarije. Frans Timmermans (de aanjager). Sprak TimmerFrans daarover in Hongarije? Vast niet. Bij het bijpraten van de EU-ministers van BZ over de stand van zaken. zei hij:

,,Droevig genoeg is er niet veel veranderd en zijn sommige zaken verslechterd’’ , zei Timmermans over Polen, waartegen Brussel de procedure ruim een jaar geleden opende. Hij maakt zich onder meer zorgen over disciplinaire maatregelen tegen Poolse rechters die vragen voorleggen aan het Europees Hof van Justitie. De procedure tegen Hongarije werd vorig jaar geactiveerd door het Europees Parlement, maar in tegenstelling tot Polen zijn daarover (Aha!, H.) nog geen hoorzittingen georganiseerd.

En dan kom je weer terug bij minister Stef Blok

Deze sprak zijn zorgen en teleurstelling uit over de ontwikkelingen in beide landen en pleitte voor nieuwe hoorzittingen. ,,Ik zie nog steeds geen meerderheid daarvoor helaas.’’
De procedures leiden niet tot het gewenste resultaat, concludeert Blok. ,,Maar ik vind niet dat je zwijgend kan toekijken als kernwaarden van de EU zoals de rechtsstaat geschonden worden.’’ Daarom pleit hij er ,,met een heel aantal andere landen’’ voor om EU-fondsen te koppelen aan naleving van de principes van de rechtsstaat. Daarvoor is weliswaar unanimiteit nodig, maar Blok heeft toch hoop dat die koppeling kan worden gelegd.

Waarom zit Blok op dit spoor, dat in gaat tegen zowel het Nederlands belang als de objectieve logica? Het meest interessante dat je hier uit destilleren kunt is de reden waarom trouwe adjudant van Rutte Stef Blok trouwe adjudant van Rutte Halbe Zijlstra moest opvolgen als minister van BZ: zij zijn de campagneleiders van Rutte voor een hoge EU-post. BZ moet dat voor elkaar boksen, en niets beter dan een oude getrouwe om er toezicht op te houden.

Afijn, iemand zal te zijner tijd het licht uit moeten doen in Brussel. Knoppendrukker Rutte zou daarvoor nog wel eens heel geschikt kunnen blijken.

4 reacties

 1. Jantje schreef:

  Net of hier de rechtsstaat zoveel voorstelt.
  Steeds meer voorbeelden dat het hier nog slechter is dan in Polen of Hongarije.
  Daar probeert men tenminste nog recht te verschaffen aan hun burger-belastingbetaler.
  Daar hoef je hier niet mee aan te komen.
  Deze regering kan zich kapot schamen

 2. Dick H. Ahles schreef:

  Blok. ,,Maar ik vind niet dat je zwijgend kan toekijken als kernwaarden van de EU zoals de rechtsstaat geschonden worden.’’ Dat zegt een vertegenwoordiger van e Nederlandse regering die zelf met de rechtstaat vele malen een loopje neemt!

 3. El Cid schreef:

  Stef Blok is een corrupte nar die eerst zijn eigen smerige VVD moet uitmesten voor hij anderen de maat meent te mogen nemen.

 4. Cool Pete schreef:

  Heel nuttig artikel.

  De rechtstaat in Nederland, is er heel slecht aan toe.
  Iedereen kan dat zien.