DE WERELD NU

Aanleg, IQ en erfelijkheid

klimaat

Het enige echte argument dat er tussen verschillende mensen geen verschil in aanleg, IQ of erfelijkheid zou zijn is dat God het zo niet gewild heeft. Omdat mensen geen dieren zijn.

Eigenlijk is verder commentaar hier op overbodig, of zou dat moeten zijn. Maar voor wie dit te moeilijk is om direct te begrijpen zal ik er een paar extra woorden aan wijden.

De hysterie van D66 en aanverwanten van afgelopen weken over het Forum voor Democratie hadden natuurlijk niets te maken met wat Yernaz zei, maar vooral wat men hem aan kon wrijven waar domme mensen (waaronder grosso modo 99% van journalistiek Nederland) gedachteloos in zouden trappen. De sfeer die ontstond deed onplezierig sterk denken aan een Klu Klux Klan-lynching, maar in verkiezingstijd schijnt tegenwoordig alles geoorloofd te zijn. Yernaz – politiek duidelijk een nitwit – was na zijn publieke afbranding verder compleet kansloos, dus dat hij aankondigde zich terug te trekken had een zekere logica. Maar dat is nu geschiedenis.

En omdat geschiedenis geen exacte wetenschap is, is de vraag in hoeverre er iets waar is van de verschillen tussen naties en of er rassen bestaan onbeantwoord terug in de doos van taboes geduwd. Vorige maand schreef ik al dat die discussie inderdaad niets gaat opleveren als onderdeel van een publiek debat – behalve wellicht ongelukken inderdaad – en dat zij daarom vermeden moet worden.

Perspectief
Maar ook vorige maand al nam ik me voor er later nog eens op terug te komen. Niet met het aanhalen van al dan niet wetenschappelijke bewijzen, maar door eenvoudige logica en een variant op real guilt by association toe te passen. En daarmee zijn we terug bij de inleidende zinnen boven dit stukje.

De eenvoudigste manier om de deugdelijkheid van een bewering te testen is door haar om te draaien, of een pad terug te volgen. Dat zou in dit geval neerkomen op: zijn er verschillen in intelligente tussen mensen van diverse afkomst en achtergrond? Hiermee vermijd ik al het woord ras, of kleur, of wat dan ook dat je tot op uiterlijke kenmerken herleiden kunt. En het tweede punt dat hieruit gemaakt moet worden: zouden degelijke verschillen erfelijk kunnen zijn? Laten we het perspectief eens verbreden.

Mensapen
Zijn wij mensen intelligenter dan mensapen, onze meest nabije neven in de stamboom van de evolutie? Ik ken niemand die dat ontkennen zal. Hetgeen maar goed is ook, want het zou pathetisch zijn. Maar daaruit volgen maar twee mogelijkheden: we zijn door erfelijkheid slimmer geworden sinds we ons ergens in die stamboom van de mensapen af scheidden, of de mensapen zijn dommer geworden. Maar denkt u werkelijk dat dit een andere vraag is? Als regressie erfelijke effecten kan hebben, dan is onvermijdelijk dat er ook erfelijke vooruitgang bestaat. De Orang Oetan en andere mensapen splitsten zich af en werden dommer dan wij? Zoals gezegd, het kan maar is idioot.

Erfelijkheid en evolutie zijn voortdurend rondom en in ons aan het werk, zo houden biologen staande. Wat moeilijk te accepteren valt is dat de buren wellicht de volgende stap in de evolutie zullen blijken te belichamen, en dat wij de volgende Orang Oetans zullen blijken. De fundamenteel christelijk redenerende D66-ers vinden ook het omgekeerde dus onzindelijk, maar niemand houdt hen tegen op termijn vriendelijk rond te scharrelen als een stel apen die probeert hun trainer een banaan af te troggelen. De stap omhoog is minder makkelijk dan de stap naar beneden.

God
En eigenlijk zoudt u nu moeten begrijpen wat ik in de inleidende zinnen zeggen wilde: het ontkennen van erfelijke verschillen tussen groepen mensen krijg je alleen rond als je er van uit gaat dat een macht buiten ons de evolutie heeft stil gezet, ergens nadat wij ons van de andere mensapen (opnieuw: of andersom) afscheidden. Een daad van God is de enige uitweg die dit dilemma kan oplossen. Iemand moet de evolutie hebben stopgezet, wil het D66-standpunt houdbaar zijn.

Is er niet de uitweg dat we collectief evoluerend de toekomst in gaan? Welzeker, maar het succes van de mens en zijn wereldwijde verspreiding maakt dat eigenlijk onwaarschijnlijk. Het zijn de afwijkingen binnen afgebakende groepen die mutaties tot nieuwe afscheidingen laten leiden. Dat een wereldwijde populatie als die van de mens homogeen zal kunnen blijven is volgens biologen godsonmogelijk. Die mutaties zullen komen, waarschijnlijker is dat ze er al zijn. Langzaam zullen menselijke groepen zover uiteen gaan drijven dat het proces niet langer ontkend kan worden. Een wereldwijd kruisingsprogramma kan niet meer zijn dan een korte tussenstop.

Gelukkig hoeven we daar geen onderzoek naar te doen. Als het komt zal het niet te ontkennen zijn, en is het vroeg genoeg ons er zorgen over te gaan maken. Of kleur er iets mee te maken zal blijken te hebben moet overigens nog maar worden afgewacht. En of het gelukkig zal maken? Werkelijke intelligentie wordt door mensen dieper gehaat dan domheid, want afgunst is ons eigen.

7 reacties

 1. Dick Ahles schreef:

  De filosoof Daniel Dennett, – ik heb mijn zoon naar hem vernoemd – noemt in zijn onvolprezen boek ‘Het gevaarlijke idee van Darwin’ tegenargumenten van D66 c.s. in de discussie over de wetenschappelijke onderbouwing van de stelling dat intelligentie ongelijk is verdeeld over bevolkingsgroepen, hemelhaken. De argumentatie is gebouwd op een veronderstelling die uit de lucht komt vallen, maar bij nadere beschouwing logisch niet vol te houden is. Maar de uit de lucht gevallen gelegenheids argumentatie lijkt heel plausibel voor argeloze buitenstaanders en het maakt daarmee de noodzaak om uit te leggen waar die hemelhaken in de hemel dan wel aan vastzitten overbodig.

  Juvenalis laat door een strikt logische redenatie zien dat de hemelhaak van Pechtold nergens aan vast zit. Dennett zal trots op hem zijn.

 2. Cool Pete schreef:

  Interessant artikel.

  Om het hele gebied, breder te trekken, wijs ik graag op :
  prof.dr. Hans Galjaard: ‘Alle mensen zijn ongelijk” – De verschillen en overeenkomsten
  tussen mensen: hun erfelijke aanleg, gezondheid, gedrag en prestaties. [ 1994 ].

 3. Martien Pennings schreef:

  Zo’n artikel waarbij ik na 1 alinea vreselijke zin heb om af te haken.
  Toen ik nog student was, ging ik wel eens zo’n stuk te lijf om tenslotte met een uittreksel te eindingen van hooguit vier zinnetjes..
  Ik ben bang dat dit ook geldt voor bovenstaande tekst.
  Maar ik ben dus geen student meer.

 4. went_galt schreef:

  Menselijke populaties zijn onderhevig aan evolutionaire krachten en verschillen onderling daardoor in hun statistische verdeling van eigenschappen. En in het geval van IQ is dat in grote mate erfelijk. IQ is zeer goed meetbaar. Dit is de wetenschappelijke consensus over het onderwerp, en het publiek en de politiek hebben dit maar als gegeven aan te nemen en hier valt ook niet over te debatteren.

  Echter, waar ik het met de auteur oneens ben is dat dit gegeven niet maatschappelijk relevant is, en derhalve buiten het publieke debat dient te blijven. Het heeft juist grote consequenties voor onderwijs en zeker integratie- en toelatingsbeleid. Het is overigens niet alleen IQ, maar IQ is toevallig het best meetbaar en wordt daardoor vaak opgevoerd. Een aanleg voor sexueel delicten is minder goed meetbaar bijvoorbeeld. Er is vastgesteld dat de aanleg voor sexueel geweld voor een deel genetisch is, net als ander crimineel gedrag.

  Als een basketbalvereniging een team moest samenstellen en kan kiezen tussen mensen uit Sudan of mensen uit Birma en vervolgens bijna alle teamleden Sudanezen zouden zijn, dan zou niemand er over vallen.
  Het paradoxale is dat de multiculturalisten het hardst roepen dat we diversiteit moeten omarmen maar als men de diversiteit echt gaat benoemen word je door ze weggezet als racist…

  (overigens weiger ik het woord ‘ras’ toe te passen op mensen. Een ras is een gedomesticeerde populatie die doelmatig is gefokt en instandgehouden wordt)

 5. Cool Pete schreef:

  @went-gait: Nu ben ik het wel, helemaal met u eens.
  Wat ik er aan wil toevoegen, is:

  Dat huidige zogenaamde “diversiteits-streven” is een kwaadaardige leugen:
  er IS altijd al diversiteit onder de mensen en hun culturen geweest;
  door de hele menselijke geschiedenis heen.

  Dat post-moderne, politieke, totalitaire “diversiteits-streven” ,
  leidt juist tot AFSCHAFFEN van diversiteit, en tot het afdwingen van EENVORMIGHEID.
  Het is niet voor niets, dat “socialisten” en die “islam” dit willen:
  de mondiale eenheids-staat / kalifaat, waarin alles en iedereen GELIJKGESCHAKELD is.
  Erger catastrofe en groter hel, is niet denkbaar.

 6. Cool Pete schreef:

  vervolg:

  ….. omdat het NIETS opbouwt ……………
  ….. OMDAT HET PUUR NIHILISTISCH IS …………..

 7. Cale schreef:

  ….Omdat mensen geen dieren zijn… Hmmm. Wijs mij eens twee honden aan met precies dezelfde intelligentie en hetzelfde karakter? Als je een beetje met dieren bekend bent dan zul je die niet vinden. Maar dit terzijde.
  Hoe kun je nu natuur of biologie ontkennen? Ik begin steeds minder te begrijpen van mensen die rassen ontkennen, die alles gender neutraal willen, die het verschil tussen man en vrouw niet willen zien. En met name snap ik niets van diegenen die ten stelligste ontkennen dat er geen volkeren bestaan en dat er daarom geen verschillen tussen volkeren bestaan. Een ras echte Hollander is echt anders dan een ras echte Vlaming. Niets mis mee wat mij betreft. En dat rassen niet benoemd mogen worden. Behalve onze Marokkanen, want dat is wel een ras, volgens de strafrechter in het Wilders proces. 1984.