DE WERELD NU

Aan politiek Nederland: steun de initiatiefwet van Geert Wilders 

initiatiefwet

De PVV heeft tijdens de Algemene beschouwingen een initiatiefwet over de islam in de openbare ruimte aangekondigd. Hoe daar naar te kijken?

Zoals u waarschijnlijk vernomen heeft komt de PVV met een initiatiefwet om de islam uit de openbare ruimte te weren. Ik heb de tekst nog niet kunnen lezen, maar wat mij nu al opvalt is de redelijk brede steun (pdf) binnen de Nederlandse bevolking met een positieve benadering voor dit wetsvoorstel.

Natuurlijk zijn de meeste linkse partijen tegen, maar binnen de aanhang van de SP bijvoorbeeld is 32% voorstander en binnen de Partij voor de Dieren is dat 35%.  Wat verder opvalt is de veel bredere steun binnen de VVD en het CDA. Eenenveertig procent van deze partijen steunen een wet die islam uit de openbare ruimte weert.

initiatiefwet

Mark Rutte antwoordde Wilders met een zeker dedain dat hij op voorhand deze initiatiefwet van de hand wees. Het blijkt maar weer dat de Haagse elite mijlenver van de Nederlandse bevolking afstaat en geen idee heeft wat er in de samenleving speelt. Ja, oppervlakkig met een werkbezoekje aan een geitenboerderij, maar in de haarvaten van de samenleving? Een overgrote meerderheid van de politici heeft werkelijk geen flauw idee.

Geert Wilders steekt wederom zijn nek uit met deze initiatiefwet, maar het zal, maar mijn mening, een positieve uitwerking hebben voor veel moslims in Nederland. De integratie is, zoals iedereen met gezond verstand weet, faliekant mislukt. Juist met deze wet is het mogelijk Nederlandse moslims te laten integreren in de Nederlandse samenleving, omdat de verstikkende islamitische regels aan banden worden gelegd. Bevrijdingsdag voor de moslima’s die zich dankzij deze wet beter kunnen ontplooien. Laat u zich niet van de wijs brengen door de knuffelracisten op links die moord en brand zullen schreeuwen over deze initiatiefwet. Deze linkse knuffelracisten zien liever onderdrukte islamitische vrouwen, dan een open en eerlijke samenleving waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld.

Ik zie door deze initiatiefwet juist kansen voor Nederlandse moslims zich van het islamitische juk te bevrijden en een vorm van islam te creëren die opener en vrijer is dan de islam die nu wordt gegijzeld door fundamentalisten en salafisten.

De Partij voor de Vrijheid doet haar naam weer eens eer aan. Vrijheid voor alle Nederlanders. Klaas Dijkhoff, Sybrand Buma, Lilian Marijnissen en Marianne Thieme doen er goed aan om Geert Wilders in zijn vrijheidsstrijd te steunen in plaats van weer eens te wachten om er over een paar jaar achter te komen dat Wilders weer gelijk heeft.

Verdedig de westerse normen en waarden. Islam en vrijheid zijn een tegenstelling. Verdedig de vrijheid met hand en tand op democratische wijze voordat er een burgeroorlog aan te pas moet komen onze verworven vrijheden opnieuw af te dwingen.

10 reacties

 1. Juanito schreef:

  Ik heb het niet bijgehouden hoor, maar hoeveel wetsvoorstellen van de PVV zijn er sinds het bestaan van die partij aangenomen?
  De vraag stellen is ‘em waarschijnlijk ook beantwoorden. Gaat niet gebeuren, zolang de heersende kliek nog een parlementaire meerderheid heeft. Als al die burgers dat echt vinden, zouden ze eens moeten overwegen om anders te stemmen.

 2. Carthago schreef:

  Let op.Alle partijen gaan tegenstemmen ,incl fvd.Het is nml niet uitvoerbaar om voor je ooit bevochten vrijheid op te komen en tegen terreur te stemmen.Nieuw NL peil:bij lobith stroomt nu diarree “onze”shithole binnen.

 3. Ahava schreef:

  Wilders zal ooit de geschiedenis ingaan als een groot staatsman, veel te groot (gelijk) voor een polderlandje als de germaanse provincie Nederland. Zoals aan het begin van onze jaartelling al werd opgeschreven: een profeet is in eigen land nooit geliefd.

 4. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.

  Goed voorstel van Geert Wilders, PVV.
  Islam/mohammedanisme is een destructieve doctrine –
  erger dan socialisme/communisme.
  Die doctrine, heeft niets met de “vrijheid van godsdienst” of
  met de Vrijheid van Menings-Uiting te maken, want
  het roept op tot haat en geweld, en het wil de democratische rechtstaat vernietigen.
  Het is in strijd met al onze wetten en onze Grondwet; het moet op alle mogelijke manieren bestreden worden.

  De meerderheid van de kiezers,
  wil de illegale massa-immigratie en de islamisering NIET.
  Stemt dit huidige, verdorven “EU”-machts-kartel weg !

 5. reageerbuis schreef:

  Met deze premier c.s. die de uitvoering van het Coudenhove Kalergiplan voorstaan zal Nederland in armoede vervallen en zal van onze cultuur niets overblijven. Het is onbegrijpelijk dat de VVD nog steeds hoog in de peilingen blijft staan.

 6. Dick H. Ahles schreef:

  Wat mij betreft mag de wet ook breder worden getrokken: iedere religieuze bannen uit de publieke ruimte én overheids-ruimten/beleid. Ze doen het maar binnen de muren van hun verenigingsgebouwen.

  Vrijheid van godsdienst hoeft helemaal niet apart in de (grond)wet geregeld te worden. De combinatie van vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging en vergadering is voldoende en voor iedere burger dan hetzelfde. in combinatie met een verbod op een staatsgodsdienst.

  Noch de christelijke, noch de joodse, noch de islamitische, noch de klimaat religieuzen hoeven in de wet en met geldstromen enige bemoeienis van de overheid te hebben.

  Alle burgers in Nederland zijn voor de wet gelijk.

 7. Peter Louter schreef:

  De Nederlandse godsdienstvrede gedijdde bij de afspraak voor neutraliteit in de publieke ruimte. De islam maakt daar een inbreuk op en conformeert zich ook niet aan de interkerkelijke afspraken, bijvoorbeeld dat bij een gemengd huwelijk de kinderen de religie van de vrouw volgen.

  Ik wil graag de neutrale openbare ruimte terug.

 8. SouthernComfort schreef:

  Waarom niet gelijk een stapje verder en de Islam weren uit Nederland in plaats van het weren uit de publieke ruimte?

  De Islam in Nederland heeft slechts ellende opgeleverd en ter bestrijding daarvan vele miljarden euro’s gekost. Integreren willen zij niet en willen wij niet. Ergo: niet integreren maar (weer) migreren naar oorden die beter aansluiten bij hun religie en hun eigen (gebrek aan) vaart der volkeren.

 9. Hannibal schreef:

  @Peter Louter
  Dat zou me een lief ding zijn, maar het zit er niet in. Ik kom er dinsdag via een omweg op terug.

 10. hendrikush schreef:

  De multiculturele samenleving in Joegoslavië is een goed voorbeeld; compleet met arbeiderszelfbestuur.

  Dan moet dat in ons land toch ook lukken ?