DE WERELD NU

69 – het Leven, God, het Universum & alles

69

Dat Emile Ratelband zich twintig jaar jonger voelt geloof ik best. Dat hij daarom nu een proces voert erkend te krijgen dat hij geen 69 is maakt het pas echt interessant.

Laten we wel zijn: wie Ratelband heeft moeten aanhoren voelt zich twintig jaar ouder. Waar zijn gevoel van jonger zijn vandaan komt is daarom simpel. Gewoon ouderwets vampirisme. Eigenlijk zou dat door justitie vervolgd moeten worden.

Maar dat terzijde, wat Ratelband aansnijdt is de totale waanzin van mensen die op gevoel de realiteit naar hun wensen veranderd willen zien. Omdat de realiteit niet overeenkomt met hoe die zich naar ‘hun gevoel’ moet gedragen. Ratelbands proces is daarom het logische sluitstuk van dit type processen tegen het Leven, God, het Universum en alles. Het Lijden dat bestreden moet worden zien als onbeperkt is het soort hubris dat Ratelband wonderwel past.

En waarom kan dit allemaal toch? Omdat het leven niet identiek is aan de wijze waarop we dat registreren. De realiteit is in de christelijke wereld geen woord geworden – zoals omgekeerd overigens wel het geval is in de islamitische. Het lijkt me dat dit soort processen voor moslims extreem vervreemdend moet zijn. Maar hen maakt dat nooit zo heel veel uit, omdat ze altijd terug kunnen èn zullen grijpen op het woord van de Koran.

De flexibiliteit van de westerse wereld zal zijn Ragnarök beleven doordat minder flexibele eisen die het systeem niet vervullen kan, juridisch verplicht volgen uit eerdere logische aberraties. Zoals Nederlandse rechters op basis van dubieuze Europese precedentredeneringen concludeerden dat Marokkanen wel een ras moesten zijn, omdat dat de enige weg was om Geert Wilders veroordeeld te krijgen. Zoals het langzamerhand een mensenrecht geworden is dat je mensen die als man geboren zijn, via medisch ingrijpen uiterlijk tot vrouw verandert (of andersom, zoals u begreep).

Het is prachtig dat mensen hun uiterlijk kunnen (mits financierbaar) aanpassen aan hun gevoelens. Wat dat betreft is Ratelbands eis niet eens zo vreemd. Verjongingsmiddeltjes zijn zo oud als de wereld van de consensuele paarvorming. Nieuw is alleen dat hij vindt dat zijn gevoelens wat betreft zijn leeftijd door de staat geregistreerd moeten worden.

Nu ik dit allemaal zo opschrijf, begin ik me te realiseren wat mijn grootste bezwaar is tegen al die procedures om geslachtsveranderingen en wat er niet al bij kijken komt als mensen zich niet langer fijn voelen in het vel waarin zij ter wereld kwamen. Het is de aanpassing van de realiteit met terugwerkende kracht die me stoort. En in laatste instantie is dat dan ook wat geregistreerd staat bij de burgerlijke stand: hoe je ter wereld kwam. Dat wordt nu vaak met terugwerkende kracht gecorrigeerd, en eigenlijk is dat het meest vreemde.

Het is geen gemakzucht dat ik die registratie er nu bij sleep, integendeel. De zaak-Ratelband stelt op scherp dat de registratie zoals bestaand zich niet oneindig kan aanpassen aan veranderende gevoelens van geregistreerden. Anders kan ik morgen aangifte doen bij de burgerlijke stand van de gevoelens van mijn dochter die zich nu al 72+ voelt. Niet alleen wordt dat kostbaar omdat ze dan direct AOW-gerechtigd zou zijn, maar de essentie van registratie – orde scheppen in de chaos van het leven van alledag – wordt daarmee ondergraven.

Dit maakt duidelijk in welke richting de oplossing gezocht moet worden: een tweede registratie waarin de voetnoten bij de oorspronkelijke worden geannoteerd. Daarmee kunnen de oorspronkelijke registers ongemoeid blijven, en kan er toch recht worden gedaan aan de gevoelens van iedereen die zich anders voelt dan hij geregistreerd staat. Maar aangezien dat vanuit efficiëntie-overwegingen niet het punt bereiken kan dat de geschiedenis met terugwerkende kracht wordt gecorrigeerd, zal er een tweede register moeten worden ingevoerd dat hierin voorziet. Het lijkt me interessant om te zien of de rechter in Arnhem zich dit allemaal realiseert.

10 reacties

 1. maya b. schreef:

  Fijn dat Ratelband erkend wil zien dat hij geen 69 jaar oud is. Dan kan hij ook afstand doen van zijn recht op een AOW-uitkering en van het lagere tarief belasting/premievolksverzekeringen dat geldt voor mensen van 65 jaar en ouder.

 2. Carthago schreef:

  Als die rechter de ratelslang honoreert wordt ook bevestigd dat Emile nooit de kleuterschool heeft afgemaakt ..Maar dat wisten we al.

 3. Erik schreef:

  Het is een elegante oplossing voor mensen waarvan de AOW leeftijd steeds naar boven wordt bijgesteld, ter compensatie laat men de eigen leeftijd extra meestijgen, want men voelt zich opeens een stuk ouder.

 4. Juanito schreef:

  Mogelijk is Ratelband met zijn 69 lentes kansloos geworden op Tinder bij de groene blaadjes.

 5. Thomas schreef:

  Bepaalde feiten die te maken hebben met leven en/of tijd kunnen niet veranderd worden.
  De registratie van een geboorte beschrijft de feitelijke geboorte op een bepaald tijdstip. Dat is gebeurd en kan alleen door Professor Barabas met zijn teletijdmachine uit Suske en Wiske ongedaan worden gemaakt. Ratelband moet om jonger te worden contact opnemen met prof. Barabas, want rechters kunnen het moment van zijn geboorte niet veranderen. Zelfs als ze dat tijdstip op papier veranderen is dat bedrog, want het moment van zijn geboorte is niet veranderd. Je kunt tijd niet stilzetten of terugdraaien, want dat zou beteken dat je de celdeling van je lichaam terug kunt draaien. Dat is je reinste flauwekul om te denken dat dit kan.

 6. Thomas schreef:

  Een geslacht zou je kunnen veranderen, want dat is geen feit wat zich in het verleden heeft afgespeeld maar een toestand waarin men zich bevindt. Het geslacht heeft te maken met X en Y-chromosonen. Dat is niet altijd even duidelijk bepaald. Uitschrijven uit het doopregister bij de kerk of uit he geboorteregister is bedrog. die feiten zijn in het verleden gebeurd en : Gebeurd is gebeurd.

 7. Johan P schreef:

  Persoonlijk vind ik het juist geweldig dat hij dit proces aanspant. En ik vermoed dat hij het ook doet om de waanzin van de dag aan te tonen en niet omdat hij zichzelf jonger voelt.
  De volkomen doorgeslagen idioterie wat betreft verschillende geslachten moet een halt toe worden geroepen. Een dergelijk proces zou daar de basis van kunnen vormen. OF, indien de rechter er in mee gaat, duidelijk maken dat de werkelijkheid wettelijk is afgeschaft en iedereen alles kan claimen. Maar in beide gevallen zal het duidelijkheid scheppen in wat men kan verwachten

 8. Thomas schreef:

  @Johan P. Je kunt je geslacht wel laten veranderen omdat dat een toestand is die in het heden voortduurt. Deze toestand kun je veranderen.
  Je geboorte heeft in het verleden plaats gehad. Dat feit en dat tijdstip kun je nooit of te nimmer nog veranderen net zo min als het feit als j e ooit gedoopt bent. Je kunt wel stoppen om katholiek te zijn, maar als je gedoopt bent blijft dat feit bestaan, zelfs als je je laat uitschrijven uit een doopregister. Je was echt ooit gedoopt en je kreeg dat water over je heen. Hetzelfde geldt voor geboren worden. Je was ooit op een vast tijdstip geboren. door dat vaste tijdstip ligt je leeftijd vast. daar kan zelfs een politiek-correcte rechter niks
  aan veranderen. Verandert hij dat wel dan moet aan zijn logisch vermogen getwijfeld worden.

 9. Juanito schreef:

  @Thomas
  Een papieren waarheid of een ingebeelde waarheid is ook een waarheid.

  Deze ‘waarheden’ kunnen in de toekomst bij voortgaand beleid t.a.v. geslacht, leeftijd en weet ik veel wat nog meer in officiele documenten terecht kunnen komen. Voor wat het waard is verder. In de meeste buitenlanden zul je met dergelijke subjectiviteiten in de paspoort, naar ik inschat, niet erg serieus genomen worden. Het land dat dergelijke documenten uitgeeft overigens ook niet.

 10. Johan P schreef:

  @Thomas
  In grote lijnen eens. Maar feiten schijnen tegenwoordig niet meer te zijn dan ‘ook maar een mening’. Daar kan ik anders over denken, maar dat wil niet zeggen dat ik daardoor iemands mening beinvloed.
  Ik juich dit proces toe omdat ik nog een klein sprankje hoop heb dat de rechter hier zal bepalen dat het feit van leeftijd een feit is en niet zomaar een overtuiging.
  Dat kan dan hopelijk de springplank worden voor ontmanteling van de gender-waanzin. Men wordt geboren als man of vrouw, met een heeeeeeeeel klein percentage hermafrodieten. Maar veruit de grootste groep roeptoeters van tegenwoordig lijkt te denken dat geslacht ook iets is dat men iedere dag kan veranderen naar gelang hun gevoelens van die dag. Net zoals het idee dat er 50+ diverse geslachten zouden zijn.
  Een uitspraak hierin zal MISSCHIEN de mogelijkheid bieden om ook die onzin eens tegen het licht te laten houden.

  Wat betreft de onmogelijkheid van het veranderen van feiten; ja en nee. Een feitelijke gebeurtenis kan niet ongedaan worden gemaakt. Echter, de geschiedenis kan zeer zeker achteraf worden aangepast om het anders te laten lijken. En voor diegenen die nooit anders horen wordt dat de waarheid. Links is heel sterk in het herschrijven van zaken, bijna net zo sterk als de islam is.