DE WERELD NU

De meeste moslimouders ‘houden te weinig’ van hun kinderen

Moslimouders

Moslimouders doen hun best, net als andere ouders. Maar waarvoor precies? Dat valt nog niet mee als je nauwkeurig kijkt.

Ze houden van het land waar ze vandaan komen. Ze houden van de cultuur die bij dat land hoort en waarin eer een belangrijke rol speelt. Ze houden van hun cultuur waarin de belangen van eigen familie, clan en stam belangrijker zijn dan het algemeen belang en de overheid die dat vertegenwoordigt. Ze houden van de taal van hun thuisland en blijven die thuis spreken. Ze houden van de smaken en geuren van hun land van oorsprong. Ze houden van hun islamitische religie, van de Profeet en van Allah. Ze houden op tribale wijze van hun familie en clan. Ze houden van hun schotel, de navelstreng die hen verbindt met alles waar ze van houden.

Ze houden te weinig of op de verkeerde manier van hun kinderen. Ze bereiden die niet voor op het leven in de Nederlandse samenleving zodat ze daarin succesvol zullen worden. Hun kinderen begrijpen te weinig van de normen en waarden in hun woonland. Hun kinderen gebruiken Nederlands als tweede taal en missen alle nuances van die taal. Het is niet eens zo erg dat ze het regelmatig over die meisje hebben. Veel erger is dat ze veel missen omdat taal de drager en expressie van cultuur is.

Als moslimse ouders echt van hun kinderen zouden houden  en hun kansen zouden willen vergroten bij de deelname in de samenleving waarvan ze deel uit maken, zouden ze het heel anders aanpakken. Maar dat doen ze niet. Ze worden daarbij ook niet gestimuleerd door moslimse voorlieden en vertegenwoordigers van hun thuisland. Dat zijn degenen die ze voorhouden dat de eigen religie, het thuisland en de eigen cultuur een onvervreemdbaar recht is. Daarom moeten ze hun dochter kleden met de vlag van de islam, daarom moeten hun zoons verbaal en fysiek sterk worden. Te lang heeft de Nederlandse overheid dat gesteund, idealistisch en naïef.

Kinderen van moslimse ouders doen het over het algemeen slecht in de Nederlandse samenleving omdat ze vastgehouden worden in de cultuur van hun ouders en daardoor niet in staat zijn om zich thuis te voelen in de cultuur en taal van hun woonland. Op werkplekken waar die cultuur en taal van groot belang zijn, houden ze het vaak niet langer dan een jaarcontract vol. Ze vallen door de mand omdat ze in belangrijke mate de aansluiting missen.

Voor het falen van moslimse ouders om hun kinderen voor te bereiden op de samenleving waar ze deel van uit maken, hebben hun voorlieden bedacht dat de schuld elders ligt dan in eigen gelederen. De Nederlandse samenleving discrimineert hun kinderen, zeggen ze. De Nederlandse samenleving is racistisch, zeggen ze. Vervolgens blazen ze de geringe mate waarin racisme en discriminatie in Nederland voorkomen op tot maximale proporties, wijten het aan islamofobie en betogen dat islamofobie gelijk staat aan racisme. Het is een effectief recept dat in Nederland polarisatie veroorzaakt. De exploitatie van slachtofferschap werkt. Vooral naïef en politiek correct Nederland steunt hun zaak uit angst voor het etiket van discriminatoir of racistisch denken en handelen.

Worden moslimse ouders die hun kinderen uit niet begrepen eigen belang verwaarlozen, misbruikt voor de agenda van anderen? Bijvoorbeeld door het kind een islamitische voornaam te geven? Daar lijkt het wel op. Vanuit hun thuislanden worden ze gemaand de nationaliteit van het thuisland in ere te houden en vanuit de islam worden ze gemaand vooral aandacht te schenken aan de opvoeding van de kinderen in de islamitische tribale cultuur en tradities. Het lijkt er op dat ze weg worden gehouden van integratie in de Nederlandse samenleving omdat dit ten koste zou gaan van de puurheid van de religie. De sociale controle binnen moslimse groeperingen zorgt er voor dat er niet al te veel schaapjes afdwalen.

Bassam Tibi, een in Nederland te weinig gelezen islamoloog, waarschuwt voortdurend voor de politieke islam. Wat hem betreft is het er op of eronder. Of de islam wordt Europees, of Europa wordt islamitisch, stelt hij. Dat is de strijd die gaande is en door te weinigen wordt begrepen. Voorlopig staan we achter in die strijd. Een Europese islam die past in de godsdienstvrede van Europa is nog niet zichtbaar. Het is ook niet in het belang van de islam. Een matiging van de leer verzwakt het kerndoel van de islam om de wereld voor Allah te veroveren.

Annabel Nanninga, (toen, H.) columniste bij Jalta.nl mag van politiek correct en naïef Nederland niet zeggen dat het oorlog is. Dat is het natuurlijk wel. De doelen op lange termijn van de islam en de daarop afgestemde strategie worden nog onvoldoende onderkend. Ook moslimse ouders schijnen onvoldoende te beseffen dat ze op manipulatieve wijze worden ingezet voor een strijd die maar al te vaak hun strijd niet is.

Voor Nederland en voor Europese landen is er maar een keuze in deze situatie. De strijd aangaan en volledig in te zetten op integratie. Het is de enige keuze die een Europese islam mogelijk maakt. Het is de enige keuze die van de kinderen van moslimse ouders volwaardige burgers maakt. Het is de enige keuze om de strijd aan te gaan met degenen die de slachting van mensen in naam van de islam overal in de wereld veroorzaken. Het is de enige keuze die kan bijdragen tot meer vrede in de wereld.

Aanvulling. Citaat Paul Scheffer uit NRC van 1 april 2017:

Ik zou tegen die ouders zeggen wat de Turks-Duitse socioloog Necla Kelek ooit schreef: Jullie zijn nooit meer terug naar Turkije gegaan, maar hier gebleven. Jullie verraden de keuze die je in je leven hebt gemaakt door je kinderen op te voeden met de leuze ‘en büyük Türk’, wat zoveel wil zeggen als ‘Turken staan boven iedereen’. Wie zijn kinderen bewust vervreemdt van het land waar ze hun toekomst moeten vinden, draagt bij aan hun mogelijke mislukking.


Dit artikel verscheen eerder op Louter’s Punt.

6 reacties

 1. Erik schreef:

  Ze zijn hier niet om te integreren of bijgedragen aan diversiteit, ze eisen een mono cultuur en het opleggen van hun cultuur, taal en religie.
  Het is jihad, je hebt de gewelddadige met boem en pangpang, en je hebt de hijrah het bezetten van land van de ongelovigen, en daar dooor de islam verbreiden.
  Voor de toekomst zoals zij die zien is integratie overbodig, en moeten xenofoben, islamofoben van de PVV ,zoals graaf denkula het in de kamer uitdrukte, OPROTTEN!
  Het is dus niets anders dan een bezettingsoffensief zonder kanonnen maar met baarmoeders.

 2. Juanito schreef:

  In een primitieve, tribale, derde wereld moraal zijn kinderen wellicht meer bedoeld als oudedagsvoorziening en doorgifte van wat familie bezittingen aan de volgende generatie. Verder is het in sommige kringen vooral belangrijk koranversen op te kunnen dreunen. Vooral dat laatste is natuurlijk erg relevant in een Westerse samenleving.

 3. Johan P schreef:

  Kletskoek, aangezien het uitgangspunt al verkeerd is.
  Islamitische ouders, of beter gezegd alle moslims, hebben er geen belang bij te integreren, Het idee van een “europese islam” is ook al flauwekul. Dat is net zoiets als beweren dat er ook een ‘europees China’ kan ontstaan

  Er zijn vrijwel geen raakvlakken in de verschillende culturen van moslims en het westen. En in een botsing van culturen zal er ALTIJD een winnaar en een verliezer zijn. De geschiedenis laat dat heel duidelijk zien. De winnaars leggen hun cultuur op aan de verliezers en de verliezende cultuur verdwijnt. Zo simpel is het.
  Zolang men in het westen weigert in te zien dat het gaat om een veroveringsoorlog, ditmaal uitgevoerd door demografie ipv wapens (tot nog toe dan, want als het percentage hoog genoeg is dan verandert dat) is het niet te redden.
  Allen die roepen over de ‘zwijgende meerderheid’ of de ‘gematigde meerderheid’ hebben nooit naar de geschiedenis gekeken. Die meerderheid is niet van belang. Het is de kleine, schreeuwende, bereid-tot-geweld-zijnde minderheid die bepaalt wat er gebeurt.
  Op kleinere schaal, kijk maar eens wat een concessies de moslims nu al hebben afgedwongen om het westen te laten veranderen en hun waarden aan te nemen, en dan hebben we het over een klein percentage van de bevolking die zogenaamd voornamelijk gematigd is.

 4. hendrikush schreef:

  In Denemarken moeten kinderen uit importgezinnen al vanaf hun eerste jaar verplicht naar de crèche.
  Daar wordt lering getrokken uit het falende ouderschap.

 5. Juanito schreef:

  Nog maar een keer dan. Hieronder wordt uitgelegd wat de huidige strategie van de moslim is, hoe dat bereikt gaat worden en wat dat voor ons, de westerse mens, gaat betekenen. Dit is wat er gaande is ! 😈

  https://gefira.org/en/2018/05/10/turkey-builds-a-parallel-state-in-europe-through-its-religious-organisations/

 6. Marie schreef:

  Op microniveau besluit elke moslim -ouder om de kinderen die ze geboren laten worden te vergiftigen tegen het land waarin ze ze gedwongen laten opgroeien. En dan te jammeren dat hun haatmachines van eigen kweek niet meteen tot grote bloei komen. Aan dat fenomeen van gestoordheid kunnen wij niks veranderen. Veel erger is het ontbreken van het besef wat de konsekwenties voor onze al gefragmenteerde maatschappij zijn. Generatie op generatie van oninpasbaren, geradicaliseerden, en openlijke vijandschap die op termijn het leven in onze landen totaal vergiftigd. Alle maatregelen die wij in huis hebben zijn ontoereikend, illusionair en futiel . Om de toekomst voor onze kinderen veilig te stellen zijn draconische maatregelen nodig, geen reprise van intelligent gezwets, maar daden, daden, daden.