DE WERELD NU

De massa immigratie

massa immigratie

Er is geen onderwerp waar journalisten en menswetenschappers zo feiten naar hun hand proberen te zetten als bij het probleem van de massa immigratie.

Een geleerde uit Tilburg, die instemmend geciteerd werd in de Volkskrant[1] had het over het economische, technologische en militaire succes van de immigratie. Dat deed hij vlak voordat een moslim sergeant van de luchtmacht overliep naar de terreurorganisatie Isis en voor paniek zorgde bij de inlichtingendiensten.

René Cuperus wees er in diezelfde Volkskrant op dat het sociaal stelsel in Nederland niet te handhaven zou blijken te zijn met zoveel nieuwe gegadigden, wat dan weer ontkend werd in een onderzoek van de WRR, dat was uitgevoerd samen met het GAK.

Volgens de OESO zou iedere 50% toename van de migratie in Europa een productiestijging van 0.3% met zich meebrengen. De opbrengst van belastingen en premies zou sneller stijgen dan de kosten die de immigratie veroorzaakt.

Of men in de Volkskrant al die bronnen goed citeerde weet ik niet, dus ik houd het maar op dat het meningen waren en dat de auteur selectief heeft geshopt. Het doet er ook niet toe. Sommige ‘feiten’ zijn zo overduidelijk niet waar dat je ze ook niet kunt presenteren met bronvermelding.

De bron van de immigratie is de snelle bevolkingsgroei en de resulterende overbevolking in Afrika en Arabië. Diezelfde overbevolking is de oorzaak van het geweld in die gebieden en van epidemieën en andere grootschalige rampen, die dan op hun beurt weer een vergrote emigratie zullen opleveren naar Europa, tenzij er elders een alternatief kan worden geboden.

Dat brengt mee dat we potentieel over een volksverhuizing in een orde van grootte van miljarden spreken. Als we het dus over een productiviteit toename van 0.3% procent hebben die gelijktijdig is opgetreden met een 50 % immigratie groei, dan kunnen we het onmogelijk hebben over een valide projectie naar de toekomst, maar hooguit over een waargenomen groei in het verleden. Stel dat de 50% immigratiegroei zich ieder jaar voltrekt, dan bedraagt die groei in tien jaar tijd een factor 86,5 terwijl de economie zou toenemen met een factor 1.385 en dat is dan nog maar het begin. De twee cijfers groeien steeds sneller uit elkaar, want we hebben het over meetkundige reeksen. En ook als de toename van de immigratie langzamer zou zijn, blijven de cijfers op dezelfde manier uit elkaar lopen, dus doorgaan op die manier kan helemaal niet.

En of we de afgelopen tien jaar een economische groei van 0.3% per jaar gehad hebben lijkt me ook een kwestie te zijn van hoe je je cijfers rangschikt. In de zuidelijke landen van de EU is van een dergelijke groei zeker geen sprake geweest.

Maar nog afgezien van al die onzincijfers over een te verwachten economische groei als gevolg van immigratie, kunnen de samenlevingen in Europa zich de geprojecteerde demografische groei niet permitteren zonder een ontwrichting van alle bestaande maatschappelijke voorzieningen. Niet alleen de sociale uitkeringen, maar ook de zorg, de justitie, de huisvesting, alles komt op de tocht te staan als de immigratie zoveel sneller blijft groeien dan de welvaart.

Ook wie het beste met de immigranten voor heeft zal dus moeten zoeken naar een alternatieve oplossing en die kan alleen maar in Afrika of Arabië zelf liggen. Niet in Syrië of Irak, maar in een gebied dat nu nog leeg is en waar zaken van de grond af nieuw kunnen worden opgebouwd. Gewenste veranderingen aanbrengen in bestaande samenlevingen is een zo moeilijk proces en heeft zulke onvoorspelbare gevolgen, daar moet je niet eens aan willen beginnen.

Wanneer we accepteren dat de financiering van het probleem in elk geval een Europese of westerse aangelegenheid zal blijven, dan nog kunnen we de vele biljoenen euro’s die het ons gaat kosten veel beter investeren in nieuwe economische centra in Afrika[2] dan hier in Europa. De kosten van de ontwrichting zullen in Europa onvermijdelijk veel groter zijn. En bovendien, lang voordat het probleem zal zijn opgelost is het politieke draagvlak voor verdere immigratie verdwenen en zal met de immigratie ook de humanistische samenleving het loodje leggen.

Merkel heeft gelijk dat het immigratieprobleem het lastigste probleem van deze tijd is. Op dit moment is er geen alternatief voor een grotere opname in Europa, ook op dat punt heeft ze gelijk, maar dat daar zo snel mogelijk een alternatief voor gecreëerd moet worden, daar kan geen twijfel over zijn.


 1. 8/9/15
 2. Niet in Arabië. De welvaart daar is beperkt tot Saoedi-Arabië en de Golfstaten en is ook in de tijd beperkt. Over enige tientallen jaren zullen de olie-inkomsten opdrogen en daarmee de bestaande kunstmatige welvaart in de oliegebieden.

Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

6 reacties

 1. Daan schreef:

  Of er nou 10 mio mensen in NL wonen of 30 mio, dat maakt op zich niet zoveel uit. In Tokyo wonen er 35 mio.

  Het punt is natuurlijk het culturele verschil. Plus de neiging van religie om zich aan anderen op te dringen.

  Wat dat betreft ben ik zacht op immigratie, maar hard op geloof. Dat laatste moet er gewoonweg uit. Zoals Bertrand Russell al ooit zei, zal het afschaffen van religie het verschil maken tussen een hoopvolle toekomst en een doemscenario.

  Er moet keihard worden ingezet op beleid om mensen uit hun geloof te halen. Geen opzichtige religieuze uitingen, geen religie op de scholen, geen religie op TV, afschaffen van het grondwetsartikel over vrijheid van geloof en het verbieden van de verkoop van religieuze boeken aan mensen onder de 40 jaar (de leeftijd op welke je aan de kabbala mag beginnen).

 2. Cool Pete schreef:

  1. De immigratie is illegaal: in strijd met de wet en Grondwet.
  Massale immigratie uit andere culturen, ontwricht elke samenleving: maatschappelijk, cultureel, enz., en maakt uiteindelijk alles dat opgebouwd is, kapot.
  Gedwongen omvolking is een volken-rechtelijke misdaad.

  2. De mohammedanisme “leer” = kalifaat + sharia + jihad.
  Het heeft alles en iedereen de oorlog verklaard,
  en het bestrijdt alle andere geloven en alle andere mensen.
  Het heeft nog nooit iets opgebouwd, alleen maar vernietigd.

  Wie weet / begrijpt iets niet ?

 3. Hans van den Broek schreef:

  Hier: http://mapsontheweb.zoom-maps.com/image/161053449533 vindt u een wereldkaart die duidelijk maakt dat de richting van de migratie bezopen is. Er is op de wereld nog ruimte genoeg, maar niet in Europa, China of India.
  Bovendien, in het kader van de klimaatverandering zou het beter zijn dat men zich vestigde in gebieden waar men niet zoveel energie nodig zou hebben voor verwarming en dergelijke. Armoede is ook beter voor het klimaat dan welvaart.

 4. Cool Pete schreef:

  @Hans van de Broek:
  – migratie wordt aangemoedigd door “V.N.”: Agenda 21 / 2030.
  – “klimaat-verandering” is een verzinsel: wetenschappelijk niet aangetoond.
  – milieu-problemen zijn technisch oplosbaar.
  – het probleem is:
  = over-bevolking – alleen op te lossen door: geboorte-beperking.
  = armoede – alleen op te lossen door daar ook welvaart op te bouwen.

 5. Cool Pete schreef:

  en:
  = zgn. “godsdient”-waanzin: het mohammedanisme is – volgen die “leer” – een
  gewelddadige / moorddadige sekte.

 6. Cynicus schreef:

  @ Cool Pete; welvaart opbouwen in Afrika. Laat me niet lachen. Dan moet je werken en dat doen die migranten liever niet. Die weten donders goed dat ze hier na statushouderschap een uitkering krijgen. Mocht dat niet lukken dan verdwijnt men in de illegaliteit en in de criminaliteit. Zie Parijs !