DE WERELD NU

What’s the Point of a Revolution without General Copulation?

Adolf Hitler hield van Hollanders. In zijn Tafelgesprekken noemt hij de Hollanders – en daarin ga ik helemaal met hem mee: ‘een prachtig ras’. ‘De meisjes zijn geweldig mooi en ze zijn helemaal mijn smaak.’

Helaas, de Nederlanders zijn in zijn ogen niet van smetten vrij. Die smetten ‘zijn te wijten aan vermenging met de Maleiers.’

Hitler was tegen rassenmenging. Rassen moesten puur blijven. Indische Nederlanders waren hem een doorn in het oog. Het doet mij natuurlijk deugd dat ik, als Indische Nederlander, nooit de goedkeuring van Hitler zou hebben weggedragen. Wie het in deze wel met Hitler eens zou zijn geweest, is de afgelopen week overleden bokslegende Muhammad Ali. Ook hij moest niets hebben van gemengde huwelijken en halfbloed nazaten. Op Youtube zijn interviews met en toespraken van hem te zien waarin hij waarschuwt tegen mixed race marriage.

Wie zijn ras puur wil houden is een racist, puur en simpel. Hitler en Ali zijn racisten. Ooit, in de jaren vijftig/zestig was de lakmoesproef of je racist was het antwoord op de vraag wat je zou doen als je dochter thuis kwam met een neger. ‘De’ neger stond toen in de volksmond gelijk aan: lui, dom, opvliegend, gewelddadig en viriel. Door de komst van veel creolen naar Nederland weten we nu dat er ook ijverige, vreedzame, intelligente en beheerste zwarte mensen bestaan.

In de antoniemen database kom ik geen antoniem tegen voor geil, wellustig of viriel. Toch is seksualiteit een belangrijke component in de mystiek van de aantrekkingskracht die het onbenoembare ‘andere’ uitoefent. Een mooi verhaal daarover staat in de column Nozems (de Volkskrant 3-6-’16 pag. 19). Daarin vertelt ene Salvatore hoe hij zich letterlijk moest invechten in onze maatschappij. De geïnterviewde kwam ooit als gastarbeider vanuit Italië naar Nederland. Zijn Nederlandse leeftijdsgenoten, reljongeren die toen nozems werden genoemd, moesten niets hebben van Italianen.

Het geweld tegen hem en zijn landgenoten heeft niet kunnen voorkomen dat zij bij ‘de geweldig mooie Hollandse meisjes’ kinderen kregen en kleinkinderen. Die kleinkinderen van Salvatore heten nu Julian, Martijn en Noah en zijn achterkleindochter heet Tess. Uit die voornamen blijkt dat de Italianen niet alleen geïntegreerd zijn door met Nederlanders te trouwen, maar ook geassimileerd werden in de Nederlandse maatschappij. Ze hechten niet meer aan het doorgeven van Italiaanse namen, en misschien zijn hun kinderen en kindskinderen zelfs niet eens meer katholiek.

Salvatore en zijn kompanen troffen toen ze hier kwamen een verzuild land aan. Katholieken, protestanten en socialisten leefden in gescheiden werelden naast en vooral tegenover elkaar. Men hoorde ook niets met elkaar te maken te hebben. ‘Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen’ was een vaak aangehaalde volkswijsheid die waarschuwde tegen het gevaar van seksuele en culturele vermenging.

In de Volkskrant staat volgend op Nozems een artikel waarvan vooral de kop interessant is: Laten we herzuiling voorkomen. De auteur stelt dat Nederland opnieuw wordt bedreigd door verzuiling. Naar zijn zeggen niet langs lijnen van geloof zoals in de vorige eeuw, maar langs etnische en sociaal-economische lijnen. De auteur denkt dat ‘geloof er alleen wordt bijgehaald om de lijnen wat scherper af te bakenen’.

Ik denk dat de auteur van Laten we herzuiling voorkomen ongelijk heeft. Ik vrees dat islam meer kapot maakt dan je lief is vanwege het onvermurwbare dictaat alleen te trouwen met geloofsgenoten. Wie dat doet, zet inderdaad na drie generaties nog steeds Mohammeds en Abdallahs op de wereld. Wie zich met de koran onder zijn arm heeft teruggetrokken in zijn eigen veilige zuil, ziet om zich heen een boosaardige wereld. Maar dat ligt minder aan die wereld dan aan de onwil zich aan te passen. De Nederlandse wereld is niet racistisch en op uitsluiting gericht.

Zijn wij ooit gediscrimineerd in Nederland? Dat mag geen naam hebben. Mijn vader is een keer een baan misgelopen omdat hij in die positie blanke Nederlanders onder zich zou krijgen en dat lag medio jaren zestig gevoelig. Daar haalden wij onze schouders over op. Jammer voor dat bedrijf. Ze liepen een goede werkkracht mis. Tegen mij is wel eens gezegd dat ik blij mocht zijn hier te wonen, en dat ben ik ook. Dat komt niet door de mensen die dat zeggen, maar dat maakt mijn blijheid hier te zijn er niet minder om. Je kan rottiger terecht komen dan in Nederland.

Daarin is niet iedereen het met me eens. In een larmoyant stuk over ‘discriminatie’ in NRC Handelsblad (4-6-’16) doet Joan Linz-Mertodirjo haar beklag. Zij is licht- en haar partner is donkergetint, haar kinderen zitten daar tussenin. In doen en laten zijn de Mertodirjo’s Nederlands, maar zij worden gediscrimineerd, vindt Joan. Want haar kinderen zien er in de ogen van de politie on-Nederlands uit. Zij beklaagt zich erover dat ‘een kleurtje’ je in de ogen van de blanke Nederlander nog steeds een buitenstaander maakt. Uit boosheid trekt ze op Koninginnedag nooit meer een oranje blouse aan.

Get a life.

Zeker. In Schin-op-Geul zul je als licht getinte Marokkaan in een willekeurige winkel de aandacht trekken van het beveiligingspersoneel. Een donkere creool met een Audemars Piguet aan zijn pols zal ook gefronste wenkbrauwen oproepen. Al spreken beiden vloeiend ABN en kunnen zij bogen op een academische titel, zij zullen blijven opvallen in een overwegend blank land, waar ook nog eens ‘mensen van kleur’ oververtegenwoordigd zijn in de misdaadstatistieken.

Stereotypering en het niet onmiddellijk iemand typecasten als inheems, is begrijpelijk en voorstelbaar en heeft niets te maken met discriminatie of racisme. Daarom, vergeet religie, laat ons trouwen en getinte kinderen krijgen en geeft die kinderen Hollandse namen. Ze zullen misschien vaker dan andere worden aangehouden, maar dat is geen racisme. Dat houdt alleen de spanning erin.


Hans Moll is auteur van De Huismeester, de mammoet en de moslim – getuigenis van mijn islamofobie

1 reactie

  1. Jantje schreef:

    Over de doden niets dan goeds, maar een afro-american of afro-europeaan die moslim wordt heeft zich niet in de geschiedenis van de islam verdiept. Anders zou hij/zij de islam vervloeken.