DE WERELD NU

DE discussie over integratie van immigranten

Al weer even geleden had ik een discussie met iemand die vrij nauwkeurig de heersende humanistische leer vertegenwoordigde. In die discussie kwamen een paar belangrijke punten aan de orde die mij in die leer dwars zitten en die onze overheid hinderen bij het integreren van buitenlanders. Ik schreef hem toen zoals hierna weergegeven, maar heb daarop geen definitief antwoord meer gekregen.

A.K.: Laten we eens proberen vast te stellen op welke punten we het eens en oneens zijn, dus waar de verschillen nu precies liggen. Ik neem Uw betoog over en geef in Uw tekst mijn commentaar

X. Uiteraard ben ik het met de bewering eens dat een samenleving meer is dan de optelsom van haar leden. U heeft daar een scherp oog voor. Wat ik daar tegenover wil stellen is dat je wel een rechtsstaat nodig hebt om vreedzame co-existentie tussen verschillende groepen te bewaken.

A.K. Zeker heb je een rechtsstaat nodig. Maar die rechtsstaat houd je niet als een deel van de bevolking een criminaliteitscijfer van meer dan vijftig procent vertoont en geen respect heeft voor de wet en haar handhavers.

X. Als je daar een loopje mee gaat nemen en bepaalde groepen anders gaat behandelen dan de gemiddelde burger, uit voorzorg tegen een of ander vermeend gevaar voor de eigen cultuur, dan is het einde zoek en vervalt je eigen, superieur geachte cultuur tot een primitiever niveau.

A.K. Ik ben bang dat U op dat punt gelijk heeft. We zullen ons recht dus zo aan moeten passen dat het wel voor iedereen geldt, maar ons tegelijk in staat stelt criminele groepen aan te pakken. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de jongens in Veen, die wel deel uitmaakten van de groep die zich verzette tegen de politie maar tegen wie niets individueel bewezen kon worden. Die zijn collectief opgepakt en vast gezet. Daar zaten, meen ik geen allochtonen tussen en dat is dus een goed voorbeeld. Dat ons recht inhoudt dat er een schadevergoeding betaald wordt is een van die gebreken die we ons niet meer kunnen veroorloven als criminaliteit aan de orde van de dag is in plaats van een begeleidend verschijnsel van Oudejaar en andere commune feesten.

X. Dan bereik je waarschijnlijk ook precies het omgekeerde van wat je wilt bereiken, nl. meer angst, grotere tegenstellingen en meer mensen (aan beide zijden) die vanuit frustratie en woede het heft in eigen hand gaan nemen.

A.K. Ik denk niet dat strenger en tegelijk effectiever optreden de situatie zou verslechteren. Tot nu toe is de criminaliteit onder allochtonen alleen maar toegenomen en opvallend genoeg ook onder autochtone Nederlanders die in dezelfde wijken wonen en naar dezelfde ´zwarte scholen´ gaan. Dat past overigens precies in mijn stelling dat het om een criminogene cultuur gaat en niet om individuele allochtonen die zoveel anders zouden zijn als wij. Het gaat er dus om geen ‘zwarte wijken’ te laten ontstaan en waar ze ontstaan zijn ze weer af te breken.

X. Waarmee ik niet wil zeggen dat je geen eisen mag of moet stellen aan mensen die in dit democratische land willen wonen. Zij moeten zich aanpassen aan de hier geldende spelregels en hun best doen maatschappelijk te integreren.

A.K. Op dat punt zijn we het eens, maar hoe doe je dat, dat is de vraag en daarover zijn we het weer niet eens. Mijn punt is dat iedere vorm van groepsvorming die criminaliteit goedkeurt en faciliteert voorkomen moet worden. Een van de plaatsen waar je in zou moeten grijpen zijn de scholen. Leerlingen die ervoor verantwoordelijk zijn dat er niet op de voorgeschreven manier les kan worden gegeven moeten van school verwijderd kunnen worden en een eigen, op hun deviante cultuur gerichte opvoeding krijgen.

X. Overigens zonder dat de staat het recht heeft te eisen dat zij hun eigen culturele achtergrond verloochenen.

A.K. Op dit punt zijn we het hartgrondig oneens. De cultuur die de oorzaak is van ellende in Syrië is dezelfde cultuur die de moeilijkheden veroorzaakt in Slotervaart.

X. Dat zou een vorm van staatsonderdrukking zijn.

A.K. Dat zou een vorm van misdaadbestrijding zijn.

X. Individueel moet ieder dezelfde rechten hebben, verder hebben we maatschappelijk debat en beleid om problemen die zich concentreren bij specifieke bevolkingsgroepen (criminaliteit, maar ook gebrekkige maatschappelijke participatie, achterstelling en discriminatie) te lijf te gaan.

A.K. Zeker moet iedereen individueel dezelfde rechten en plichten hebben, te weten die van een fatsoenlijke Nederlander. Achterstandswijken en gezinnen krijgen steun. Autochtone Nederlanders die zich hetzelfde gedragen als de criminele allochtonen moeten op dezelfde manier worden behandeld. Dat is dus geen discriminatie maar juist een gelijke behandeling. Dat betekent dus in de praktijk dat we een moslimcultuur in dit land geen recht van verblijf moeten geven. Maar hetzelfde geldt voor een Antilliaanse cultuur waar de criminaliteit op hetzelfde niveau ligt zonder die godsdienstige connotaties.

A.K. Als ik het mag samenvatten dan geloof ik dat in principe ons verschil zit in wel of geen rekening houden met groepsgedrag. U vindt dat dit niet kan en ik vind het met U onaangenaam maar ik meen dat het moet. We zijn het ook eens, geloof ik, dat we geïntegreerde allochtonen niet anders moeten behandelen dan autochtonen. We zien ook allebei wel in dat bij mijn aanpak de goeden onder de kwaden zullen lijden. U ziet daar reden in om de ellende van de kwaden maar deels te slikken. Ik denk dat we ons best moeten doen de goedwillenden te sauveren waar we kunnen. Niettemin zullen we het kwaad veel harder moeten aanpakken dan we doen, ondanks de gevolgen die dat voor onschuldigen heeft. Dat geeft een minder prettige samenleving maar dat is intussen al niet meer te vermijden.

Ik zou graag horen of U deze analyse deelt al zou U het zelf waarschijnlijk anders hebben geformuleerd. Maar liggen hier onze meningsverschillen?

———————————————————————–

Vandaag ook verschenen op het Blog van Toon Kasdorp

1 reactie

  1. M. Brandenburg schreef:

    “We zien ook allebei wel in dat bij mijn aanpak de goeden onder de kwaden zullen lijden. U ziet daar reden in om de ellende van de kwaden maar deels te slikken. Ik denk dat we ons best moeten doen de goedwillenden te sauveren waar we kunnen.”

    Dit werd vroeger gewoon sociale controle genoemd, door het het leiden van de goede onder de kwade zullen de goede zich vaker geroepen worden om het gedrag van hun gelijke aan te spreken. Dit werkte vroegûh op schelen geweldig, de goede die niet gestraft wilden worden riepen de kwade tot de orde, hiermee een duidelijk signaal afgeven dat het gedrag van de kwade ongewenst was. Het probleem heden ten dage is dat we gedrag en de bron van het kwaad niet meer aan willen spreken, we zoeken ons heil in pleisters plakken en verbandjes aanleggen. Terwijl we onze oude wijsheden verloochenen.

    Hebben we vroeger toen we klein waren(al;s het goed is) niet geleerd dat ‘zachte heelmeesters stinkende wonden veroorzaken? en dat wanneer je ‘je vinger niet op de zwerende wond legt’ je nooit het probleem zal oplossen??

    We hebben een mentaliteit in Nederland aangeleerd, om symptomen te bestrijden, omdat de oorzaak, zo conflicterend is, en dat zou dan weer ongewenst zijn, achteraf vragen we af, waarom we zoveel humanistische onoplosbare problemen hebben die meer door blijven sudderen en toenemen in grote!